cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biuro@stc.pl
Strona główna
  Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbędzie się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" zapraszamy
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  Plan konferencji i seminariów w 2018 roku czytaj wiecej...
Plan kursów na 2018 r. czytaj wiecej...
W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
XVII Finał Plebiscytu o tytuł "Złotego Inżyniera 2010" Przeglądu Technicznego - 02-03-2011 czytaj wiecej...
Światowy Zjazd Inżynierów - Warszawa 8-10 września 2010 r. czytaj wiecej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
Inauguracja XXIV Kongresu Techników Polskich
Poznań 8 czerwca 2010
czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Oferta pracy dla służb surowcowych pobierz dokument... Przebieg projektu "Dążenie do zrównoważonego przemysłu cukrowniczego w Europie" czytaj więcej...
Aktualne informacje na temat reformy sektora cukru Pobierz dokument
Propozycja legislacyjna Komnisji Europejskiej dotycząca regulacji rynku cukru czytaj wiecej...
Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...
Cukrownie w Polsce: dane ogólne, dane technologiczne, ważniejsze modernizacje pobierz dokument
Zamierzenia Komisji Europejskiej oraz stanowisko Polski w sprawie biopaliw" Pobierz (RTF)Pobierz (PDF)

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Seminarium “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Techników Cukrowników przy współpracy z Politechniką Łódzką organizuje w dniach 26-28 czerwca 2017 r. seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”.

Program seminarium obejmuje aktualne sprawy jakości zarówno w odniesieniu do kontroli procesu technologicznego jak i jakości produktu finalnego. Uwzględnia także obowiązujące wymagania w zakresie systemów zarządzania jakością wynikające z przepisów prawa polskiego i unijnego. Uczestnicy seminarium będą się mogli również zapoznać z najnowszą ofertą sprzętu kontrolno-pomiarowego stosowanego w analityce cukrowniczej oraz pomiarach on-line. Szczegółowy program zamieścimy na naszej stronie internetowej www.stc.pl w terminie późniejszym.
BW dniu 26.06.2017 r. o godz. 15.00 w Zakładzie Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej odbędzie się zebranie członków Polskiego Komitetu ICUMSA.

Informacje organizacyjne:

Miejsce obrad: Audytorium S20 PŁ, Laboratorium Analityki Cukrowniczej PŁ.
Zakwaterowanie: Hotel “Światowit” w Łodzi, Al. Kościuszki 68.
Przyjazd do Łodzi w dniu 26.06.2017 r.
Rozpoczęcie 27.06.2017 r. o godz. 9.00.
Zakończenie w dniu 28.06.2017 r. o godz. 14.00.

Imienne zgłoszenia uczestników prosimy kierować na nasz adres: Stowarzyszenie Techników Cukrowników, pl. Dąbrowskiego 3, 00-057 Warszawa, tel./fax. (22) 826-98-27 lub e-mail: biurostc@stc.pl. z podaniem rezerwacji noclegów: z 26/27, 27/28 czerwca 2017 r. w terminie do 29 maja br.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
 
Program seminarium
„Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”


 1. 10 lat Szkoły Letniej w Specjalistycznym Laboratorium Analityki Cukrowniczej Politechniki Łódzkiej – Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka.
 2. Perspektywy dla branży cukrowniczej – Michał Gawryszczak, Związek Producentów Cukru w Polsce.
 3. Wpływ jakości cukru białego na jego stabilność podczas przechowywania – Philipp Bruhns, Uniwersytet Techniczny w Berlinie. Praca wyróżniona I nagrodą za najlepsze wystąpienie podczas V Konferencji ESST w Dreźnie w 2017 r.
 4. Dekstranaza – metoda na przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom obecności dekstranu Aneta Antczak-Chrobot, Politechnika Łódzka.
 5. Formalina środek dezynfekcyjny w przemyśle cukrowniczym- stosować czy nie? - Agnieszka Papiewska, Politechnika Łódzka.
 6. Wpływ temperatury prowadzenia procesu ekstrakcji na przemiany azotanów (III) i azotanów (V) – Paulina Bąk, Politechnika Łódzka.
 7. Pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem układów wielopomiarowych – Jacek Szyk, Anton Paar Poland Sp. z o.o.
 8. Analiza ścieków przy użyciu testów Machary Nagel - Agnieszka Cebulak, Nordzucker Polska S.A.
 9. Wykorzystanie technologii NIR do ciągłej kontroli jakości cukru w procesie produkcji  – Jerzy Janota, INTROL Sp. z o.o.
 10. Ciągły pomiar składu gazu saturacyjnego - Eugeniusz Rychter, Nordzucker Polska S.A.
 11. Odkład soku gęstego i kontrola parametrów podczas jego składowania – Marzena Dzilińska, Cukrownia Glinojeck P&L Polska.
 12. Rozwiązania firmy Harrer & Kassen do pomiaru gęstości i wilgotności – Marcin Guz, BIOSENS Warszawa.
 13. Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej - legalizacji – Piotr Lewandowski, Okręgowy Urząd Miar w Łodzi.
 14. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością – Piotr Lewandowski, Okręgowy Urząd Miar w Łodzi.
 15. Standard ISO 9001:2015- Ilona Błaszczyk, Politechnika Łódzka.
 16. Aparatura laboratoryjna dla przemysłu cukrowniczego: sacharymetry, refraktometry, automatyczne titratory – Marcin Grzelka, LABINDEX s.c.
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalność PK ICUMSA – Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka.
 18. Aktualności sekcji mikrobiologicznej ICUMSA - Agnieszka Papiewska, Politechnika Łódzka

 
Z poważaniem
 
Sekretarz Generalny STC
Krystyna Wasińska
  Przewodniczący Zarządu Głównego STC
dr Maciej Wojtczak


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników