cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...Publikacje
Coroczna pokampanijna konferencja techniczno-promocyjna 2004/2005
W dniach 10-11.02.2005 roku odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie coroczna pokampanijna konferencja techniczno-promocyjna , zorganizowana przez Sekcję Techniczną Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

Celem tego tradycyjnego pokampanijnego spotkania cukrowników była prezentacja wyników techniczno-produkcyjnych , osiągniętych w kampanii cukrowniczej 2004/2005 oraz zastosowanych nowych rozwiązań technicznych w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych . W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej omawiano też aktualne zagadnienia z zakresu polityki zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych standardów i norm oraz programów integrujących działalność badawczą w celu wspomagania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Tradycyjnie na konferencji tej zostały zaprezentowane wyniki prac naukowo-badawczych realizowanych na uczelniach i w instytutach naukowych współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

Ponadto konferencja ta była także forum dyskusyjnym na temat zakończonej kampanii, przeglądem tematyki technologicznej i kierunków technicznego rozwoju naszych cukrowni . Promocje nowych urządzeń i rozwiązań techniczno-technologicznych oraz oferowane usługi firm tradycyjnie stanowiły cenne uzupełnienie programu konferencji.

W spotkaniu wzięło udział ok. 280 osób , w tym przedstawiciele Spółek Cukrowych, 43 cukrowni , Instytutu Przemysłu Cukrowniczego , Politechniki Łódzkiej , Politechniki Warszawskiej, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 71 firm i innych instytucji zajmujących się problematyką cukrownictwa.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prezes ZG STC Stanisław Świetlicki, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: pana min. Andrzeja Kowalskiego, reprezentującego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , pana min. Jacka Sochę, przedstawiciela Ministerstwa Skarbu, Pana Wojciecha Pomajdę, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pana Jana Rybskiego - Dyrektora Generalnego Związku Producentów Cukru, zarządy wszystkich Spółek Cukrowych, przedstawicieli instytutów naukowych , kierownictwo FSNT-NOT , przedstawicieli Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Honorowych Członków STC oraz liczne firmy oferujące swoje usługi dla naszego przemysłu.

Otwierając konferencję prezes ZG STC Stanisław Świetlicki życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad oraz aktywnego udziału w konferencji a prowadzenie części merytorycznej konferencji powierzył przewodniczącej Sekcji Technicznej kol. Krystynie Wasińskiej oraz kol. Krystynie Szwajcowskiej . Po omówieniu spraw programowych dotyczących tegorocznej konferencji , przewodnicząca Sekcji Technicznej zaprosiła także do udziału w pozostałych seminariach organizowanych przez Sekcję Techniczną w 2005 roku.

Oprócz lutowej konferencji pokampanijnej zostały zaplanowane:
 • coroczne seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" w Zakopanem w dniach 30 - 31 maja 2005 r. zawierające w programie wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki cieplnej , technologii , ochrony środowiska , jakości produkcji.
 • seminarium dla technologów i kierowników laboratoriów w Zakopanem w dniach 29-30 sierpnia 2005 r. , poświęcone w całości sprawom jakości w przemyśle cukrowniczym.
Zapraszając do udziału w proponowanych konferencjach przewodnicząca ST podkreśliła ciągłą potrzebę podnoszenia kwalifikacji cukrowników , szczególnie w aktualnym okresie obowiązywania nowych norm i dyrektyw unijnych oraz odpowiednich polskich przepisów prawa.

Z okazji 175-lecia przemysłu cukrowniczego w Polsce , w podziękowaniu za aktywną pracę społeczną na rzecz polskiego przemysłu cukrowniczego oraz Stowarzyszenia Techników Cukrowników aktywni działacze naszego Stowarzyszenia kol. Krystyna Szwajcowska oraz kol. Stefan Markiewicz otrzymali wysokie wyróżnienia państwowe (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał przedstawiciel MRiRW p. min. Andrzej Kowalski , który gratulując odznaczonym podkreślił , że jest to wyraz wdzięczności i oceny za trud wszystkich przedstawicieli przemysłu cukrowniczego z bogatą 175-letnią historią, początkującą gospodarkę żywnościową na ziemiach polskich. Na zakończenie min. Kowalski pogratulował wszystkim cukrownikom oraz plantatorom bardzo dobrych wyników kampanii oraz życzył lepszych możliwości konkurowania branży na rynku unijnym.

W imieniu odznaczonych cukrowników głos zabrała p. dr Krystyna Szwajcowska dziękując wszystkim cukrownikom za wieloletnią współpracę i podkreślając, że otrzymane odznaczenie to wielki zaszczyt i honor w uznaniu ich społecznej działalności w Stowarzyszeniu oraz na rzecz przemysłu cukrowniczego.

W ramach wystąpień gości głos zabrał także Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT p. dr Wojciech Ratyński . Po powitaniu cukrowników i złożeniu gratulacji dotyczących zakończonej kampanii cukrowniczej prezes NOT przekazał istotne informacje dotyczące tzw. dofinansowywania prac naukowo-badawczych w ramach projektów celowych dających możliwość otrzymania 50 % dotacji bezzwrotnej do danego działania innowacyjnego . Przedstawił także prace NOT nad sposobami pozyskiwania dofinansowań dla małych i średnich przedsiębiorstw .

Przed rozpoczęciem merytorycznej części programu , przeznaczonej na prezentację wyników minionej kampanii , osiągniętych w poszczególnych grupach własnościowych , prezes ZG STC Stanisław Świetlicki wygłosił referat wprowadzający , omawiający zmiany i przeobrażenia, jakie dokonały się w przemyśle cukrowniczym w Polsce, zarówno w zakresie struktury organizacyjno-własnościowej jak i w zakresie zmian w technologii, wyposażenia cukrowni, a także uzyskiwanych wyników techniczno-produkcyjnych w okresie ostatnich 15 lat.


TREŚĆ KOLEJNYCH WYSTĄPIEŃ ZGODNIE Z PROGRAMEM KONFERENCJI:
 1. "Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w latach 1990 - 2004" - mgr inż. Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.
  Czytaj więcej
 2. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Krajowej Spółki Cukrowej" - dyr Jan Marcinkiewicz, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
  Czytaj więcej
 3. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Südzucker" - mgr inż. Maciej Dobrowolski, Südzucker Polska Sp. z o.o.
  Czytaj więcej
 4. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Pfeifer & Langen" - prezes Stanisław Bogdziewicz, dyr. Stanisław Jórdeczka, Pfeifer & Langen Polska S.A.
  Czytaj więcej
 5. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni BSO Polska Sp. z o.o." - mgr Janusz Branicki, Mirosław Dziadowiec, Cukrownia Glinojeck .
  Czytaj więcej
 6. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Nordzucker" - dr Piotr Wawro, Nordzucker Polska Sp. z o.o.
  Czytaj więcej
 7. "Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce" - Jan Rybski, Dyrektor Generalny Związku Producentów Cukru.
  Czytaj więcej
 8. "Cele i kierunki działalności Centrum Doskonałości CERED Politechniki Warszawskiej w Płocku" - prof. dr hab.inż. Krzysztof Urbaniec.
  Czytaj więcej
 9. "Informacja o działalności naukowej Zakładu Aparatury Przemysłowej Politechniki Warszawskiej" - prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec.
  Czytaj więcej
 10. "Informacja o działalności naukowej Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej" - prof. dr hab. inż. Jan Iciek.
  Czytaj więcej
 11. "Informacja o działalności naukowej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego" - dr inż. Jan Malec.
  Czytaj więcej
 12. "Standardy higieniczno-produkcyjne w procesie produkcji cukru (EU 852/2004, IFS)" - Hanna Woźniak, Nordzucker Polska Sp. z o.o.
  Czytaj więcej
 13. "Bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu produkcji cukru - od plantatora do wyrobu gotowego. Najnowsze standardy i normy" - Dominik Lisiewski, Det Norske Veritas.Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników