cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Konferencja "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej"
 

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Toruniu odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników konferencja naukowo-techniczna „Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej”.

W konferencji wzięły udział 54 osoby: przedstawiciele Zarządów oraz cukrowni wszystkich Spółek Cukrowych oraz przedstawiciele firm nasiennych i producentów środków ochrony roślin współpracujących z przemysłem cukrowniczym w zakresie postępu w gospodarce surowcowej.

W pierwszej części programu konferencji przedstawiono zagadnienia surowcowe dotyczące kontraktacji, dotychczasowego przebiegu sezonu wegetacyjnego, siewów, oceny wschodów, zwalczania chwastów, chorób i szkodników oraz stanu plantacji w poszczególnych Spółkach Cukrowych.

Przedstawiciele poszczególnych Spółek Cukrowych zaprezentowali także ciekawe wyniki doświadczeń agrotechnicznych badających między innymi wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wielkość plonu korzeni, wpływ sposobu uprawiania roli na obsadę, plon i jakość buraków, doświadczenia z przechowalnictwa buraków w 3 wariantach dotyczących okrywania pryzm.

Kolejny blok tematyczny dotyczył techniki stosowanej w uprawie pasowej z jednoczesnym zaprezentowaniem zastosowanych maszyn wyprodukowanych we własnym zakresie przez plantatorów. W kolejnym referacie omówiono uprawę buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Podkreślono, że uprawa taka powinna być prowadzona z zagwarantowaniem równowagi aspektu ekonomicznego uwzględniającego wysoki plon i dobrą jakość z aspektem ekologicznym uwzględniającym zdrową glebę i niezanieczyszczone środowisko.

W zakresie ochrony buraka przed chorobami i szkodnikami omówiono chorobę Stemphylium jako nowe zagrożenie dla uprawy buraków. Jednocześnie przedstawiono rozwiązania profilaktyczne w ochronie buraka cukrowego.

Odnośnie, aktualnie ważnej dla przemysłu cukrowniczego, tematyki nadchodzących zmian na rynku cukru przedstawiciel Związku Producentów Cukru w Polsce omówił sytuację na rynku cukru w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie w obliczu przeobrażeń do i po roku 2017. W referacie przedstawiono przewidywaną sytuację branży cukrownictwa po roku 2017 z podkreśleniem korzyści oraz konsekwencji negatywnych.

Program tegorocznego seminarium „Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej” został przygotowany przy współpracy wszystkich Spółek Cukrowych.

Kliknij aby powiększyćKonferencję otworzył kol. Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Kliknij aby powiększyćKonferencję prowadzili: kol. Artur Majewski - Przewodniczący Sekcji Surowcowej STC oraz kol. Mariusz Pawełek – Wiceprzewodniczący Sekcji Surowcowej STC.

Kliknij aby powiększyćUczestnicy konferencji podczas obrad.

 
Prezentacja poszczególnych wystąpień:
 1. Kliknij aby powiększyć„Informacja o kontraktacji, dotychczasowym przebiegu sezonu wegetacyjnego, siewów, oceny wschodów i stanu plantacji w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.” – Artur Majewski, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyć„Informacja o kontraktacji, dotychczasowym przebiegu sezonu wegetacyjnego, siewów, oceny wschodów i stanu plantacji w Pfeifer&Langen Polska S.A.” – Mirosław Paluch, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyć„Informacja o kontraktacji, dotychczasowym przebiegu sezonu wegetacyjnego, siewów, oceny wschodów i stanu plantacji w Sűdzucker Polska S.A.” – Zbigniew Izdebski, Sűdzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyć„Informacja o kontraktacji, dotychczasowym przebiegu sezonu wegetacyjnego, siewów, oceny wschodów i stanu plantacji w Nordzucker Polska S.A.” – Małgorzata Żurawska, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć„Prezentacja doświadczeń agrotechnicznych stosowanych w uprawie buraków cukrowych w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.” – Piotr Ledochowski, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć„Prezentacja doświadczeń agrotechnicznych stosowanych w uprawie buraków cukrowych w Pfeifer&Langen Polska S.A.” – Mikołaj Kaczmarek, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć„Prezentacja doświadczeń agrotechnicznych stosowanych w uprawie buraków cukrowych w Sűdzucker Polska S.A.” – Zbigniew Izdebski, Sűdzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć„Prezentacja doświadczeń agrotechnicznych stosowanych w uprawie buraków cukrowych w Nordzucker Polska S.A.” – Mirosław Radciniewski, Włodzimierz Spychała, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć„Nowe zagrożenia i rozwiązania w ochronie buraka cukrowego przed chorobami i szkodnikami” – prof. dr hab. Jacek Piszczek - Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy - Poznań, Terenowa Stacja Doświadczalna - Toruń.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć„Technika stosowana w uprawie pasowej, przedstawienie maszyn wyprodukowanych przez plantatorów P&L” - Marcin Kołata - Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć„Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju”  - dr inż. Henryk Ławiński - Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyć„Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.” - Marcin Mucha - Związek Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyć„Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” – dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska - Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
   


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników