cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
W dniu 24 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie online Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Na wstępie zebrania Prezes Mańkiewicz - Cudny wręczyła medal im. Piotra Stanisława Drzewieckiego Panu Prof. Włodzimierzowi Hausnerowi. Jest to wyróżnienie honorowe FSNT NOT, ustanowione uchwałą Rady Krajowej FSNT NOT z dnia 22.06.2009 roku.

Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu porządku obrad oraz powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz po informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przyjęto protokół nr 11/XXVI z posiedzenia RK FSNT NOT z 27. 09. 2021 roku.

W związku z niedokończeniem wyborów do władz FSNT NOT w dniu 27 września 2021 roku, z uwagi na brak quorum, kontynuowano wybory na tym posiedzeniu. Informację na temat przebiegu wyborów przedstawił Przewodniczący Komisji Wyborczej Kazimierz Pawlicki. Po autoprezentacji kandydatów na funkcje członka Zarządu Głównego FSNT NOT oraz na członka Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT przeprowadzono głosowanie tajne online. Po głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki wyborów: do Zarządu Głównego wybrano Bożennę Kawalec-Pietrenko ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Cezarego Świstaka ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Następnie po wyborze składu Prezydium Rady Krajowej FSNT NOT na 2022 rok wystąpiła Pani Prezes Mańkiewicz - Cudny z informacjami o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK (27 września 2021). Poinformowała z radością, że Federacja Stowarzyszeń Naukowych - Technicznych NOT otrzymała medal Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego w zakresie organizacji i zarządzania, promocji zawodu inżyniera i wiernej tradycji zapoczątkowanej przez Towarzystwo Politechniczne Polskie założone w 1835 roku w Paryżu.

Pani Prezes poinformowała również, że odbyło się spotkanie z makroregionem dolnośląskim dotyczące działalności Federacji. Otrzymano także zaproszenie od Prezydenta RP na uroczystą odprawę wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza 11 listopada 2021 roku. Ponadto Komitet Naukowo-Techniczny NOT wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich zorganizował Konferencję pt. ”EnergoMityng- transformacje energetyki do elektroprosumeryzmu”, której celem była prezentacja obecnych tendencji dotyczących transformacji energetyki w latach 2020 - 2050. Ogłoszono również kolejną edycję konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności”, którego celem jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Pani Prezes poinformowała również o kontynuacji Olimpiady Wiedzy Technicznej skierowanej do uczniów szkół średnich (obecnie już 48 edycja). Ogłoszono także nowy konkurs „Inżynierowie dla Niepodległej” dotyczący opracowania gry planszowej poświęconej polskim inżynierom i ich wynalazkom.

Zgodnie z porządkiem obrad wystąpiła ponownie Prezes Ewa Mańkiewicz - Cudny, przedstawiając kierunki programowe Zarządu Głównego FSNT NOT na kadencję 2021- 2025. Dotyczyły one wytycznych działalności FSNT NOT na rzecz społeczeństwa, współpracy międzynarodowej i na rzecz środowiska technicznego. Rada Krajowa po głosowaniu przyjęła uchwałę w sprawie kierunków programowych FSNT NOT w kadencji 2021-2025.

Następnym punktem programu było głosowanie nad uchwałą w sprawie organizacji XXVII Kongresu Techników Polskich w 2022 roku. Rada Krajowa jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie, powierzając ustalenie założeń programowych Kongresu i jego organizację Zarządowi Głównemu FSNT NOT. Następnie Dyrektor Generalny FSNT NOT Marusz Płaczkiewicz zaprezentował założenia budżetu Zarządu Głównego na 2022 rok. Po głosowaniu zatwierdzono plan budżetu na 2022 rok uchwałą RK FSNT NOT.

W kolejnym punkcie programu Rada Krajowa głosowała nad uchwałą dotyczącą sprawy sprzedaży domu wypoczynkowego w Krynicy Morskiej. Większością głosów RK wyraziła zgodę na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Krynicy Morskiej.
W dalszej części posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT podjęto uchwały:
  • w sprawie działalności Komitetów Naukowo - Technicznych i Komisji FSNT NOT w kadencji 2021 – 2025,
  • w sprawie regulaminu Komitetów Naukowo – Technicznych FSNT NOT,
  • w sprawie regulaminu Komisji FSNT NOT.
Na tym zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT online w dniu 24.01.2022 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników