cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...Publikacje
Ciągłe gotowanie cukrzyc B i C w układzie kaskadowym w warnikach periodycznych inż. Zbigniew Węgrzynowski, Cukrownia Gosławice, Pfeifer & Langen.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

 1. Wstęp.
  Cukrownia Gosławice w okresie międzykampanijnym w 2003r. przeprowadziła przebudowę i modernizację zasadniczej części zakładu w zakresie:
  • przygotowania, odbioru surowca i stacji ekstrakcji,
  • oczyszczania i filtracji soków,
  • wyparki i gospodarki cieplnej,
  • krystalizacji i wirowania cukrzyc,
  • pakowania cukru,
  • systemu sterowania procesem technologicznym.
  Cele modernizacji:
  • obniżenie energochłonności procesu,
  • obniżenie kosztów materiałów pomocniczych,
  • obniżenie uciążliwości procesu,
  • zwiększenie wydajności i poprawa jakości produktu końcowego,
  • obniżenie kosztów personelu.
 2. Kaskadowe gotowanie cukrzycy B i C - założenia.
  Jednym z etapów przebudowy wydziału produktowni było wykonanie instalacji kaskadowego gotowania cukrzycy B i C. W koncepcji przebudowy kaskady wykorzystano dotychczasowe warniki z produktów A,B i C, przeprowadzając na nich niżej wymieniony niezbędny zakres prac modernizacyjnych:
  • wymieniono dotychczasowe komory grzejne pierścieniowe na rurowe typu "plaster miodu",
  • przebudowano dna warników na dwustożkowe (kształt litery W),
  • zastosowano mieszadła firmy Stelzer o osiowym transporcie cukrzycy, oraz po jednej sztuce na kaskadzie B i C eksperymentalne mieszadło o promieniowym transporcie cukrzyc,
  • przebudowano łapacze zewnętrzne,
  • wykonano platerowanie stożków dolnych oraz powierzchni nadkomorowych,
  • wyeliminowano w warniku wszystkie występy i krawędzie, na których mogłoby wystąpić osadzanie i krystalizacja,
  • wprowadzono ogrzewanie elektryczne powierzchni stożków dolnych i instalacji technologicznych.
 3. Elementy instalacji technologicznych.
  W skład instalacji technologicznych wchodzą:
  • dolne połączenia warników w kaskadę wraz z instalacją umożliwiającą pominięcie każdego warnika w celu dokonania okresowego mycia,
  • w kaskadzie B zabudowano 4 warniki: 2x40 ton, 2x50 ton, 1x50 ton - cukrzyca zarodowa,
  • w kaskadzie C zabudowano 3 warniki: 3x50ton, 1x50 - cukrzyca zarodowa,
  • instalacje odciekowe i wodne doprowadzone do każdego warnika,
  • instalacje cukrzycy zarodowej do warników B1 i C1,
  • mikrofalowe przetworniki pomiarowe gęstości cukrzycy z indywidualnym cyklicznym kontrolowanym przepływem wody myjącej,
  • instalacja odbioru cukrzycy poprzez pompowanie z warnika B4 do mieszadła pośredniego, z warnika C3 bezpośrednio do mieszadła pionowego,
  • instalacje mycia warników i wgotowywania popłuczyn,
  • instalacja szybkiego napełniania cukrzycą zarodową warników B1 i C1 po gotowaniu,
  • instalacje cieplne i oparowe.
 4. Układy pomiarowe i regulacji.
  Cały proces krystalizacji cukrzycy w kaskadach B i C sterowany jest poprzez system PCS7 firmy Siemens w obwodach indywidualnych dla każdego warnika i blokowo dla całej kaskady.
  Podstawowe układy regulacji i pomiarów:
  • układ regulacji próżni,
  • pomiar temperatury i regulacja ciśnienia czynnika grzejnego,
  • pomiar i regulacja ilości odcieków indywidualnie do każdego warnika i sumarycznie dla całej kaskady,
  • pomiar i regulacja ilości cukrzycy zarodowej,
  • pomiar i regulacja poziomu cukrzyc w warnikach,
  • pomiar i regulacja Bx w każdym warniku,
  • pomiar ilości kondensatu z każdej komory grzejnej,
  • pomiar i regulacja temperatur i ciśnień,
  • pomiar mocy i prądu napędów mieszadeł zainstalowanych w warnikach,
  • układ regulacji stosunku cukrzycy zarodowej do sumarycznej ilości odcieków,
  • pomiar i regulacja wody do cyklicznego mycia przetworników pomiarowych poziomu i gęstości.
 5. Prowadzenie i kontrola procesu gotowania.
  Kontrola procesu gotowania opiera się na obserwacji i regulacji kilku podstawowych parametrów:
  • ilości cukrzycy zarodowej dozowanej proporcjonalnie do sumarycznej ilości odcieków,
  • utrzymaniu zadanej wielkości Bx w kolejnych warnikach kaskady,
  • poziomów w poszczególnych warnikach poprzez utrzymanie zadanego poziomu w warniku ostatnim,
  • temperatur gotowania poprzez regulację czynnika grzejnego indywidualnie lub proporcjonalnie we wszystkich warnikach,
  • stopnia zarastania komór grzejnych, poprzez analizę ilości wypływającego kondensatu.
 6. Mycie kaskady.
  Częstotliwość mycia kaskady B i C znacznie przekroczyła wstępnie założony czasookres:
  • dla kaskady B zakładano co 10-14 dni, uzyskano 30 dni
  • dla kaskady C zakładano co 30 dni, uzyskano 56 dni.
 7. Podsumowanie.
  Zainstalowanie systemu ciągłego kaskadowego gotowania cukrzycy na produkcie B i C w Cukrowni Gosławice w pełni spełniło stawiane wymagania i potwierdziło celowość stosowania tej metody.
  Zaobserwowano pozytywne efekty takie jak:
  • równomierną i powtarzalną jakość cukrzycy B i C
  • wirowanie produktu B na wirówkach periodycznych przy pełnym obciążeniu,
  • zapotrzebowanie na czynnik grzejny o niskich parametrach (opar V o temp. 96-98°),
  • równomierny odbiór oparów z wyparki,
  • ciągły równomierny odbiór odcieków,
  • proces technologiczny przyjazny dla automatyzacji i sterowania.Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników