cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
W dniu 27 czerwca 2016 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Po przyjęciu zmiany w składzie prezydium obrad i zatwierdzeniu porządku obrad powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną. Następnie po oświadczeniu przez komisję mandatową, że posiedzenie RK FSNT NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 7/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 12 grudnia 2015 roku.

Następnie wybrano skład prezydium na kolejną Radę Krajową FSNT NOT, a w kolejności pani Prezes Ewa Mańkiewicz–Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK (12. 12. 2015 r.), w tym o trudnej sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, któremu grozi likwidacja.

Kolejno sprawozdanie merytoryczne z działalności FSNT NOT za 2015 rok przedstawiała pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podkreślając, że był to bogaty rok. Najważniejszymi wydarzeniami były: XXV Kongres Techników Polskich we Wrocławiu (16 – 18 czerwca 2015 r.), zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich, gala XXI finału Plebiscytu „Złoty Inżynier” z udziałem m. in. Macieja Klimczaka - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, XIII Forum Inżynierskie w Poznaniu po hasłem „Innowacyjna technika w medycynie”, zakończenie VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator”, finał III edycji Konkursu Mistrz Techniki, uroczystości jubileuszu 70–lecia NOT i 110–lecia Warszawskiego Domu Technika oraz udział polskiej delegacji w V Światowym Zjeździe i Konferencji Inżynierów WFEO w Kioto w Japonii.

W kolejnym punkcie programu wystąpił zastępca Sekretarza Generalnego FSNT NOT Mariusz Płaczkiewicz, który przestawił sprawozdanie finansowe z działalności Federacji za 2015 rok, a następnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszard Marcińczak przedstawiając sprawozdanie z działalności GKR FSTN NOT za 2015 rok oraz ocenę działalności Zarządu Głównego FSNT NOT.

Następnie Rada Krajowa udzieliła absolutorium Zarządowi Głównemu FSNT NOT za 2015 rok i podjęła uchwały w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego za 2015 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Biura Zarządu FSNT NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie,
  3. przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT NOT za 2015 rok,
  4. przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT za 2015 rok.


Rada Krajowa, po licznych głosach w dyskusji na temat opracowanego o znowelizowaną ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach” projektu Statutu, nie przyjęła uchwały w sprawie zmiany Statutu FSNT NOT .
Rada Krajowa ustaliła, że wybory Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2016 - 2020 odbędą się na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 12 grudnia 2016 roku. Wybrano również Komisję Wyborczą oraz ustalono ogólną liczbę delegatów do Rady Krajowej, liczby delegatów poszczególnych stowarzyszeń członkowskich oraz przysługujące im liczby głosów.

W sprawach dotyczących Terenowych Jednostek Organizacyjnych podjęto uchwały: nabycia i zbycia działek gruntu w Piotrkowie Trybunalskim, sprzedaży nieruchomości lokalowych w Toruniu, ulgi w opłacie majątkowej dla Łódzkiej Rady FSNT NOT oraz zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży wydzielonej części nieruchomości FSNT NOT w Gdańsku.

Rada Krajowa podjęła również uchwały w sprawie przekazania gminie Końskie Oddziałów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Sielpi Wielkiej i Starej Kuźnicy, a także zbycia nieodpłatnie na rzecz gminy Nowa Słupia, nieruchomości zajmowanej przez oddział terenowy Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w gminie Nowa Słupia, w celu dalszego prowadzenia i rozwijania przez gminę Muzeum Starożytnego Hutnictwa.

W kolejnym punkcie programu przewodniczący Zespołu Gospodarowania Nieruchomościami i Inwestycji Wiktor Piwkowski przedstawił informacje o pracach Zespołu z propozycją utworzenia Funduszu Wsparcia Modernizacji Nieruchomości FSNT NOT, którego celem byłoby gromadzenie środków pieniężnych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe modernizacji nieruchomości FSNT NOT na terenie kraju. Rada Krajowa przyjęła ten wniosek w formie Uchwały.

Ponadto podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa FSNT NOT Janowi Lechowi Lewandowskiemu - prezesowi FSNT NOT w latach 1990 - 1993 oraz Andrzejowi Zielińskiemu – prezesowi FSNT NOT w latach 1993 – 2000.

Na zakończenie Kamil Wójcik prezes Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej wystąpił z gorącym apelem poparcia inicjatywy ratowania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki, któremu grozi likwidacja. Wspólna deklaracja wszystkich inżynierów i techników oraz sympatyków Muzeum mająca na celu przekonanie władz państwowych do finansowania Muzeum może ocalić Muzeum, które jest częścią historii z dziedziny techniki i inżynierii. Przyłączenie się do kampanii polega na wypełnieniu deklaracji poparcia, która jest na stronie Muzeum Techniki
http://mtip.pl/
lub na stronie Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej http://swtp.pl/nasze-inicjatywy/ratujemy-muzeum-techniki

Po wyczerpaniu porządku obrad prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu życząc udanych urlopów i tym zakończyła posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 27 czerwca 2016 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników