cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 14. 03. 2017 r.
W dniu 14 marca 2017 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Przebieg spotkania odbył się w dwóch częściach. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła w głównej mierze kontynuacji wyborów z dnia 12.12.2016 roku, na których nie zdołano wybrać szóstego członka Zarządu Głównego FSNT NOT, ze względu na brak wymaganego quorum. Po głosowaniu na obecnym posiedzeniu RK FSNT NOT, spośród dwóch kandydatów do władz FSNT NOT, wybrano większością głosów Michała Szotę ze Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Ponadto w pierwszej części posiedzenia przyjęto jednogłośnie protokół nr 1/XXV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT z dnia 12 grudnia 2016 roku.

Druga część posiedzenia RK dotyczyła przyjęcia planu budżetu Zarząd Głównego FSNT NOT na 2017 rok oraz omówienia aktualnych spraw Federacji.
Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i komisji skrutacyjnej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania udzielono głosu Prezes Ewie Mańkiewicz - Cudny, która przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego w okresie od 12 grudnia 2016 do 14 marca 2017 r.

W dalszej części wystąpienia Pani Prezes przedstawiła bardzo trudną sytuację Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, które od 2016 roku z braku dotacji ze strony państwa boryka się z trudnościami finansowymi i grozi mu likwidacja. Pomimo licznych rozmów, m. in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie doszło do porozumienia i przejęcia przez Ministerstwo, a następnie przekształcenia tego Muzeum w Muzeum Narodowe.

Rada Krajowa po zapoznaniu się ze sprawą Muzeum Techniki i Przemysłu oraz długiej dyskusji obfitującej w różne propozycje rozwiązania tej sprawy podjęła uchwałę, w której zawarte są zasady postępowania ze zbiorami muzealnymi w okresie likwidacji Muzeum, a także zobowiązała Zarząd Główny FSNT NOT do ich stosowania. Zbiory gromadzone w Muzeum będące własnością FSNT NOT, w tym zabytki historyczne, muszą być należycie zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz zachowane w całości na terenie Polski. Zbiory Muzeum muszą zostać przekazane na własność lub w depozyt na rzecz podmiotu zapewniającego właściwą opiekę nad nimi i ich dalsze wykorzystanie na cele muzealne bądź archiwalne, w tym na rzecz nowo powstałego lub istniejącego muzeum publicznego lub niepublicznego.

Kolejno wystąpił przewodniczący Komisji Uchwał Michał Szota, który przedstawił wnioski ze sprawozdawczo – wyborczego posiedzenia Rady Krajowej z dnia 12. 12. 2016 roku. Po zapoznaniu się z przedstawionymi wnioskami Rada Krajowa przyjęła zdecydowaną większością głosów uchwałę w tej sprawie, zalecając Zarządowi Głównemu wdrażanie wniosków i zaleceń w ramach działalności statutowej.

Następnie wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz - Cudny, przedstawiając kierunki działalności FSNT NOT na kadencję 2016 – 2020, które Rada Krajowa jednogłośnie poparła zatwierdzając uchwałę w tej sprawie.

W kolejnym punkcie programu wystąpił Dyrektor Generalny Mariusz Płaczkiewicz, przedstawiając założenia do budżetu ZG FSNT NOT w 2017 roku, które po dyskusji przyjęto jednogłośnie w formie uchwały.

Po długiej dyskusji, prowadzonej głównie przez przedstawicieli TJO, przyjęto uchwałę w sprawie wysokości opłat od Terenowych Jednostek Organizacyjnych w 2017 roku. Uchwalono, że TJO wnoszą do Zarządu Głównego opłaty organizacyjne w wysokości 1% od przychodów ogółem uzyskanych w 2016 roku oraz opłaty majątkowe w wysokości 5% od wartości początkowej majątku trwałego w postaci znajdujących się we władaniu TJO nieruchomości (lokali) i ich części składowych należących do majątku własnego FSNT NOT.

W następnym punkcie programu wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz - Cudny, która przedstawiła projekt zmian w regulaminach Rady Krajowej FSNT NOT, Zarządu Głównego FSNT NOT oraz Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT. Po krótkiej dyskusji przyjęto uchwały w sprawach regulaminów.

Zgodnie z kolejnym punktem programu wystąpiła ponownie Prezes Ewa Mańkiewicz – Cudny przedstawiając projekt powołania Komitetów Naukowo – Technicznych FSNT NOT, które są zespołami między stowarzyszeniowymi, mającymi na celu rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów związanych z edukacją, nauką, techniką i gospodarką. Rada Krajowa przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie zmiany w regulaminach Komitetów N-T FSNT NOT, zmiany w regulaminie Komisji FSNT NOT oraz w sprawie działalności Komitetów Naukowo – Technicznych. i Komisji FSNT NOT w Kadencji 2016 – 2020.

Wobec braku wniosków dotyczących spraw wnoszonych przez SNT i TJO do Rady Krajowej przewodniczący prezydium zakończył posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 14 marca 2017 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników