cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Konferencja surwcowa
 

W dniu 5 czerwca 2013 r. w Toruniu odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników konferencja naukowo-techniczna "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej".

W konferencji wzięło udział 56 osób: przedstawiciele Zarządów oraz cukrowni wszystkich Spółek Cukrowych oraz przedstawiciele firm nasiennych i producentów środków ochrony roślin współpracujących z przemysłem cukrowniczym w zakresie postępu w gospodarce surowcowej.

W pierwszej części programu konferencji przedstawiono zagadnienia surowcowe dotyczące kontraktacji, dotychczasowego przebiegu sezonu wegetacyjnego, siewów, oceny wschodów i stanu plantacji w poszczególnych Spółkach Cukrowych. Przedstawiciele poszczególnych Spółek Cukrowych zaprezentowali także ciekawe tematy doświadczeń agrotechnicznych stosowanych w uprawie buraków.

Po przedstawieniu informacji o przebiegu sezonu wegetacyjnego oraz o wynikach doświadczeń agrotechnicznych we wszystkich Spółkach Cukrowych przedstawicielka Związku Producentów Cukru w Polsce zaprezentowała referat omawiający aktualny stan prac nad reformą regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej.

W kolejnych referatach, w zakresie ochrony buraka przed chorobami, przedstawiono metody zwalczania chwościka, ryzoktoniozy oraz innych chorób wywołujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego. Temat ten wywołał ożywioną dyskusję, w której wymieniono doświadczenia między przedstawicielami nauki, producentów środków ochrony roślin oraz producentów cukru.

Odnośnie nawożenia buraków cukrowych zaprezentowano tradycyjne oraz najnowsze rozwiązania racjonalnego nawożenia buraków oraz omówiono efekty wykorzystania składników pokarmowych poprzez mikronawożenie rzędowe.
W referatach omawiających nowoczesne metody agrotechniki buraków cukrowych zaprezentowano program dobierający dawki herbicydów z uwzględnieniem rodzaju i stadium rozwoju chwastów, aktualnych warunków pogodowych i wielu innych parametrów. Przedstawiono wyniki uprawy pasowej w oparciu o agregat Master, a także omówiono żyzność, sprawność biologiczną gleb oraz nawożenie startowe jako istotne czynniki agrotechniki.

Program tegorocznego seminarium "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" został przygotowany przy współpracy wszystkich Spółek Cukrowych.


Kliknij aby powiększyćKonferencję otworzył kol. Stanisław Œwietlicki - Przewodniczšcy Zarzšdu Głównego STC.

Kliknij aby powiększyćKonferencję prowadzili: kol. Artur Majewski - Przewodniczšcy Sekcji Surowcowej STC oraz kol. Mariusz Pawełek - Wiceprzewodniczšcy Sekcji Surowcowej STC.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uczestnicy konferencji podczas obrad.


Prezentacja poszczególnych wystšpień:
 1. Kliknij aby powiększyćKontraktacja, dotychczasowy przebieg sezonu wegetacyjnego, siewy, wschody, przesiewy, walka z chwastami, stan plantacji w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. - Artur Majewski, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Czytaj więcej
   
 2. Kliknij aby powiększyćKontraktacja, dotychczasowy przebieg sezonu wegetacyjnego, siewy, wschody, przesiewy, walka z chwastami, stan plantacji w Pfeifer&Langen Polska S.A. - Maciej Grobelny, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 3. Kliknij aby powiększyćKontraktacja, dotychczasowy przebieg sezonu wegetacyjnego, siewy, wschody, przesiewy, walka z chwastami, stan plantacji w Sűdzucker Polska S.A. - Mariusz Pawełek, Sűdzucker Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 4. Kliknij aby powiększyćKontraktacja, dotychczasowy przebieg sezonu wegetacyjnego, siewy, wschody, przesiewy, walka z chwastami, stan plantacji w Nordzucker Polska S.A. - Małgorzata Żurawska, Nordzucker Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 5. Kliknij aby powiększyćDoœwiadczenia własne - ciekawe tematy doœwiadczeń w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. - Dariusz Grzenkowitz, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Czytaj więcej
   
 6. Kliknij aby powiększyćDoœwiadczenia własne - ciekawe tematy doœwiadczeń w Sűdzucker Polska S.A. - Maciej Skwierz, Sűdzucker Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 7. Kliknij aby powiększyćDoœwiadczenia własne - ciekawe tematy doœwiadczeń w Nordzucker Polska S.A - Mirosław Radciniewski, Nordzucker Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 8. Kliknij aby powiększyćAktualny stan prac nad reformš regulacji rynku cukru w UE - Marta Zawadka, Zwišzek Producentów Cukru w Polsce.

  Czytaj więcej
   
 9. Kliknij aby powiększyćRacjonalne nawożenie buraków cukrowych - połšczenie tradycji i nowoœci - dr inż. Witold Szczepaniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

  Czytaj więcej
   
 10. Kliknij aby powiększyćWystępowanie, powodowane straty i możliwoœci zwalczania rizoktoniozy na tle innych chorób wywołujšcych zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego w Polsce - dr inż. Mirosław Nowakowski, IHAR Bydgoszcz.

  Czytaj więcej
   
 11. Kliknij aby powiększyćLIZ - Herbicyd 2013 - dr inż. Henryk Ławiński, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 12. Kliknij aby powiększyćUprawa pasowa w oparciu o agregat Master - Mirosław Paluch, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Czytaj więcej
   
 13. Kliknij aby powiększyćOchrona buraka przed chwoœcikiem w œwietle zmian o ochronie roœlin - wymiana doœwiadczeń pomiędzy naukš, producentami i przemysłem - prof. Jacek Piszczek, Instytut Ochrony Roœlin PIB Poznań, Terenowa Stacja Doœwiadczalna - Toruń i Marcin Chojecki, BASF Polska Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 14. Kliknij aby powiększyćMikronawożenie rzędowe w buraku cukrowym" - Krzysztof Kochański, Timac Agro Polska Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 15. Kliknij aby powiększyćPoprawa żyznoœci i sprawnoœci biologicznej gleb oraz nawożenie startowe - ważne czynniki agrotechniki buraków cukrowych - Krzysztof Zachaj, AGROSIMEX Sp. z o.o.

  Czytaj więcej
   
 16. Kliknij aby powiększyćStosowanie nawozów FOSFAN S.A. ze szczególnym uwzględnieniem buraka cukrowego - Roberty Rentflejsz, FOSFAN S.A.

  Czytaj więcej
   

__________ ¤ _________


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników