cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
W dniu 4 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Zebranie odbyło się on-line w związku z pandemią koronawirusa. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. dr Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej wybrano skład Prezydium na Radę Krajową w 2021 roku. Po informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przyjęto protokół nr 9/XXV z posiedzenia RK FSNT NOT z 20 stycznia 2020 roku.

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK FSNT NOT, czyli od 20.01.2020 roku. Ważnym wydarzeniem był Światowy Dzień Inżyniera ustanowiony na VI Światowym Kongresie Inżynierów w listopadzie 2019 roku w Melbourne. Obchodzony jest on 4 marca przez międzynarodową społeczność techniczną. Głównym organizatorem obchodów Dnia Inżyniera w Polsce jest Federacja SNT NOT. W tym roku Dzień Inżyniera był obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju.

Ważnym wydarzeniem również była uroczysta Gala podsumowująca XXVI Plebiscyt „Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”. Jest to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju. W tym roku odbyła się ona 27 lutego w Warszawskim Domu Technika. Uhonorowanych zostało 30 wybitnych przedstawicieli w różnych dziedzinach i specjalnościach.

Federacja SNT NOT współorganizowała również spektakl „Małżeństwo we frankach” realizowany w ramach zadania „Regiony Polskie”, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach „Kultura – Interwencje 2020”. Celem tego projektu jest integracja środowiska technicznego przez udział inżynierów i techników w wydarzeniach kulturalnych, promocja polskiej kultury i jej twórców, upowszechnianie polskiej muzyki klasycznej i tradycji ludowych. W ramach zadania „Regiony Polski” wystawiono również w Warszawskim Domu Technika spektakl „JP2- oczekiwane pokolenie” z okazji przypadającej w 2020 roku 100.rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem ograniczeń w bezpośrednich spotkaniach odbyło się zastępczo wiele wirtualnych konferencji oraz webinarium, w których uczestniczyli członkowie ZG FSNT NOT.

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpił Dyrektor Generalny FSNT-NOT Mariusz Płaczkiewicz, który przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności FSNT NOT w 2019 roku.
W dalszej części wirtualnego posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jarosław Palenik przedstawił sprawozdanie Komisji i ocenę działalności Zarządu Głównego. W podsumowaniu sprawozdania GKR pozytywnie oceniła pracę Zarządu Głównego FSNT NOT i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznej ZG FSNT NOT oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego.

Po głosowaniu RK FSNT NOT przyjęto uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego za 2019 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego FSNT NOT za 2019 rok,
  3. przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
  4. udzielenie absolutorium Prezes FSNT NOT Ewie Mańkiewicz-Cudny za 2019 rok,
  5. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego FSNT NOT za 2019 rok.

Ponadto Rada Krajowa podjęła uchwały w sprawie:
  1. Regulaminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej FSNT NOT,
  2. ustalenia terminu wyborów do władz naczelnych FSNT NOT (14 grudnia 2020) i powołania Komisji Wyborczej,
  3. ustalenia ogólnej liczby delegatów do Rady Krajowej, liczby delegatów poszczególnych stowarzyszeń członkowskich oraz przysługującej im liczby głosów,
  4. Regulaminu wyborczego delegatów do Rady Krajowej FSNT NOT wybieranych w Terenowych Jednostkach Organizacyjnych,
  5. Regulaminu przyjmowania nowych członków FSNT NOT.


Podjęto również uchwałę dotyczące TJO w sprawie zbycia działek drogowych w gminie Zabrodzie.

Na tym zakończono posiedzenie on-line Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 4.09.2020 roku. Po raz pierwszy posiedzenie RK FSNT NOT odbyło się on-line. Było bardzo sprawnie prowadzone przez przewodniczącego posiedzenia, a obsługa techniczna zapewniła bezproblemowe i sprawne zdalne głosowanie.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników