cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biuro@stc.pl
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbędzie się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2017 roku czytaj wiecej...
Plan kursów na 2017 r. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
XVII Finał Plebiscytu o tytuł "Złotego Inżyniera 2010" Przeglądu Technicznego - 02-03-2011 czytaj wiecej...
Światowy Zjazd Inżynierów - Warszawa 8-10 września 2010 r. czytaj wiecej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
Inauguracja XXIV Kongresu Techników Polskich
Poznań 8 czerwca 2010
czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Oferta pracy dla służb surowcowych pobierz dokument... Przebieg projektu "Dążenie do zrównoważonego przemysłu cukrowniczego w Europie" czytaj więcej...
Aktualne informacje na temat reformy sektora cukru Pobierz dokument
Propozycja legislacyjna Komnisji Europejskiej dotycząca regulacji rynku cukru czytaj wiecej...
Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...
Cukrownie w Polsce: dane ogólne, dane technologiczne, ważniejsze modernizacje pobierz dokument
Zamierzenia Komisji Europejskiej oraz stanowisko Polski w sprawie biopaliw" Pobierz (RTF)Pobierz (PDF)

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Władze STC
Władze Stowarzyszenia Techników Cukrowników wybrane na lata 2012-2017 na XXXVI Walnym Zjeździe Delegatów STC w dn. 18 maja 2012 r. w Warszawie:


Przewodniczący Zarządu Głównego STC
Świetlicki Stanisław- Lublin

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego STC:
 1. Stefański Dominik- Pfeifer & Langen Polska S.A.
 2. Wyłupek Edward - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Sekretarz Generalny STC
Wasińska Krystyna- Malbork

Członkowie Zarządu Głównego STC:
 1. Suchański Leszek - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 2. Sobczyński Jacek – Pfeifer & Langen Polska S.A.
 3. Wawro Piotr - Nord Zucker AG.
 4. Żurawska Małgorzata - Nordzucker Polska S.A.
 5. Olędzki Jan – grupa pozostałych Kół Zakładowych
 6. Wojtczak Maciej - grupa pozostałych Kół Zakładowych
Komisja Rezwizyjna:
 1. Ostrowski Łukasz, Pfeifer & Langen Polska S.A. - Przewodniczący
 2. Łukowicz Krzysztof, Cukrownia Strzelin - Z-ca Przewodniczącego
 3. Borzecka Henryka, Malbork - Sekretarz
Sad Koleżeński:
 1. Betlewicz Stanisław, Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. - Przewodniczący
 2. Wojna Roman, Pfeifer & Langen Polska S.A. - Członek
 3. Kostka-Szymański Maciej, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - Członek
Delegat STC do Rady Krajowej FSNT NOT:
 1. Wnuk Bożena - Politechnika Łódzka
Sekcja Techniczna:
 1. Wasińska Krystyna - Malbork, przewodnicząca
 2. Herda Ignacy - Wrocław
 3. Kłusek Andrzej - Wrocław
 4. Maziarz Mariusz - Ropczyce
 5. Stefański Wojciech - Pfeifer & Langen Polska S.A.
 6. Zieliński Krzysztof - Pfeifer & Langen Polska S.A.
 7. Stryjewska Helena - Pfeifer & langen Polska S.A.
 8. Hojda Wojciech - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 9. Fabianowicz Hubert - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 10. Pacholec Aleksandra - Nordzucker Polska S.A.
 11. Steier Waldemar - Nordzucker Polska S.A.
 12. Wawro Piotr - Nordzucker Polska S.A.
 13. Brzeziński Stanisław - Politechnika Łódzka
 14. Papiewska Agnieszka - Politechnika Łódzka
 15. Wawro Stanisław - Politechnika Łódzka
 16. Połeć Bożenna - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa
 17. Urbaniec Krzysztof - Politechnika Warszawska
Sekcja Surowcowa:
 1. Majewski Artur - Krajowa Spółka Cukrowa S.A., przewodniczący
 2. Izdebski Zbigniew - Wrocław
 3. Pawełek Mariusz - Wrocław
 4. Ławiński Henryk - Pfeifer & Langen Polska S.A.
 5. Paluch Mirosław - Pfeifer & Langen Polska S.A.
 6. Łepkowski Paweł - Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.
 7. Grzenkowitz Dariusz - Maribo
 8. Zdunek Roman - Krajowa Spółka Cukrowa S.A
 9. Kawka Edmund - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 10. Narojek Mirosław - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 11. Krause Wojciech - Nordzucker Polska S.A.
 12. Kamieniarz Jarosław - Nordzucker Polska S.A.
 13. Żurawska Małgorzata - Nordzucker Polska S.A.
 14. Piszczek Jacek - Instytut Ochrony Roślin - Poznań
Komisja szkoleniowa
 1. Górska Mirosława - Krajowa Spółka Cukrowa S.A., przewodnicząca
 2. Adamska Halina - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 3. Wrzeszcz Jerzy - Pfeifer & Langen Polska S.A.
 4. Pacholec Aleksandra - Nordzucker Poska S.A.
Komisja Samopomocy Koleżeńskiej i Odznaczeń
 1. Bilewicz Piotr - Krajowa Spółka Cukrowa S.A., przewodniczący
 2. Klimaszewski Józef - Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.
 3. Kowallek Janusz - Nordzucker Polska S.A.
 4. Wąs Wojciech - Cukrownia Strzelin
Komisja ds. Historii
 1. Ziętek Janusz - Wrocław, przewodniczący
 2. Sypka Andrzej - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 3. Stelmaszczyk Mieczysław - Pfeifer & Langen Polska S.A.
 4. Radciniewski Mirosław - Nordzucker Polska S.A.
 5. Rucińska Jolanta - Warszawa
 6. Mardofel Bogdan - Werbkowice, Gazeta Cukrownicza
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników