cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Konferencja pokampanijna
 

W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie XXVIII konferencja pokampanijna zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Celem konferencji były następujące tematy:
 • przedstawienie przebiegu i wyników kampanii cukrowniczej 2015/2016 oraz zastosowanych nowych rozwiązań technicznych w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych,
 • stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce i w Europie,
 • sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego,
 • promocje firm oferujących produkty i usługi dla przemysłu cukrowniczego.


Kliknij aby powiększyćW imieniu Zarządu Głównego STC konferencję rozpoczął Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: przedstawiciela Senatu – Senatora Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rezerw Materiałowych, przedstawicieli Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce oraz Zarządów Spółek Cukrowych, Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Prezes Zarządu oraz Sekretarza Generalnego FSNT-NOT, przedstawicieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, gości z Niemiec, Francji, Kanady, Ukrainy i Czech, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, przedstawicieli prasy oraz przedstawicieli 71 firm polskich i zagranicznych oferujących aktualne usługi dla przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Następnie kol. Stanisław Świetlicki powołał Prezydium powierzając prowadzenie konferencjikol. Krystynie Wasińskiej – Przewodniczącej Sekcji Technicznej, której w pierwszym dniu konferencji towarzyszyli kol. Jarosław Kamieniarz – Prezes Zarządu Nordzucker Polska S.A. i kol. Dominik Stefański – członek ZG STC z ramienia Pfeifer&Langen Polska S.A. oraz w drugim dniu kol. Jacek Sobczyński – członek ZG STC z ramienia Pfeifer&Langen Polska S.A.

Kliknij aby powiększyćW imieniu patrona konferencji oficjalnego jej otwarcia dokonał Michał Gawryszczak – Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce, który na wstępie podkreślił, że Związek Producentów Cukru w Polsce z przyjemnością i zaszczytem patronuje organizacji kolejnej konferencji pokampanijnej.

Pobierz dokument
 

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, NOT i STC przyznanych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.

W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w technice i technologii cukrownictwa oraz działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej i promocyjnej

Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej nadaną przez Ministra Gospodarki wyróżnieni zostali:
 1. Andrzej Bober - AB Techno Enineering
 2. Hubert Fabianowicz - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 3. Jarosław Kamieniarz - Nordzucker Polska S.A.
 4. Ryszard Piskorski - Suedzucker Polska C. Strzyżów
 5. Tomasz Soliwodzki - Nordzucker Polska C. Chełmża
 6. Wojciech Wąs - Suedzucker Polska C. Strzelin
 7. Maciej Wojtczak - Zakład Cukrownictwa PŁ

Kliknij aby powiększyćWyróżnieni Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Od lewej: Andrzej Bober, Hubert Fabianowicz, Jarosław Kamieniarz, Ryszard Piskorski, Tomasz Soliwodzki, Wojciech Wąs, Maciej Wojtczak oraz Senator RP Jerzy Chróścikowski i Przewodniczący ZG STC Stanisław Świetlicki, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.

W podziękowaniu za aktywna pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy i kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa

Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali:
 1. Mirosław Cegłowski - Krajowa Spółka Cukrowa C. Krasnystaw
 2. Mariusz Kaźmierczak - Krajowa Spółka Cukrowa C. Malbork
 3. Jacek Pietrowiak - Pfeifer & Langen Polska C. Gostyń
 4. Dominik Stefański - Pfeifer & Langen Polska S.A.


Kliknij aby powiększyćWyróżnieni Srebrną Odznaką Honorową NOT. Od lewej: Mirosław Cegłowski, Ewa Mankiewicz Cudny-Prezes FSNT–NOT wręczająca odznaczenia, Mariusz Kaźmierczak, Jacek Pietrowiak, Dominik Stefański oraz Stanisław Świetlicki- Przewodniczący ZG STC wręczający odznaczenia.

W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz przemysłu cukrowniczego, a także za duże zaangażowanie w kształtowanie rangi i wizerunku naszego Stowarzyszenia

Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:
 1. Dariusz Cofalla - Pfeifer & Langen Niemcy
 2. Józef Gryc - Keller & Bohacek - Duesseldorf
 3. Mariusz Maziarz - Suedzucker Polska C. Ropczyce
 4. Szymon Nowak - Krajowa Spółka Cukrowa C. Dobrzelin
 5. Jean-Marc Reichling - Solex Thermal Science – Kanada
 6. Maciej Sroka - Nordzucker Polska C. Opalenica
 7. Zbigniew Wysocki - Suedzucker Polska C. Świdnica


W imieniu i z upoważnienia nieobecnych Kolegów Mariusza Maziarza i Zbigniewa Wysockiego odznaczenia odebrali koledzy: Wojciech Wąs i Ryszard Piskorski.

Kliknij aby powiększyćWyróżnieni Odznaką Honorową STC w towarzystwie odznaczających. Od lewej: Dariusz Kofala, Józef Gryc, Ryszard Piskorski, Szymon Nowak, Jean-Marc Reichling, Ewa Mankiewicz Cudny-Prezes FSNT–NOT, Maciej Sroka, Wojciech Wąs oraz Stanisław Świetlicki-Przewodniczącego ZG STC.

Kliknij aby powiększyćW imieniu odznaczonych kolegów głos zabrał kol. Hubert Fabianowicz z Krajowej Spółki Cukrowej, odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument
 

W ramach wystąpień okolicznościowych głos zabrali:

Kliknij aby powiększyćJerzy Chróścikowski – Senator RP, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wstępie podziękował za zaproszenie na konferencję cukrowniczą poświęconą aktualnej sytuacji branży cukrownictwa. Przekazał także serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym, podkreślając ich docenienie i wyróżnienie za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego oraz Stowarzyszenia Techników Cukrowników. W odniesieniu do aktualnej sytuacji i najbliższych perspektyw sektora cukrowniczego podkreślił swoje zaniepokojenie prognozami na rok 2017 i kolejne lata. Zdaniem Senatora należy dobrze wykorzystać ostatni okres przed uwolnieniem kwot i zadbać o utrzymanie dobrej kondycji i korzystnych wyników ekonomicznych branży cukrownictwa w przyszłości. Na zakończenie Senator życzył uczestnikom konferencji owocnych obrad oraz powodzenia w pracy zawodowej.

Kliknij aby powiększyćJolanta Tarska - przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Rynków Rolnych, która dziękując za zaproszenie i życząc uczestnikom konferencji owocnych obrad odczytała i przekazała organizatorom list Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz dokument
 

Kliknij aby powiększyćAneta Siuda z Działu Monitorowania Produkcji Agencji Rynków Rolnych, która w imieniu Prezesa ARR podziękowała za zaproszenie i przedstawiła informację o bieżących działaniach Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru.

Pobierz dokument
 

Kliknij aby powiększyćKrzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na wstępie podkreślił, że jest to jego pierwsze wystąpienie na konferencji pokampanijnej. Podziękował za zaproszenie oraz przekazał wszystkim odznaczonym gratulacje. W nawiązaniu do aktualnej sytuacji branży cukrownictwa stwierdził, że stoi ona obecnie przed bardzo dużym wyzwaniem, jakim jest planowane zniesienie kwot produkcyjnych w przyszłym roku. Bardzo pozytywnie ocenił inicjatywę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wznowienia dyskusji do pozostawienia kwotowania produkcji z jednoczesnym zwiększeniem kwoty dla Polski. Życzył Rządowi sukcesu w negocjacjach w tej sprawie. Następnie Prezes Krzysztof Nykiel odniósł się do braku porozumienia branżowego stwierdzając, że jest to największe niebezpieczeństwo dla plantatorów po roku 2017. Powołując się na zaawansowanie powstawania porozumień branżowych w innych krajach Europy zaapelował do producentów cukru w Polsce do wznowienia rozmów w tej sprawie. Na zakończenie życzył plantatorom lepszych plonów w kolejnym roku a cukrownikom udanej kampanii cukrowniczej.

Kliknij aby powiększyćEwa Mankiewicz-Cudny - Prezes Federacji FSNT – NOT przywitała uczestników konferencji w progach Domu Technika, Domu, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz 110-lecia istnienia, Domu, w którym od 111 lat toczą się debaty polskich inżynierów i techników z wielu branż i gałęzi przemysłu polskiego. Naczelna Organizacja Techniczna jest dumna z faktu, że w szeregach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszonych w NOT od wielu lat znajduje się również Stowarzyszenie Techników Cukrowników. Dziękując za zaproszenie pani Prezes podkreśliła, że już po raz 25-ty osobiście bierze udział w największej konferencji cukrowników będącej podsumowaniem sytuacji i najbliższych perspektyw sektora cukrowniczego. Przypomniała także o rocznicy 150-lecia wydawania Przeglądu Technicznego, najstarszego czasopisma technicznego na świecie, z którego wywodzi się Gazeta Cukrownicza i na którego łamach tematyka cukrownicza często gości i zawsze była bardzo ważna. Na zakończenie, w nawiązaniu do istniejącego hasła Melchiora Wańkowicza, Prezes Mankiewicz-Cudny zaproponowała zorganizowanie konkursu na nowe hasło promujące cukier i przemysł cukrowniczy.

Kliknij aby powiększyćGabriel Janowski – b. minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w nawiązaniu do hasła Melchiora Wańkowicza, wyraził ubolewanie, że cukier nie krzepi prawdziwych plantatorów i cukrowników i że rozpoczęta prywatyzacja polskiego przemysłu cukrowniczego nie dokonała się. Wyraził także ubolewanie, że Skarb Państwa, w sposób niewłaściwy jego zdaniem, zagospodarował dywidendę wypracowaną w ostatnich latach. Zaapelował także do przystąpienia do programu PQF (Polish Quality Food) oraz WPW (Witalizacja Polskiej Wsi) jako wielkiej szansy dla polskich rolników i cukrowników. Kończąc wystąpienie Min. Gabriel Janowski poinformował uczestników konferencji o powstawaniu Centrum Historycznego Polskiego Cukrownictwa, będącego zapisem dokonań polskich cukrowników, którzy włożyli swój istotny wkład w rozwój przemysłu cukrowniczego w Polsce od 1810 roku.

Kliknij aby powiększyćTomasz Olenderek - Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, który z wielką determinacją zaapelował do uczestników konferencji w sprawie pomocy dla cierpiącego na ciężką chorobę małego Marka. Zaledwie kilkumiesięczny Marek w wyniku tej choroby ma bezwład kończyn i tylko bardzo specjalistyczne leczenie i droga rehabilitacja może być dla niego ratunkiem. Marek pochodzi z wielopokoleniowej rodziny cukrowniczej. Dlatego właśnie do cukrowników zwrócił się Prezes Tomasz Olenderek z wielką prośbą o otwarcie serc i portfeli, a tym samym o pomoc dla tego potrzebującego jej chłopczyka. Szczegółowe informacje o formach pomocy znajdują się na stronach internetowych Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

 
Referaty prezentowane na konferencji:
 1. Kliknij aby powiększyć„Kampania cukrownicza 2015/2016 w Polsce. Wpływ przemysłu cukrowniczego na ochronę środowiska w latach 1990 - 2015” – Stanisław Świetlicki - Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

  Pobierz dokument
 2. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2015/2016 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. – Hubert Fabianowicz – Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego w KSC S.A.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2015/2016 w Grupie Pfeifer & Langen Polska S.A. - Dominik Stefański – Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2015/2016 w Nordzucker Polska S.A. – Marcin Lechowski – Menedżer ds. Techniki i Produkcji Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć„Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce i w Europie” – Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć„Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego” – dr Piotr Szajner, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

  Pobierz dokument
   


Wystąpienia promocyjne firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym:

Kliknij aby powiększyćSpotkanie tak licznego grona przedstawicieli branży cukrowniczej podczas tegorocznej konferencji pokampanijnej było też znakomitą okazją do uhonorowania jubileuszu 90-lecia urodzin doc. Edmunda Waleriańczyka, znakomitego cukrownika, nauczyciela i naukowca.

Kliknij aby powiększyćSzanowny Jubilat doc. Edmund Waleriańczyk w towarzystwie rodziny.

Kliknij aby powiększyćLaudację przedstawiającą sylwetkę i osiągnięcia Jubilata odczytał dr Andrzej Baryga, Kierownik Zakładu Cukrownictwa w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Pobierz dokument
 

Kliknij aby powiększyćŻyczenia i gratulacje w imieniu Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz cukrowników wszystkich Spółek Cukrowych przekazał Stanisław Świetlicki, Przewodniczący ZG STC w towarzystwie Krystyn Wasińskiej oraz Jacka Sobczyńskiego – członków ZG STC.

Kliknij aby powiększyć W imieniu pracowników, wcześniej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego a dziś Zakładu Cukrownictwa w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, życzenia przekazał dr Andrzej Baryga.

Kliknij aby powiększyćW imieniu Politechniki Łódzkiej gratulacje i życzenia przekazali dr Anna Diowksz oraz dr Stanisław Brzeziński – Dziekani Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Kliknij aby powiększyćWzruszony Jubilat podziękował wszystkim cukrownikom za przekazane życzenia i gratulacje.

Pobierz dokument
 

W tegorocznej konferencji pokampanijnej wzięło udział 250 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządów i Cukrowni Spółek Cukrowych Politechniki Łódzkiej, Oddziału Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 71 firm specjalistycznych zajmujących się problematyką cukrownictwa.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


W godzinach wieczornych pierwszego dnia konferencji w Hotelu Novotel odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, na którym cukrownicy ze wszystkich Spółek Cukrowych, zaproszeni goście i sympatycy STC oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z przemysłem cukrowniczym mieli okazję kontynuować dyskusje kuluarowe a także, jak mamy nadzieję, miło spędzić ten jedyny w roku wspólny cukrowniczy wieczór. Atrakcją wieczoru był występ znakomitego tenora Andrzeja Kuby Kubackiego, artysty toruńskiej sceny muzycznej.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników