cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dn. 22-25.05.2022 w Reims odbyła się VII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST
(European Society for Sugar Technology)
czytaj więcej
  W dniach 18-19.05.2022 w byłej Cukrowni Częstocice odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Zapraszamy do udziału w XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej, która odbędzie się w dn. 29-30.06.2022 w Domu Technika NOT w Warszawie. czytaj więcej
  W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się on-line Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  Plan kursów na 2022 r. czytaj wiecej...
Plan konferencji i seminariów w 2022 roku czytaj wiecej...
XXXIII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa 2021 czytaj więcej
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT.
Jubileusz 70-lecia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej.

W dniu 12 grudnia 2015 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT oraz uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia działalności NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali kol. Bożena Wnuk - Delegat STC do FSNT NOT oraz Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC i Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Na początku posiedzenia Rady Krajowej uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych członków FSNT NOT: Honorowego Prezesa NOT Aleksandra Kopcia, Sekretarza Generalnego Kazimierza Wawrzyniaka i członka RK Edwarda Ludery.

Po zatwierdzeniu porządku obrad powołano Komisję Mandatową i Komisję Skrutacyjną oraz poinformowano o zmianach w składzie Rady Krajowej. Następnie po oświadczeniu przez Komisję Mandatową, że posiedzenie RK FSNT NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 6/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT z dnia 29 czerwca 2015 roku.

W kolejnym punkcie programu wybrano skład prezydium na kolejną Radę Krajową FSNT NOT, a następnie pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK, tj. od 29. 06.2015 r. Wymieniła najważniejsze wydarzenia dla ruchu stowarzyszeniowego, a mianowicie podpisanie przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o zmianie Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a także możliwości podpisania umowy FSNT NOT z Ministerstwem Gospodarki w sprawie współprowadzenia Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Zwróciła też szczególną uwagę na planowany w dniach 16 – 18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich oraz jubileuszowy XXV Kongres Techników Polskich.

W kolejnym punkcie programu wystąpił zastępca Sekretarza Generalnego FSNT NOT Mariusz Płaczkiewicz, który poinformował o przewidywanym wykonaniu budżetu za 2015 rok i planowanym budżecie na 2016 rok. Ponadto przedstawił propozycje wysokości opłat od Terenowych Jednostek Organizacyjnych w 2016 roku. Po głosowaniu przyjęto znaczną większością głosów uchwałę w sprawie budżetu Zarządu Głównego FSNT NOT na 2016 rok oraz uchwałę w sprawie wysokości opłat od TJO w 2016 roku.

Następnie przewodniczący Zespołu ds. przyjmowania nowych członków do FSNT NOT Wiceprezes Józef Suchy przedstawił wniosek Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej SWTP o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Rada Krajowa jednogłośnie przyjęła uchwałę o przyjęciu nowego stowarzyszenia SWTP do FSNT NOT. Przyjęto również jednogłośnie uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 – Rokiem Jubileuszowym 150 – lecia czasopisma „ Przegląd techniczny”.

W spawach dotyczących TJO przyjęto uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości w Gdańsku i obniżenia opłaty majątkowej dla Rady Regionalnej w Pile.

W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT przedstawił zmiany w regulaminach nadawania Medalu im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego oraz Medalu im. Prof. dr Feliksa Kucharzewskiego. Po przegłosowaniu przez Radę przyjęto uchwały w sprawie nadawania medali.

W kolejnym wystąpieniu doradca Prezesa FSNT NOT Włodzimierz Hausner przedstawił informacje o nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Podkreślił najważniejsze zmiany, które dotyczą m.in. ułatwienia przy założeniu, rejestracji stowarzyszeń oraz przy zmianach statutu stowarzyszenia, a także mniejszego nadzoru administracyjnego.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zespołu Gospodarowania Nieruchomościami i Inwestycji Wiktor Piwowski przedstawił informacje o pracach tego Zespołu. Zgłosił postulat, aby utworzyć fundusz ze sprzedaży nieruchomości, który mógłby być przeznaczony na wsparcie finansowe – pożyczki. Projekt regulaminu funduszu będzie przesłany do członków RK na początku 2016 roku.

Kolejne wystąpienie dotyczyło ważnej sprawy, czyli funkcjonowania Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny poinformowała o planowanym w tej sprawie spotkaniu z Ministrem Rozwoju, a także złożeniem wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto Pani Prezes FSNT NOT poinformowała o pracach przy organizacji III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i jubileuszowego XXV Kongresu Techników Polskich w czerwcu we Wrocławiu.

Po zakończeniu obrad Rady Krajowej odbyła się uroczystość uświetniająca jubileusz 70-lecia powstania Naczelnej Organizacji Technicznej. Uczestników uroczystości, licznych gości zagranicznych oraz krajowych, przywitała Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT, która następnie przedstawiła jubileuszową prezentację dokonań 70 lat Naczelnej Organizacji Technicznej, mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski. Podczas uroczystości wręczono licznym zasłużonym członkom NOT a także gościom statuetki, medale, odznaczenia i wyróżnienia. Po wystąpieniach gości i podziękowaniach wygłoszonych przez nagrodzonych wystąpił z własnym programem artystycznym śpiewający poeta i satyryk Marek Majewski – Honorowy Złoty Inżynier plebiscytu redakcji „Przegląd Techniczny”. Spotkanie jubileuszowe zakończyło się uroczystą kolacją z urodzinowym tortem oraz lampką szampana.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników