cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...Publikacje
Nowe kierunki rozwoju cukrownictwa na świecie - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji cukrowniczej - Atlanta 4-7 kwietnia 2004 dr inż. Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka
Streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

W dniach 4-7 kwietnia 2004 w Atlancie (USA) odbyła się międzynarodowa konferencja cukrownicza zorganizowana przez amerykański Instytut przemysłu cukrowniczego - Sugar Processing Research Institute, Inc. Spotkania te organizowane są cyklicznie, co dwa lata i stanowią forum wymiany informacji dotyczących aktualnej sytuacji w przemyśle cukrowniczym na świecie oraz prezentują najnowsze i najważniejsze koncepcje rozwoju przemysłu cukrowniczego. Tegoroczna konferencja odbyła się pod tytułem "New developments", czyli nowe kierunki rozwoju. W tym roku Atlanta gościła około stu przedstawicieli cukrownictwa oraz pokrewnych gałęzi przemysłu z 24 krajów z całego świata. Reprezentowany był zarówno cukier trzcinowy jak i cukier buraczany, przy czym nalezy zaznaczyć, że znaczna część prac dotyczyła produkcji cukru z trzciny cukrowej. Podczas konferencji wygłoszono 23 referaty oraz przedstawiono 17 posterów. Tematyka prac dotyczyła różnorodnych zagadnień związanych zarówno z technologią jak i jakością cukru. W szczególności wśród prezentowanych prac można wyróżnić trzy główne grupy tematyczne:
  1. Nowe produkty - New Products.
  2. Nowe rozwiązania (postęp) w produkcji cukru- New Developments in Sugar Processing.
  3. Jakość cukru - Sugar Quality.

Interesujące były prace dotyczące możliwości rozwoju przemysłu cukrowniczego dzięki wprowadzaniu na rynek nowych produktów otrzymywanych z produktów ubocznych przerobu trzciny lub buraków. Przedstawiono, opracowany w Australii, proces ZeaChem otrzymywania bioetanolu (ZeaChem Process), jako element biorafinerii produkującej zarówno cukier, bioetanol, energie elektryczną i preparaty chemiczne z odnawialnych surowców. Brett J. Savary przedstawił zakres prac i problemów badawczych realizowanych w Regionalnym Centrum Badawczym w USA (Estern Regional Research Center) dotyczących pozyskiwania artykułów o wyższej wartości z produktów ubocznych przerobu buraków cukrowych. Badania tej grupy skupiają się nad określeniem właściwości polisacharydów ścian komórkowych znajdujących się w wysłodkach buraczanych (tj. celuloza, chemiceluloza, pektyny) oraz opracowaniu technologii ich pozyskiwania (ekstrakcji) i produkcji z nich dodatków funkcjonalnych do żywności i pasz, oraz substancji niespożywczych - odnawialnych bioproduktów mogących zastąpić wyroby przemysłu petrochemicznego. W prezentacji tej zwrócono szczególna uwagę na korzyści ekonomiczne, poprawiające rentowność przemysłu cukrowniczego, które płyną z rozszerzenia produkcji w cukrowni o nowe artykuły o wyższej wartości rynkowej.

Wśród prac dotyczących nowych rozwiązań technologicznych ciekawe były doniesienia dotyczące zastosowania systemów ciągłych (on-line) do pomiaru jakości trzciny cukrowej z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS). Firma Neltec z Danii przedstawiła interesujące rozwiązanie ciągłego pomiaru zabarwienia cukru - ColourQ. System ten pozwala, jak podaje firma, na pomiar zabarwienia roztworu cukru w jednostkach ICUMSA w sposób ciągły (Real-time) w trakcie produkcji cukru, co znajduje szczególnie zastosowanie w optymalizacji procesu zmycia i odwirowania kryształów cukru. Przedstawiono również prace dotyczące zastosowania SO2, H2O2 oraz ozonu do odbarwiania soków cukrowniczych. Profesor Günter Pollach (Austria) zaprezentował koncepcję zastosowania naturalnych substancji antybiotycznych pozyskiwanych z roślin takich jak chmiel, sosna czy owoce palmy, jako środków pomocniczych do dezynfekcji soku ekstrakcyjnego. W pracy wykazano skuteczność testowanych naturalnych substancji antybiotycznych w zwalczaniu zakażenia termofilnymi bakteriami w ekstraktorze.

Znaczna część prac prezentowanych na konferencji w Atlancie dotyczyła zagadnień związanych z jakością cukru białego, a śród nich znajdowały się doniesienia przedstawiające zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych do oceny zawartości zanieczyszczeń w cukrze białym. Dotyczyły one między innymi oznaczania zawartości dekstranu i skrobi w cukrze, wpływu ozonowania oraz napowietrzania na usuwanie obcych zapachów z cukru. Zaprezentowane były również dwie prace z Polski, wykonane w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej, dotyczące zawartości saponin w cukrze białym i soku gęstym oraz identyfikacji substancji nierozpuszczalnych w wodzie obecnych w cukrze białym za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej i mikroanalizy rentgenowskiej.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników