cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Konferencja naukowo-techniczna
 

W dniach 8-9 kwietnia 2013 r. w Zakopanem odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników, XXXII konferencja naukowo-techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym".

W konferencji wzięły udział 122 osoby: przedstawiciele Zarządów oraz Cukrowni z wszystkich Spółek Cukrowych, przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Oddziału Cukrownictwa IBPR-S, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 38 firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

Program tegorocznej konferencji "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" został przygotowany przy współpracy wszystkich Spółek Cukrowych oraz firm współpracujących z branżą cukrownictwa.
Dotyczył on problemów i doświadczeń kampanii 2012/2013 oraz zagadnień techniczno-technologicznych z zakresu innowacyjnych rozwiązań w przemyśle cukrowniczym.

Przedstawiciele Spółek Pfeifer&Langen oraz Sűdzucker Polska zaprezentowali referaty omawiające problemy technologiczne, występujące podczas kampanii 2012/13, związane z przerobem buraków o pogorszonej jakości oraz sposobami ich rozwiązywania. Po wysłuchaniu tych referatów uczestnicy konferencji prowadzili interesującą dyskusję nawiązującą do doświadczeń w Anglii i innych krajach.

W uzupełnieniu omawianych problemów występujących podczas przerobu buraków o złej jakości przedstawiciele instytutów naukowych zaprezentowali dwa referaty, w których omówiono:
 • wskaźniki oceny wartości technologicznej buraków,
 • własności dekstranu i przyczyny jego powstawania,
 • stosowanie dekstranazy do rozkładu dekstranu.

W zakresie tematyki gospodarki cieplnej przedstawiciel Krajowej Spółki Cukrowej omówił programy ograniczania zużycia energii cieplnej i elektrycznej w cukrowniach KSC S.A. w okresie ostatnich 10 lat. Przedstawiciele firm SONDEX oraz Alfa Laval przedstawili szeroką ofertę nowoczesnych wymienników ciepła dla cukrownictwa. Przedstawiciel firmy Technotex omówił modernizację układów barometrycznych pod kątem właściwej próżni i oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.

W ramach modernizacji i wdrażania nowych rozwiązań techniczno-technologicznych przedstawiciel Nordzucker Polska omówił budowę nowego pieca wapiennego w Cukrowni Opalenica. Przedstawiciele firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym zaproponowali:
 • nowoczesne rozwiązania rusztowych kotłów parowych,
 • modernizację stacji pras wysokiego wyżęcia na przykładzie Cukrowni Krasnystaw,
 • zastosowanie zbiorników z tworzyw termoplastycznych w przemyśle cukrowniczym.

W nawiązaniu do zagadnień biotechnologicznych doświadczenia z budowy oraz uruchomienia biogazowni w Glinojecku i Strzyżowie przekazali przedstawiciele Spółek Pfeifer&Langen oraz Sűdzucker Polska. Również ta tematyka spowodowała dyskusję, w której uczestnicy konferencji wymienili doświadczenia z budowy i eksploatacji biogazowni, a gość z Węgier - Wiktor Radziwon uzupełnił tę tematykę o informację o eksploatacji i osiąganych wynikach w biogazowni Cukrowni Kaposšvar.

W ramach tematyki dotyczącej innowacyjnych rozwiązań w technice i technologii cukrownictwa omówiono następujące tematy:
 • nowoczesne techniki krystalizacji cukru,
 • wyniki osiągnięte podczas kampanii 2012/13 w ciągłym procesie gotowania cukrzycy B w Cukrowni Kruszwica,
 • metody pomiaru zawartości cukru w kondensacie,
 • ciągłe oznaczanie soli wapniowych.

Uczestnicy tegorocznej konferencji zakopiańskiej mieli także okazję wysłuchać sprawozdania z analogicznej konferencji zorganizowanej w dniach 28-29.03.2013 w Reims przez francuskie stowarzyszenie pod hasłem "Rozwiązywanie problemów technologicznych w cukrowniach".

Zgodnie z tradycją konferencji zakopiańskich goście zagraniczni przedstawili krótką informację o cukrownictwie na Węgrzech i w Chorwacji.

 
Kliknij aby powiększyćKonferencję otworzył kol. Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC, który po przywitaniu wszystkich gości przekazał prowadzenie konferencji kol. Krystynie Wasińskiej, Przewodniczącej Sekcji Technicznej.


Prezentacja poszczególnych wystąpień:
 1. Kliknij aby powiększyć"Przerób buraków o pogorszonej jakości" - Jacek Sobczyński, C. Miejska Górka, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 2. Kliknij aby powiększyć"Przerób buraków złej jakości" - Tadeusz Szczerbik, C. Cerekiew, Sűdzucker Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 3. Kliknij aby powiększyć"Wybrane aspekty oceny wartości technologicznej buraków cukrowych" - Barbara Gajewnik, Oddział Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

  Czytaj więcej
   
 4. Kliknij aby powiększyć"Dekstran i dekstranaza w przerobie buraków zdegradowanych" - Maciej Wojtczak, Aneta Antczak-Chrobot, Politechnika Łódzka.

  Czytaj więcej
   
 5. Kliknij aby powiększyć"Efekty realizacji programów ograniczania zużycia energii cieplnej i elektrycznej w cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w przeciągu ostatnich 10 lat" - Jan Marcinkiewicz, KSC S.A.

  Czytaj więcej
   
 6. Kliknij aby powiększyć"Nowe propozycje rozwiązań Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego" - Wiesław Zalas, Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 7. Kliknij aby powiększyć"Nowoczesne wymienniki ciepła dla cukrownictwa" - Krzysztof Stankiewicz, SONDEX POLSKA Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 8. Kliknij aby powiększyć"Nowoczesne rusztowe kotły parowe w elektrociepłowniach przemysłowych" - Marek Krokoszyński, Biuro Inżynierskie SOFTECHNIK Sp. z o.o. i Zbigniew Skrzypczyński Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 9. Kliknij aby powiększyć"Optymalizacja układów barometrycznych pod kątem właściwej próżni, oszczędności energii elektrycznej i wykorzystania ciepła oparów" - Juliusz Bohatyrewicz, P.U.T. TECHNOTEX S.C.
   
 10. Kliknij aby powiększyć"Pomiar zawartości cukru w kondensacie i innych kluczowych parametrów fizykochemicznych podczas produkcji cukru" - Zbyszko Lubiewski, METTLER-TOLEDO Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 11. Kliknij aby powiększyć"Ciągłe oznaczanie soli wapniowych" - Marek Ludwicki, Politechnika Łódzka.

  Czytaj więcej
  Czytaj więcej
   
 12. Kliknij aby powiększyć"Nowy piec wapienny w Cukrowni Opalenica" - Zbigniew Indraszek, C. Opalenica, Nordzucker Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 13. Kliknij aby powiększyć"Nowoczesne techniki krystalizacji cukru" - Andrzej Bober, AB TECHNO ENGINEERING.

  Czytaj więcej
   
 14. Kliknij aby powiększyć"Ciągły proces gotowania cukrzycy B w Cukrowni Kruszwica - wyniki osiągnięte podczas kampanii cukrowniczej 2012/2013" - Leszek Suchański, KSC S.A., Cukrownia Kruszwica.

  Czytaj więcej
   
 15. Kliknij aby powiększyć"Budowa biogazowni w Cukrowni Glinojeck" - Józef Klimaszewski, Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.

  Czytaj więcej
   
 16. Kliknij aby powiększyć"Budowa i uruchomienie biogazowni w Strzelinie" - Łukasz Pluta, C. Strzelin, Sűdzucker Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 17. Kliknij aby powiększyć"Modernizacja linii pras wysokiego wyżęcia w Cukrowni Krasnystaw w 2012 r."- Andrzej Pruchniak, M-STAL Puławy.

  Czytaj więcej
   
 18. Kliknij aby powiększyć"Jak się nie dać oszukać na wagach" - Kuba Műller, PRECIA POLSKA Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 19. Kliknij aby powiększyć"Możliwości zastosowania zbiorników z tworzyw termoplastycznych w przemyśle cukrowniczym" - Przemysław Leszczyński, WEBER POLSKA Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 20. Kliknij aby powiększyć"Informacja z Sympozjum zorganizowanego przez francuskie Stowarzyszenie Cukrowników (Association Andrew VanHook) - Reims 29.03.2013 - "Rozwiązywanie problemów technologicznych w cukrowniach" - Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka.

  Czytaj więcej
   

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć 
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników