cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej"
 

W dniu 8 czerwca 2010 r. w Toruniu odbyła się zorganizowana przez Zarząd Główny STC oraz Sekcję Surowcową STC konferencja naukowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej".

W konferencji wzięły udział 52 osoby: przedstawiciele Zarządów wszystkich Spółek Cukrowych oraz przedstawiciele cukrowni z Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Nordzucker Polska S.A. i Pfeifer & Langen Polska S.A. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele firm nasiennych oraz producentów środków ochrony roślin współpracujących z przemysłem cukrowniczym oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych współpracujących z cukrowniami i plantatorami w zakresie postępu w gospodarce surowcowej.

Program konferencji poruszał zagadnienia surowcowe dotyczące aktualnego stanu kontraktacji, siewów, oceny wschodów i stanu plantacji w poszczególnych Spółkach Cukrowych. Przedstawiciele poszczególnych Koncernów omawiali także prowadzone doświadczenia agrotechniczne w uprawie buraków cukrowych, stosowane metodyki oraz osiągnięte wyniki.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto referat dotyczący opłaty produkcyjnej z uwzględnieniem historii, stanu aktualnego i perspektyw na przyszłość. Podobnie jak w roku poprzednim program konferencji poświęcał także uwagę sprawie kosztów i dochodowości buraków cukrowych w bieżącym roku (2010) w porównaniu z kukurydzą, rzepakiem i pszenicą.

Pozostałe referaty omawiały nowoczesne sposoby konserwacji wysłodków prasowanych, technikę siewu szczelinowego oraz inne tematy z zakresu postępu w hodowli buraków cukrowych z uwzględnieniem chorób korzeni i liści buraka cukrowego.

Program tegorocznego seminarium "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" został przygotowany przy współpracy wszystkich Spółek Cukrowych, Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW, Uniwersytetu Opolskiego oraz Krajowego Centrum Mikroorganizmów.


Kliknij aby powiększyćKonferencję otworzyłi kol. Krystyna Wasińska - Sekretarz Generalny STC oraz kol. Leszek Suchański Z-ca Przewodniczącego Zarządu Głównego STC

Kliknij aby powiększyćKonferencję prowadził kol. Andrzej Sypka, Przewodniczący Sekcji Surowcowej STC.


Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uczestnicy seminariumPrezentacja poszczególnych wystąpień:
 1. Kliknij aby powiększyć"Kontraktacja, siewy, ocena wschodów i stanu plantacji w cukrowniach Pfeifer&Langen Polska S.A." - dyr Henryk Ławiński, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyć"Kontraktacja, siewy, ocena wschodów i stanu plantacji w cukrowni Pfeifer&Langen Glinojeck S.A." - Piotr Kończalski, Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyć"Kontraktacja, siewy, ocena wschodów i stanu plantacji w cukrowniach Südzucker Polska S.A". - dyr. Zbigniew Izdebski, Südzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyć"Kontraktacja, siewy, ocena wschodów i stanu plantacji w cukrowniach Nordzucker Polska S.A." - dyr Wojciech Abramczuk, Nordzucker Polska S.A

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć"Kontraktacja, siewy, ocena wschodów i stanu plantacji w cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A." - dyr. Artur Majewski, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć"Opłata produkcyjna - historia, stan aktualny i przyszłość" - Danuta Błeszyńska, Naczelnik Wydziału Rynku Cukru i Izoglukozy w MRiRW.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć"Pożyteczne organizmy naturalnym sposobem podniesienia jakości i zmian w agrotechnice uprawy buraka cukrowego" - Stanisław Kolbusz, Krajowe Centrum Mikroorganizmów.

  Pobierz dokument
  Pobierz dokument

   
 8. Kliknij aby powiększyć"Siew szczelinowy" - mgr inż. Marcin Kołata, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć"Prowadzone doświadczenia, metodyka, wyniki w Nordzucker Polska S.A." - inż. Mirosław Radciniewski.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć"Prowadzone doświadczenia, metodyka, wyniki w Pfeifer&Langen Polska S.A." - inż. Paweł Łepkowski, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć"Prowadzone doświadczenia, metodyka, wyniki w Südzucker Polska S..A. - dyr. Zbigniew Izdebski, Südzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 12. "Prowadzone doświadczenia, metodyka, wyniki w Krajowej Spółce Cukrowej S.A." - dyr. Artur Majewski, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyć"Choroby korzeni i liści buraka cukrowego" - dr Ewa Moliszewska, Uniwersytet Opolski.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyć"Nowoczesne sposoby konserwacji wysłodków prasowanych" - mgr inż. Małgorzata Żurawska, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 15. "Koszty i dochodowość uprawy buraka cukrowego w 2010 roku ( z uwzględnieniem wysłodków buraczanych i liści ) w porównaniu z pszenicą, kukurydzą i rzepakiem" - dr Marek Dereziński, Dyrektor Departamentu Surowcowego KSC S.A (referat wygłosił dyr Artur Majewski).

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyć"Nowe produkty marki HOLMER wprowadzone na rynek polski w kampanii 2010/2011" - Agnieszka Wawryniuk, HOLMER Budowa Maszyn Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   


Zgodnie z tradycją wszystkich konferencji STC, uczestnicy seminarium surowcowego spotkali się na uroczystej kolacji.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uczestnicy seminarium


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników