cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT
 

W dniu 23 czerwca 2014 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Na wstępie pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła zasłużonemu dla NOT dr inż. Andrzejowi Paszkiewiczowi dyplom i kwiaty z okazji 80 urodzin.
Następnie minutą ciszy uczczono śmierć prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Andrzeja Ciszewskiego.
Z kolei Pani Prezes zaproponowała skład prezydium obrad, który jednogłośnie przyjęto. Obradom przewodniczyła pani prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Po przyjęciu składu prezydium obrad i zatwierdzeniu porządku obrad powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną. Następnie po oświadczeniu przez komisję mandatową, że posiedzenie RK FSNT NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 3/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT z dnia 20 stycznia 2014 roku.

W kolejnym punkcie programu wybrano skład prezydium na kolejną Radę Krajową FSNT NOT.

Następnie pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego w okresie od ostatniego posiedzenia RK, czyli od 20.01.2014 do 23.06.2014 roku. Z kolei wiceprezes FSNT NOT Tadeusz Pawłowski przedstawił informacje dotyczące ważnego wydarzenia jakim był udział FSNT NOT w II Powszechnej Wystawie Krajowej „Konkurencyjna Polska”, przygotowanej w związku z 85 rocznicą I Powszechnej Wystawy Krajowej oraz z jubileuszem 25-lecia przemian ustrojowych w Polsce. Wystawa, która promuje największe polskie osiągnięcia z obszaru przemysłu, kultury, nauki i biznesu została uroczyście otwarta przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 2 czerwca 2014 roku w Poznaniu. FSNT NOT zaprezentowała tam wybrane dokonania Centrum Innowacji NOT, dorobek Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz formy działalności polegającej na popularyzacji wiedzy i organizowaniu konkursów takich jak: Złoty Inżynier, Młody Innowator oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Następnie prof. Włodzimierz Hausner, doradca prezesa NOT, przedstawił informacje na temat XII Forum Inżynierskiego, które odbyło się 3 czerwca 2014 roku w Poznaniu podczas pierwszego dnia Targów Innowacje - Technologie – Maszyny, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W obradach Forum uczestniczyło około 250 osób, głównie przedstawiciele przedsiębiorstw, a także reprezentanci instytutów badawczych, uczelni technicznych i firm innowacyjno- wdrożeniowych. Gościem honorowym był prof. Jacek Gulinski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który odczytał list Pani Minister Leny Kolarskiej- Bobińskiej i zwrócił uwagę na potrzebę współdziałania nauki, techniki i gospodarki.

W kolejnym punkcie programu sprawozdanie merytoryczne z działalności FSNT NOT przedstawiła pani Prezes E. Mańkiewicz-Cudny, zaś sprawozdanie finansowe Sekretarz Generalny J. Kubielski.
Następnie Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej R. Marcińczak przedstawił sprawozdanie z działalności GKR FSNT NOT oraz ocenę działalności Zarządu Głównego.

Po dyskusji nad sprawozdaniami podjęto uchwały w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego za 2013 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Biura Zarządu FSNT NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie,
  3. przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT NOT za 2013 rok,
  4. przyjęcie sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT za 2013 rok,
  5. absolutorium dla Zarządu Głównego FSNT NOT za 2013 rok.


Przyjęto również uchwałę w sprawie zmiany terminu zwołania XXV Kongresu Techników Polskich na rok 2016.

W sprawach Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT NOT podjęto uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości w Jeleniej Górze oraz sprzedaży dodatkowej części nieruchomości gruntowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Ważnym problemem nurtującym FSNT NOT jest trudna sytuacja Muzeum Techniki i Przemysłu. Wprawdzie nowy dyrektor MTiP prof. dr hab. Edward Malak, rozpoczął działania porządkujące zbiory i archiwalia, jednak bez pomocy finansowej muzeum nie będzie mogło w przyszłości funkcjonować.

W kolejnym punkcie obrad wiceprezes G. Lipowski zaproponował, aby założenia do małej nowelizacji statutu FSNT NOT rozpatrzeć na następnym posiedzeniu Rady Krajowej FSNT NOT.

Po dyskusji na temat spraw dotyczących SNT i TJO zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT w dniu 23 czerwca 2014 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników