cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności" pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zakopane 11-12.10.2018 r. Konferencja została zorganizowana przez Biuro Zarządzania Jakością Środowiskiem i BHP oraz przez Polskie Forum ISO 9000. Głównym przesłaniem konferencji było omówienie wielu zagadnień dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności z uwzględnieniem akredytacji i certyfikacji dotyczących wszystkich branż przemysłu spożywczego. W programie szczególną uwagę zwrócono na ciągłe doskonalenie norm i przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. W imieniu STC w konferencji wzięli udział Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

W trakcie konferencji zostało wygłoszonych 13 referatów przez przedstawicieli ośrodków naukowych oraz instytucji i organizacji zajmujących się problemami żywności. W ramach tzw. "Okrągłego Stołu" dyskutowano na temat nowych wymagań norm międzynarodowych dotyczących certyfikacji i akredytacji a także na temat wytycznych w zakresie biocertyfikacji w łańcuchu dostaw w przemyśle spożywczym. W ramach zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności dyskutowano także o różnego rodzaju zafałszowaniach zgodnie z aktualnymi wymogami Food Fraud i Food Defense. Jednym z końcowych wniosków konferencji było postawienie wymogu takich regulacji i kontroli w Europie, które gwarantowałyby zdrową żywność dostarczaną do konsumentów.

Wykaz referatów:
 1. "FOOD FRAUD i FOOD DEFENSE – nowe wymagania" - mgr inz˙. Agnieszka Podlewska, Lloyds Register Polska.
 2. "Aktualny projekt reformy kontroli z˙ywnos´ci w Polsce, zgłoszony pod obrady sejmu" - mgr Tadeusz Wojciechowski, ekspert Zespołu ds. Reformy Instytucjonalnej Systemu Bezpieczen´stwa Z˙ywnos´ci.
 3. "Rola i zadania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w systemie oceny zgodnos´ci" - mgr inz˙. Jolanta Kochan´ska - Vice Prezes PKN.
 4. "Nowe wymagania standardu FSSC (FOOD SAFETY SYSTEM CETRYFICATION)" - mgr inz˙. Danuta Orlean´ska, PCBC SA.
 5. "Czy z˙ywnos´c´ moz˙e oddziaływac´ na organizm konsumenta? – potencjalne uzasadnienie akredytacji i certyfikacji w przemys´le spoz˙ywczym" - Prof. dr hab. Jacek Bardowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.
 6. "Co nowego w VII wersji IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)" - dr inz˙. Marek Marzec, IFS Polska.
 7. "Certyfikacja wdroz˙onego systemu zarza?dzania s´rodowiskiem w przedsie?biorstwie w oparciu o wymagania nowej normy ISO – 14001" - mgr inz˙. Anna Gruszka, PKN.
 8. "Podstawowe zmiany w nowym wydaniu PN-EN-ISO/ IEC 17025:2018 – 02"- mgr inz˙. Tomasz Wontorski.
 9. "W jaki sposób, w mys´l nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, moz˙e pomóc akredytowane laboratorium zakładom produkcyjnym" - dr inz˙. Zofia Dwulit, dr inz˙. Anna Wamke, Biochemik.
 10. "Interpretacja 12 wymagan´ podstawowych wg VII wersji standardu BBC oraz 10 nokautów wg VI wersji JFS moga?cych miec´ wpływ na przyznawanie certyfikatu" - prof. dr Janusz B. Berdowski, Przewodnicza?cy Sekcji Przemysłu Spoz˙ywczego Klubu "Polskie Forum ISO 9000".
 11. "Biocertyfikacja w łan´cuchu dostaw w przemys´le spoz˙ywczym" - mgr inz˙. Piotr Polatowski, DQS Polska.
 12. "Recykling opakowan´ oraz zuz˙ytego sprze?tu elektrycznego i elektrotechnicznego w zakładach przemysłu spoz˙ywczego w s´wietle wymagan´ normy ISO 14001 – 2016, szansa czy poraz˙ka" - mgr inz˙. Bogdan Kras´niewski, DGS Polska.
 13. "Nowe przepisy prawne Parlamentu Europejskiego i władz ustawodawczych w Polsce w zakresie jakos´ci i bezpieczen´stwa z˙ywnos´ci".Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników