cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Konferencja naukowo-techniczną "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym"
 

W dniach 18-19 maja 2015 r. w Zakopanem odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników, XXXIV konferencja naukowo-techniczna „Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym”.

W konferencji wzięło udział 113 osób: przedstawiciele Zarządów oraz Cukrowni z wszystkich Spółek Cukrowych, przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, oraz 35 polskich i 5 zagranicznych firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

Program konferencji „Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym” został przygotowany przy współpracy wszystkich Spółek Cukrowych. Znalazły się w nim również interesujące wystąpienia i oferty firm współpracujących z branżą cukrowniczą, wystąpienia o tematyce nawiązującej do programu konferencji.

Zgodnie z przewodnim hasłem seminariów zakopiańskich, program dotyczył istotnych zagadnień postępu technicznego oraz wymiany doświadczeń w zakresie techniki i technologii cukrownictwa.

W bloku tematycznym dotyczącym przerobu buraków o pogorszonej wartości technologicznej przedstawiciel Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. omówił niekorzystne zmiany zachodzące w procesie technologicznym w wyniku dekstranu wytwarzanego przez bakterie Leuconostoc podczas przerobu nadpsutych, długo przechowywanych buraków. Spośród stosowanych środków zaradczych podkreślił między innymi dodawanie dekstranazy do krajanki, dodawanie flokulanta do soku gęstego czy też podawanie zawiesiny PCC do soku przed saturacją II. Przedstawiciel Südzucker Polska S.A. Cukrownia Ropczyce omówił przerób buraków zdegradowanych w czterech cukrowniach Südzucker Polska S.A., w których kampania trwała od 118 do 160 dni. Referent również omówił stosowane w technologii środki zaradcze podkreślając miedzy innymi osiągane korzystne rezultaty przy radykalnym zmniejszeniu odciągu czy poprawieniu własności filtracyjnych soku dzięki dozowaniu PCC przed II saturacją. Blok tematyczny omawiający problemy przy przerobie buraków zdegradowanych zamknął i podsumował referat Przewodniczącego ZG STC, w którym zostały zaprezentowane wyniki opracowań Oddziału Badawczego Cukrowni Tuln dotyczące oczyszczania soków przy przerobie buraków po długim okresie składowania.

W ramach zastosowanych rozwiązań innowacyjnych przedstawiciel Pfeifer&Langen omówił modernizację stacji oczyszczania soku w Cukrowni Środa, poczynając od defekacji głównej gorącej i kończąc na reaktorze po II saturacji. Natomiast przedstawiciel Nordzucker Polska omówił modernizację stacji wyparnej z dostosowaniem do stacji VI-działowej w Cukrowni Chełmża.

Blok tematyczny dotyczący krystalizacji otworzył przedstawiciel Politechniki Łódzkiej przedstawiając referat omawiający automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni. Referent ocenił wyniki uzyskane przez spektrofotometryczny system firmy prom-Opec podczas kampanii cukrowniczej 2014/2015 w Cukrowni Kruszwica. Natomiast przedstawiciel francuskiej firmy ITECA SOCADEI SAS zaprezentował możliwości ciągłej analizy wzrostu kryształów oraz oceny on-line barwy cukru przy wykorzystaniu techniki wizyjnej.

W zakresie tematycznym dotyczącym systemów wodnych cukrowni przedstawiciel Nordzucker Polska omówił budowę i uruchomienie stopnia beztlenowego oczyszczalni ścieków w Cukrowni Chełmża z reaktorem kontaktowym wykonanym ze stali emaliowanej z trzema systemami mieszania. Urządzenia i technologie do oczyszczania ścieków zaproponowała także firma ALFA LAVAL, a technologie przygotowania wody dla przemysłu przedstawiła firma EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER.

Poruszono także wiele zagadnień w zakresie gospodarki cieplnej i energetycznej. Np. przedstawiciel POLIMEX-CEKOP-MODER zaprezentował perspektywy rozwoju gospodarki cieplnej w latach 2016-2040, a firma SEW-Eurodrive omówiła zasady profilaktyki w technice napędowej. Przedstawiciel Krajowej Spółki Cukrowej S.A. omówił bardzo interesującą instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą z wykorzystaniem reagenta DE-emis działającą na dwóch kotłach w Cukrowni Krasnystaw. Drugi referat wygłoszony przez przedstawiciela KSC S.A. omówił zmodernizowany system wyciągu gazu z pieca wapiennego w Cukrowni Dobrzelin.

Ponadto w programie konferencji znalazły się także inne interesujące oferty firm współpracujących adresowane dla przemysłu cukrowniczego.

Zgodnie z tradycją konferencji zakopiańskich, w ramach wystąpień gości zagranicznych, cukrownicy z Czech przedstawili informację o przebiegu kampanii cukrowniczej 2014/15 w cukrowniach Moravskolezskich.

Po wysłuchaniu poszczególnych referatów uczestnicy konferencji prowadzili interesującą dyskusję nawiązującą do wymiany licznych doświadczeń.

Kliknij aby powiększyćKonferencję otworzył kol. Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC, który po przywitaniu wszystkich gości przekazał prowadzenie konferencji kol. Krystynie Wasińskiej, Przewodniczącej Sekcji Technicznej.

Prezentacja poszczególnych wystąpień:
 1. Kliknij aby powiększyć„Przerób buraków o pogorszonej wartości technologicznej” - Józef Klimaszewski - Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyć„Doświadczenia SZP w zakresie przerobu buraków zdegradowanych mrozem podczas kampanii 2014/15” - Witold Górski - Suedzucker Polska S.A. ZP Cukrownia Ropczyce.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyć„Wyniki opracowań Oddziału Badawczego Cukrowni Tuln w Austrii w zakresie oczyszczania soków w czasie przerobu buraków cukrowych po długim okresie przechowywania” - Stanisław Świetlicki - Przewodniczący ZG STC.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyć„Modernizacja stacji oczyszczania soku w Cukrowni Środa” – Krzysztof Zieliński - Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia Środa.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć„Zastosowanie aparatury pomiarowej Endress+Hauser w aplikacjach przy produkcji cukru. Doświadczenia z poprzednich kampanii” - Dariusz Figiel - ENDRESS + HAUSER POLSKA Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć„Eliminacja wpływu napędów dużych mocy na sieć zasilającą” – Andrzej Wnuk - DANFOSS POLAND Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć"Automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni" - Maciej Wojtczak - Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć„Ciągła analiza wzrostu kryształów i barwy cukru przy wykorzystaniu techniki wizyjnej” - Bertrand Gaillac - ITECA SOCADEI SAS – Francja.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć„Modernizacja stacji wyparnej w cukrowni w Chełmża” - Kazimierz Kuśmierek - Nordzucker Polska S.A. Zakład w Chełmży.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć„Wykorzystanie analizatora TOC do monitorowania/pomiaru cukru w kondensacie” - Zbyszko Lubiewski - METTLER-TOLEDO Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć„Odsiarczanie spalin w Cukrowni Krasnystaw” - Piotr Sidor - KSC S.A. Oddział Cukrownia Krasnystaw, Wacław Pawłowski - OMEGA Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyć„Budowa i uruchomienie stopnia beztlenowego oczyszczalni w cukrowni w Chełmża” – Daniel Krajewski – Nordzucker Polska S.A. Zakład w Chełmży.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyć„Technologie przygotowania wody dla przemysłu” – Łukasz Jasiak i Albert Wieczorek - EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyć„Urządzenia i technologie do oczyszczania ścieków” - Jacek Pyskło – ALFA LAVAL POLSKA Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyć„Biogaz - dywersyfikacja produkcji przemysłu cukrowniczego" - Igor Rylik - ADVERIO RNK.

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyć„Gospodarka cieplna cukrowni - perspektywa rozwoju 2016-2040” - Witold Łękawski - POLIMEX-CEKOP-MODER Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 17. Kliknij aby powiększyć„Praca wentylatora z pompą gazową w eksploatacji pieca wapienniczego” - Szymon Nowak KSC S.A. Oddział Cukrownia Dobrzelin.

  Pobierz dokument
   
 18. Kliknij aby powiększyć„Wymienniki płytowe SONDEX. Nowe instalacje w cukrowniach – podsumowanie efektów pracy w kampanii 2014/15” - Krzysztof Stankiewicz, SONDEX POLSKA Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 19. Kliknij aby powiększyć„Alfa-Laval – nie tylko wymienniki” - Wojciech Kordalski - ALFA-LAVAL POLSKA Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 20. Kliknij aby powiększyć„Innowacyjne rozwiązanie dotyczące gospodarki energetycznej w cukrowni" - Tomasz Olejnik - Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 21. Kliknij aby powiększyć„Profilaktyka w Technice Napędowej - Usługi Kontrolno-Serwisowe w Programie CDM firmy SEW-Eurodrive” - Grzegorz Godyń - SEW EURODRIVE POLSKA Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 22. Kliknij aby powiększyć„Krytyczne punkty kontroli pH” - Stefan Bardeck - METTLER-TOLEDO Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 23. Kliknij aby powiększyćInformacje gości zagranicznych o przemyśle cukrowniczym – Jan Hoigr, Pavel Slavicek, Moravskoslevzskie Cukrovary.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników