cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...Publikacje
Unikanie zawracania odcieków w produktowni - przyczynek do optymalizacji jakości cukru przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii inż. Gunther Sittel, Nordzucker AG.
Streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Zużycie energii w produktowni zależy od zawartości suchej substancji w soku gęstym, ale także w znacznym stopniu od schematu krystalizacji oraz pracy wirówek. Rozpowszechniona wśród technologów cukrownictwa podstawowa zasada mówi: "w produktowni zawracać możliwie najmniej".

Przy konwencjonalnej pracy produktowni, ze względu na rozkład czystości zachodzi konieczność zawracania poszczególnych odcieków jasnych do odpowiadających im stopni krystalizacji. Jeżeli uda się jednak podnieść wydajność cukru na wirówkach do 50%, to wychodząc od soku gęstego o czystości 93% można nie zawracać odcieku jasnego.
Takie postępowanie wpływa pozytywnie na jakość cukru, ponieważ substancje barwne o dużej masie cząsteczkowej nie krążą w obiegach, lecz są kierowane w stronę melasu.

Na pracę produktowni wpływa to w trojaki sposób:
  1. Strumienie mas cukrzyc w produktowni zmniejszają się o nawet 30%.
  2. Ilość substancji barwnych w produktowni obniża się znacznie
  3. Odparowanie wody w produktowni obniża się o około 3% a.R.
Konsekwentne unikanie zawracania odcieków prowadzi do wyżej wymienionych wyników tylko wtedy, gdy z procesu krystalizacji uzyskuje się krystalizat pozbawiony agregatów i fałszywego ziarna, co zapewnia odpowiedni rozdział fazy ciekłej od stałej oraz gdy, przy zachowaniu żądanej jakości cukru, może zostać zmniejszona ilość wody zabielającej dzięki zastąpieniu jej syropami zabielającymi.

Kolejnym krokiem konsekwentnego nie zawracania odcieków jest unikanie afinacji mączki trzeciej. Uzyskana z mączki klarówka trzecia nie powinna kierowana być do np. gotowania cukrzycy pierwszej, lecz do odbarwiania na stacji oczyszczania (przed II saturacją)
W wystąpieniu zostaną przedstawione wyniki badań dotyczących tej tematyki i praktyczne doświadczenia z fabryk Nordzucker AG. Ponadto zaprezentowane zostaną recepty stosowania tego sposobu pracy w produktowni.Ein Beitrag zur Optimierung der Zuckerqualität bei gleichzeitiger Verringerung des Energiebedarfes Gunther Sittel, NORDZUCKER AG


Der Energiebedarf im Zuckerhaus ist neben dem Dicksaft-Trockensubstanzgehalt ganz wesentlich durch das Kristallisationsschema und die Zentrifugenarbeit geprägt. Ein unter Zuckertechnologen alt bekannter Grundgedanke ist, möglichst wenig Rücknahmen im Zuckerhaus zu fahren. Bei konventioneller Fahrweise des Zuckerhauses ist man allerdings aus Gründen des Reinheitsabbaues gezwungen, die jeweiligen Deckabläufe der einzelnen Kristallisationsstufen in die eigene Kristallisationsstufe wieder zurückzunehmen.

Gelingt es allerdings, die Zentrifugenausbeute bei der Weißzucker- und Rohzuckerzentrifugation auf ca. ZA = 50 % anzuheben, so ist ausgehend von einer Dicksaftreinheit von z.B. q DiS = 93% eine Rücknahme der Deckabläufe nicht mehr erforderlich. Die Weißzuckerqualität wird durch diese Maßnahme positiv beeinflusst, da hochmolekulare Farbsubstanzen nun nicht mehr im Kreise geführt werden, sondern direkt in Richtung Melasse in die nachfolgende Kristallisationsstufe weitergeleitet werden.

Das Zuckerhaus ist durch diese Maßnahme dreimal positiv betroffen:
  1. Die Magmamassenströme im Zuckerhaus verringern sich um bis zu 30%.
  2. Das Farbniveau im Zuckerhaus wird deutlich reduziert.
  3. Die Wasserverdampfung im Zuckerhaus verringert sich um ca. 3 % a.R.
Die Konsequente Vermeidung von Ablaufrücknahmen führt allerdings nur dann zu dem oben angesprochenen Ergebnis, wenn zum einen die Kristallisationsarbeit ein aggregatarmes und annähernd falschkornfreies Kristallisat für die jeweilige Fest/Flüssig-Trennung den Zentrifugen zur Verfügung stellt und zum anderen die Deckwassermengen an den Zentrifugen bei der geforderten Weißzuckerqualität durch den Einsatz der Sirupdecke deutlich verringert werden können.

Einen weiteren Schritt zur konsequenten Fahrweise ohne Ablaufrücknahmen stellt die Vermeidung der Nachprodukt-Affination dar. Die auf diesem Weg erzeugt Nachproduktkläre wird nicht mehr direkt zum Beispiel in die Weißzucker-2-Station zurückgenommen, sondern zur Entfärbung in die Saftreinigung (vor die 2. Carbonatation) geleitet.

In diesem Vortrag werden Ergebnisse von Versuchen zu dieser Thematik und praktischen Erfahrungen in Zuckerfabriken der Nordzucker AG berichtet, darüber hinaus werden Ansätze zur Realisierung dieses Verfahrens gezeigt.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników