cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
W dniu 27 września 2021 roku odbyło się w Warszawskim Domu Technika posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz po informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przyjęto protokół nr 11/XXV z posiedzenia RK FSNT NOT z 25. 06. 2021 roku.

Zgodnie z porządkiem obrad wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która przedstawiła sprawozdanie Zarządu Głównego FSNT NOT z działalności za kadencję 2016-2021, przedłużoną o 9 miesięcy z powodu pandemii.

W dalszej części posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) Jarosław Palenik przedstawił sprawozdanie oceniające działalność Zarządu Głównego FSNT NOT w okresie 2016-2021.

Po dyskusji nad sprawozdaniami przyjęto zdecydowaną większością głosów uchwały:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego FSNT NOT za okres kadencji 12.12.2016 – 27.09.2021,
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT za okres kadencji 2016 - 2020 oraz oceny GKR działalności Zarządu Głównego FSNT NOT w okresie 12.12.2016 – 27.09.2021.

W kolejnym punkcie porządku obrad odbyły się wybory do władz FSNT NOT w kadencji 2021 -2025.

Po prezentacji zgłoszonych kandydatów do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej odbyło się tajne głosowanie na prezesa, członków Zarządu Głównego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Prezesem FSNT NOT została ponownie Ewa Mańkiewicz – Cudny (SEP, TKiHT) uzyskując ponad 80% głosów. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został po raz kolejny Jarosław Palenik (SPP). Na członków Zarządu Głównego wybrano dotychczasowych wiceprezesów: Stefana Góralczyka (TKiHT), Marka Grzywacza (SEP), Tadeusza Pawłowskiego (SIMP), Kamila Wójcika (SWTP) oraz Jerzego Markowskiego ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Ze względu na przedłużające się wybory nie został obsadzony jeden mandat wiceprezesa Zarządu Głównego oraz jeden mandat członka Głównej Komisji Rewizyjnej z powodu braku wymaganego kworum. Wybory uzupełniające odbędą się podczas najbliższego posiedzenia Rady Krajowej.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 27.09.2021 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników