cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
W dniu 28 czerwca 2017 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Po przyjęciu zmian w porządku obrad, związanych z przybyciem na posiedzenie, wicepremiera i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu, powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną.

Następnie wystąpiła pani prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiając informację dotyczącą Muzeum Techniki i Przemysłu. W tej sprawie zabrał głos wicepremier Gliński, który oświadczył, że problem Muzeum Techniki i Przemysłu jest rozwiązany, ponieważ będzie ono przekształcone w Narodowe Muzeum Techniki, utworzone na mocy umowy podpisanej 9 czerwca 2017 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Miastem Stołecznym Warszawą. Muzeum będzie działało w oparciu o Radę Muzeum i Kolegium Naukowo-Doradcze, w skład którego będą wchodzili również przedstawiciele FSNT NOT. Ponadto Minister Piotr Gliński zapowiedział rozwiązanie problemu zadłużenia Muzeum względem byłych pracowników oraz firmy wynajmującej pomieszczenia Muzeum. Przewodniczący Prezydium RK FSNT NOT pogratulował i podziękował Ministrowi Glińskiemu za pomyślne rozwiązanie problemu Muzeum, nurtującego Federację od niemal dwóch lat.

W następnym punkcie programu pani prezes Ewa Mańkiewicz–Cudny oraz wiceprezes Stefan Góralczyk wręczyli Diamentową Odznakę Honorową NOT byłemu Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszardowi Marcińczakowi.

Ponadto jednomyślnie przyjęto protokół nr 2/XX z części II posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego RK FSNT NOT w dniu 14 marca 2017 roku oraz protokół nr 3/XXV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 14 marca 2017 roku. Następnie wybrano skład prezydium Rady Krajowej FSNT NOT na 2018 rok.

W kolejnym punkcie programu wystąpiła prezes Mankiewicz-Cudny informując o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK w dniu 14 marca 2017 roku, a następnie przedstawiając merytoryczne sprawozdanie z działalności FSNT NOT za 2016 rok. Podkreśliła, że dużym sukcesem było pomyślne załatwienie przejęcia przez państwo Muzeum Techniki i Przemysłu, a następnie przedstawiła najważniejsze wydarzenia z 2016 roku. Wymieniła m.in. XXV Kongres Inżynierów Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich we Wrocławiu 16-18.06.2016 roku, którego Patronem Honorowym był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, jubileusz 150-lecia „Przeglądu Technicznego”, uchwalenie nowego Statutu FSNT NOT, który jest zgodny ze znowelizowaną we wrześniu 2015 roku ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz finał plebiscytu o tytuł „Złotego inżyniera”, finał Olimpiady Wiedzy Technicznej i podsumowanie VI edycji konkursu im. S. Staszica „Laur Innowacyjności”.

W kolejnym punkcie programu wystąpił dyrektor Generalny FSNT NOT Mariusz Płaczkiewicz, który przestawił sprawozdanie finansowe z działalności Federacji za 2016 rok, a następnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jarosław Palenik przedstawiając sprawozdanie z działalności GKR FSTN NOT za 2016 rok oraz ocenę działalności Zarządu Głównego FSNT NOT.

Następnie Rada Krajowa podjęła uchwały w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego FSNT NOT za 2016 rok,
  • zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego FSNT NOT za 2016 rok,
  • przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT NOT za 2016 rok,
  • przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej za 2016 rok,
  • udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium za 2016 rok,
  • udzielenia Prezesowi i Wiceprezesom absolutorium za okres sprawozdawczy 2016 roku od dnia wyborów, tj. od 12 grudnia do 31 grudnia 2016 roku.

W kolejnym punkcie programu Rada rozpatrzyła i podjęła uchwały w sprawach Terenowych Jednostek Organizacyjnych dotyczące sprzedaży wydzielonej nieruchomości FSNT NOT w Gdańsku oraz ulg w opłacie majątkowej dla kilku TJO.

Zdecydowaną większością głosów podjęto uchwałę w sprawie wykluczenia z FSNT-NOT Stowarzyszenia Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań PROPAK z powodu niepłacenia od kilku lat składek członkowskich.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu życząc dobrego wypoczynku na urlopach i tym zakończyła posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 28 czerwca 2017 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników