cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
W dniu 27 czerwca 2018 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT), na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej, stwierdzeniu prawomocności zebrania oraz przyjęciu protokółu nr 5/XXV z poprzedniego posiedzenia RK FSNT NOT w dniu 29 stycznia 2018 roku, wystąpił Mariusz Płaczkiewicz – Dyrektor Generalny FSNT NOT, który przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności FSNT NOT za 2017 rok.

Natomiast sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok zreferowała Prezes FSNT NOT pani Ewa Mańkiewicz - Cudny. Podkreśliła, że rok 2017 był bardzo trudny ze względu na załatwianie spraw związanych z Muzeum Techniki i Przemysłu, ale zakończony sukcesem FSNT NOT przekazania w postaci darowizny zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu oraz sprzedaży dokumentacji, wyposażenia, archiwum i praw autorskich Narodowemu Muzeum Techniki.

Ważnym wydarzeniem w 2017 roku było zakończenie X edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” zorganizowanej przez FSNT NOT wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Pani Prezes podkreśliła, że wszystkie nadesłane na konkurs prace ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentowały wysoki poziom i wskazywały na duże zaangażowanie młodzieży i ich opiekunów.

Innym ważnym wydarzeniem w 2017 roku był finał XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej, w której eliminacjach wzięło udział 8073 uczniów reprezentujących 404 szkoły ponadgimnazjalne. Innym konkursem organizowanym przez FSNT NOT, Krajową Izbę Gospodarczą i redakcję „Przeglądu Technicznego” był Konkurs „Dźwignia”, którego celem jest wspieranie i promowanie osób i firm przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy, wdrażających zaawansowane technologie zwiększające konkurencyjność i innowacyjnoś polskiej gospodarki.

Kontynuując swoje wystąpienie Pani Prezes Mańkiewicz – Cudny pokreśliła, że ważnym wydarzeniem w 2017 roku było również XIV Forum Inżynierskie pt. „ Reindustrializacja – wyzwaniem dla polskich inżynierów i przedsiębiorców”, organizowane od 2003 roku przez FSNT NOT w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich „Innowacje – Technologie – Maszyny”. W Forum wzięło udział około 200 uczestników, głównie członków stowarzyszeń skupionych w FSNT NOT, a także przedsiębiorców i menadżerów polskich firm przemysłowych i przedstawicieli jednostek naukowych.

Współpraca z zagranicą koncentrowała się na zacieśnianiu kontaktów z organizacjami polonijnymi oraz wzmocnieniu roli Federacji w organizacjach międzynarodowych. Pani Prezes podkreśliła, że ważnymi wydarzeniami w 2017 roku były uroczyście obchodzone rocznice 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji oraz 20-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników w Austrii.

W kolejnym punkcie programu wystąpił przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT Jarosław Palenik, który przedstawił ocenę działalności Zarządu Głównego oraz sprawozdanie GKR FSNT NOT wnioskując do RK FSNT NOT o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego.

Po dyskusji podjęto uchwały w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego FSNT NOT za 2017 rok,
  • zatwierdzenie łącznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Zarządu Głównego FSNT NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w likwidacji,
  • przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego FSNT NOT.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani Prezes FSNT NOT z informacjami dotyczącymi prac Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK FSNT NOT, czyli od 29.01.2018 roku. Ważnym wydarzeniem w tym czasie było uroczyste spotkanie inżynierów polskich i polonijnych, którym zainaugurowano 26.04.2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyło się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ponadto odbyło się między innymi: w dniu 5 czerwca 2018 r. XV Forum Inżynierskie pod hasłem „Technika recyklingu”, a 12 czerwca 2018 r. Gala podsumowująca XI edycję konkursu „ Młody Innowator”.

W następnym punkcie programu posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie organizacji XXVI Kongresu Techników Polskich w Krakowie w 2019 roku, a także uchwałę w sprawie zmiany nazwy „Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT” na nazwę „Komisji Wyróżnień FSNT NOT”. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie regulaminu nadawania tytułu Eksperta NOT. Po dyskusji na tematy dotyczące spraw Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO) oraz Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 27 czerwca 2018 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników