cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Lista imprez branżowych, na które byliśmy zaproszeni.
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT.
26 czerwca 2024, Warszawa

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym w siedzibie FSNT-NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Aneta Antczak-Chrobot - Delegatka STC do Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
 
Dzień Buraka Cukrowego 2024 w Südzucker Polska S.A.
20 czerwca 2024, Włostów

W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Uroczystość otworzył Zbigniew Izdebski – Dyrektor d/s Agrotechniki Südzucker Polska S.A., który przywitał przybyłych plantatorów, przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych i państwowych, firmy współpracujące z branżą cukrowniczą w zakresie gospodarki surowcowej oraz przedstawicieli Grupy Südzucker z Francji, Belgii i Mołdawii. Wśród zaproszonych gości Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ - Przewodniczący Zarządu Głównego STC. Czytaj więcej...
 
Jubileusz 140-lecia Cukrowni „Opalenica”
18 czerwca 2024, Opalenica

W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. W obchodach wzięli udział: dyrekcja i załoga Cukrowni, przedstawiciele Zarządu Nordzucker, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi, władz administracyjnych i samorządowych, instytutów naukowych oraz przedstawiciele związków plantatorów współpracujących z Nordzucker. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Maciej Wojtczak - Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska - Sekretarz Generalny STC, którzy gratulując jubilatom dotychczasowych osiągnięć życzyli dalszego wszechstronnego rozwoju Cukrowni „Opalenica” a wszystkim pracownikom przekazali życzenia osobistej pomyślności i satysfakcji z osiągnięć zawodowych w kolejnych etapach rozwoju Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
 
Spotkanie na temat międzynarodowego projektu „Zwiększenie jakości gleby poprzez zastosowanie modeli biznesowych” w ramach Programu Unii Europejskiej Horyzont Europa.
11 grudnia 2023, Warszawa

W dniu 11 grudnia 2023 r. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez IRWiR PAN na temat międzynarodowego projektu SoilValues: „Enhancing Soil health through Values-based business models" (Zwiększenie jakości gleby poprzez zastosowanie modeli biznesowych) w ramach Programu Unii Europejskiej Horyzont Europa.

Wśród licznych interdyscyplinarnych specjalistów Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego STC - dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ.

Czytaj więcej...
 
Nagrody przyznane w Konkursie STC na najlepsze prace dyplomowe ogłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Łódzkiej.
8 listopada 2023, Łódź

W dniu 08.11.2023 w auli im. prof. T. Paryjczaka w Politechnice Łódzkiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, na którym zostały wręczone odznaczenia i medale dla pracowników oraz nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej.

Wśród zaproszonych gości Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego STC - dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ - Senator PŁ.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
17 lipca 2023, Warszawa

W dniu 17 lipca 2023 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Aneta Antczak–Chrobot – Delegatka STC do RK FSNT–NOT. Posiedzenie odbyło się w trybie hybrydowym, w formie zdalnej oraz stacjonarnej.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
28 czerwca 2023, Warszawa

W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Alina Kosiorkiewicz w zastępstwie Delagata STC do RK FSNT–NOT kol. Anety Antczak–Chrobot.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 60–lecia Cukrowni „Werbkowice”.
22 czerwca 2023, Werbkowice, Hrubieszów.

W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice”, wchodzącej w skład Krajowej Grupy Spożywczej S.A. W uroczystości wzięło udział ok. 300 osób. Jubilatów reprezentowała dyrekcja i załoga Cukrowni wraz z rodzinami, plantatorzy oraz Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz przedstawiciele licznych firm współpracujących z Cukrownią. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 35–lecia Spółki WRZOSEL.
18 maja 2023, Zamek Bierzgłowski

W dniu 18 maja 2023 r. na terenie pokrzyżackiego Zamku Bierzgłowskiego odbyły się obchody 35-lecia firmy WRZOSEL. W uroczystości wzięła udział cała załoga wraz z rodzinami, liczne firmy współpracujące oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się mszą intencyjną w kaplicy zamkowej, podczas której uczestnicy mogli podziwiać śpiew chóru męskiego Copernicus - laureata wielu konkursów w Polsce i za granicą.

Czytaj więcej...
 
Polsko–francuskie spotkanie dotyczące branży cukrowniczej.
10 października 2022, Warszawa

W dniu 10.10.2022 w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie odbyło się polsko–francuskie spotkanie dotyczące współpracy firm francuskich z polskim przemysłem cukrowniczym. W spotkaniu wzięło udział 10 firm z francuskiego stowarzyszenia CodTech zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi cukrowniami.

Czytaj więcej...
 
Nagrody przyznane w Konkursie STC na najlepsze prace dyplomowe ogłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Łódzkiej.
5 października 2022, Łódź

W dniu 05.10.2022 w auli im. prof. T. Paryjczaka w Politechnice Łódzkiej odbyła się 78 uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wśród zaproszonych gości Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
26 września 2022, Warszawa

W dniu 26 września 2022 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Wręczenie tytułu Eksperta NOT – Posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT.
26 września 2022, Warszawa

W dniu 26 września 2022 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się wręczenie tytułu Eksperta NOT podczas posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali kol. Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC, kol. Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC oraz kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Rozpalenie pieca wapiennego w Cukrowni „Malbork”.
6 września 2022, Malbork

Zgodnie z wieloletnią tradycją cukrowniczą w dniu 06.09.2022 w Oddziale Cukrownia Malbork Krajowej Grupy Spożywczej S.A. odbyło się uroczyste rozpalenie pieca wapiennego oznaczające rozpoczęcie kampanii cukrowniczej 2022/2023. To już 141 kampania cukrownicza w historii działalności Cukrowni Malbork, planowany przerób podczas tej kampanii wynosi ok. 1 mln ton buraków cukrowych.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 140–lecia Cukrowni „Chełmża”.
8 września 2022, Mirakowo

W dniu 8 września 2022 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Grodno” w Mirakowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 140–lecia Cukrowni „Chełmża”, wchodzącej w skład Koncernu Nordzucker Polska S.A. W uroczystości wzięła udział załoga i dyrekcja Cukrowni „Chełmża”, Zarząd Nordzucker Polska S.A., przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, liczni zaproszeni goście oraz przedstawiciele prasy. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali: Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC i Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Dzień Pola w Cukrowni Kruszwica w Krajowej Grupie Spożywczej S.A.
23 czerwca 2022, Polanowice

W dniu 23 czerwca w gospodarstwie rolnym Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Sp. z o. o. w Polanowicach odbył się Dzień Pola Cukrowni Kruszwica. W Dniu Pola wzięło udział kilkuset plantatorów buraka cukrowego współpracujących z Cukrownią Kruszwica. Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentował Członek Zarządu Spółki – Zdzisław Salus oraz członkowie Rady Nadzorczej – Lucyna Modrak i Andrzej Nowakowski – Prezes Brzesko–Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Wśród gości obecni byli m.in. Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Krzysztof Nykiel, Przewodniczący Rady Związków Plantatorów przy Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Józef Pawela oraz prezesi i przedstawiciele Związków Plantatorskich. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Spotkanie w byłej Cukrowni Żnin w sprawie współpracy z STC oraz ZPC w Polsce.
2 marca 2022, Żnin

W dniu 02.03.2022 r. w byłej Cukrowni Żnin przedstawiciele STC oraz ZPC w Polsce zostali zaproszeni na spotkanie z dyrekcją Grupy Arche S.A. Industrialne wnętrza byłej Cukrowni Żnin zostały przebudowane przez Grupę Arche na nowoczesne centrum konferencyjno – wypoczynkowe wyposażone w hotel dla kilkuset osób, restauracje, basen z bogatą strefą relaksu, kino itp.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
24 stycznia 2022, Warszawa

W dniu 24 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie online Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT. Na wstępie zebrania Prezes Mańkiewicz–Cudny wręczyła medal im. Piotra Stanisława Drzewieckiego Panu Prof. Włodzimierzowi Hausnerowi. Jest to wyróżnienie honorowe FSNT–NOT, ustanowione uchwałą Rady Krajowej FSNT–NOT z dnia 22.06.2009 roku.

Czytaj więcej...
 
Budowa silosu na cukier w Cukrowni "Miejska Górka".
19 listopada 2021, Miejska Górka

Dla upamiętnienia i uwiecznienia wyzwań, jakie postawiła sobie firma Pfeifer & Langen w dniu 19 listopada 2021 roku w Cukrowni "Miejska Górka" wmurowano list intencyjny pod budowę silosu na cukier o pojemności 60 000 ton.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
27 września 2021, Warszawa

W dniu 27 września 2021 roku odbyło się w Warszawskim Domu Technika posiedzenie sprawozdawczo–wyborcze Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Rozpalenie pieca wapiennego w Cukrowni "Malbork".
23 września 2021, Malbork

Zgodnie z wieloletnią tradycją cukrowniczą w dniu 23.09.2021 w Oddziale Cukrownia Malbork Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odbyło się uroczyste rozpalenie pieca wapiennego oznaczające rozpoczęcie kampanii cukrowniczej 2021/2022.

Czytaj więcej...
 
Spotkanie z przyjaciółmi cukrownikami z okazji przejścia na emeryturę kol. Lecha Sobeckiego.
6 września 2021, Kruszwica

W dniu 06.09.2021 w Gościńcu nad Gopłem w Kruszwicy odbyło się przyjacielskie spotkanie cukrowników zorganizowane z okazji zakończenia pracy zawodowej kol. Lecha Sobeckiego – Dyrektora Cukrowni "Kruszwica". W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu oraz Departamentów Krajowej Spółki Cukrowej, współpracownicy i przyjaciele z cukrowni pozostałych Spółek Cukrowych, przedstawiciele firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym oraz przedstawiciele władz samorządowych regionu Kruszwica.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
25 czerwca 2021, Warszawa

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT). Zebranie odbyło się on–line w związku z pandemią koronawirusa COVID–19. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Nagrody przyznane w Konkursie STC na najlepsze prace dyplomowe ogłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Łódzkiej.
24 maja 2021, Łódź

W dniu 24 maja z okazji 76 rocznicy działalności Politechniki Łódzkiej w historycznym audytorium im. A. Sołtana odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr hab. inż. Maciej Wojtczak, profesor PŁ – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
4 września 2020, Warszawa

W dniu 4 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Zebranie odbyło się on-line w związku z pandemią koronawirusa. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. dr Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Konferencja "Burak – Cukier – Perspektywy".
6 listopada 2019, Zamość

W dniu 06.11.2019 w Zamościu odbyła się Konferencja "Burak – Cukier – Perspektywy", zorganizowana przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego " pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W konferencji udział wzięło ponad 200 przedstawicieli plantatorów buraka cukrowego, przemysłu cukrowniczego, partnerów branżowych mediów oraz administracji. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr hab. Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Nordzucker Sugar Congress.
15 października 2019, Warszawa

W dniu 15.10.2019 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbył się Kongres Cukrowniczy zorganizowany przez Zarząd Nordzucker Polska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu oraz departamentów technicznych, surowcowych i handlowych Nordzucker Polska oraz Nordzucker AG a także liczni zaproszeni goście reprezentujący odbiorców cukru i firmy specjalistyczne współpracujące z Nordzucker Polska. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Otwarcie Terminala Cukrowego w Porcie Gdańskim.
10 października 2019, Gdańsk

W dniu 10 października 2019 w Porcie Morskim Gdańsk Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oddała do użytku przeładunkowo–załadunkowy Terminal Cukrowy. Obiekt został wybudowany na nabrzeżu w bezpośrednim sąsiedztwie Martwej Wisły, co umożliwia załadunek statków o dużej ładowności.

Czytaj więcej...
 
Rozpalenie pieca wapiennego w Cukrowni "Malbork".
10 września 2019, Malbork
Zgodnie z wieloletnią tradycją cukrowniczą w dniu 10.09.2019 w Oddziale "Cukrownia Malbork" Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odbyło się uroczyste rozpalenie pieca wapiennego oznaczające start kampanii cukrowniczej 2019/2020.

Czytaj więcej...
 
Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
27 czerwca 2019, Malbork

W dniu 27.06.2019 r. w miejscowości Stare Pole na terenie Oddziału "Cukrownia Malbork" w gospodarstwie rolnym Wiesława Szpury, przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego odbył się Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej. Tegoroczna impreza plenerowa była już siedemnastym tego typu wydarzeniem w historii Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Czytaj więcej...
 
Dzień Buraka Cukrowego w Nordzucker Polska S.A.
19 czerwca 2019, Cichoradz

W dniu 19 czerwca 2019 r. w Gospodarstwie Rolnym państwa Beaty i Stefana Kowalskich, zlokalizowanym w miejscowości Cichoradz, na terenie Cukrowni Chełmża odbyło się tradycyjne spotkanie plantatorów i cukrowników – Dzień Buraka Cukrowego 2019.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 135–lecia Cukrowni Miejska Górka.
31 maja 2019, Rawicz

W dniu 31 maja 2019 roku w Rawiczu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 135–lecia Cukrowni "Miejska Górka", wchodzącej w skład Koncernu Pfeifer&Langen Polska S.A. W uroczystości wzięła udział cała załoga oraz emeryci Cukrowni "Miejska Górka", przedstawiciele najwyższych władz Spółki na czele z Prezesem Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A. – dr Romanem Kubiakiem, Burmistrz Miejskiej Górki – Karol Skrzypczak, Starosta Rawicki – Adam Sperzyński, zaproszeni goście oraz przedstawiciele prasy. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
VI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Techników Cukrowników ESST.
26–29 maja 2019, PoznańPoznań,
W dniach 26–29 maja 2019 r. w Poznaniu odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Cukrownicza zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników ESST (European Society for Sugar Technology) przy współpracy z niemieckim stowarzyszeniem VDZ (Verein Deutscher Zuckertechniker). Konferencja ESST już po raz drugi została zorganizowana w Polsce, poprzednie odbyły się w Rotterdamie (2009), w Bratysławie (2011), w Warszawie (2013), w Reims (2015) oraz w Dreźnie (2017).

Czytaj więcej...
 
Zebranie Koła Zakładowego STC w Cukrowni Malbork.
12 marca 2019, Malbork

W dniu 12 marca 2019 r. w Malborku odbyło się uroczyste zebranie Koła Zakładowego STC działającego przy Cukrowni "Malbork". Wzięli w nim udział członkowie Koła, seniorzy cukrownicy oraz zaproszeni goście. Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej reprezentował p. Tomasz Olenderek – Członek Zarządu KSC S.A., Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Zebranie Koła Zakładowego STC w Cukrowni Kluczewo.
25 luty 2019, Kluczewo

W dniu 25 lutego 2019 r. na terenie Cukrowni Kluczewo odbyło się uroczyste zebranie Koła Zakładowego STC. Wzięli w nim udział członkowie Koła, seniorzy cukrownicy oraz zaproszeni goście. Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej reprezentował p. Janusz Stachowiak – Członek Zarządu KSC S.A., Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Konferencja "Burak – Cukier – Perspektywy".
22 listopada 2018, Poznań

W dniu 22 listopada 2018 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja "Burak – Cukier – Perspektywy" zorganizowana przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. W konferencji wzięło udział 170 przedstawicieli plantatorów buraka cukrowego, przemysłu cukrowniczego, branżowych mediów oraz administracji. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Obchody Jubileuszu 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w NOT.
14 listopada 2018, Warszawa

W dniu 14 listopada 2018 roku odbył się uroczysty koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy w Warszawskim Domu Technika NOT w ramach obchodów Jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Organizatorami byli: Centralna Biblioteka Wojskowa im. J. Piłsudskiego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Organizatorzy na zaproszeniach jako motto wybrali cytat Marszałka Piłsudskiego z 1919 roku: "Póki imię Polski nie zniknie na świecie , póki jedno serce polskie bić na nim będzie , póty nie zgaśnie serdeczna, wdzięczna pamięć o pierwszych żołnierzach swobodnej, niezależnej Polski".
Wśród zaproszonych gości Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Przewodniczący Zarzadu Głównego STC Maciej Wojtczak, Sekretarz Generalny STC Krystyna Wasińska oraz Delegat do Rady Krajowej FSNT–NOT z ramienia STC Bożena Wnuk.

Czytaj więcej...
 
Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności" pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11–12 października 2018, Zakopane

Konferencja została zorganizowana przez Biuro Zarządzania Jakością Środowiskiem i BHP oraz przez Polskie Forum ISO 9000. Głównym przesłaniem konferencji było omówienie wielu zagadnień dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności z uwzględnieniem akredytacji i certyfikacji dotyczących wszystkich branż przemysłu spożywczego. W programie szczególną uwagę zwrócono na ciągłe doskonalenie norm i przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. W imieniu STC w konferencji wzięli udział Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Dzień Buraka Cukrowego w Südzucker Polska S.A.
1 lipca 2018, Drożejowice

W dniu 01.07.2018 r. w Gospodarstwie Rolnym Państwa Cichych w miejscowości Drożejowice k. Skalbmierza odbył się "Dzień Buraka Cukrowego 2018" zorganizowany przez koncern Südzucker Polska S.A. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Südzucker Polska S.A., dyrektorzy i pracownicy cukrowni Südzucker Polska S.A, plantatorzy wraz z rodzinami, reprezentanci organizacji i firm współpracujących z branżą cukrowniczą oraz przedstawiciele samorządu lokalnego. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali: dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
28 czerwca 2018, Suchodębie

W dniu 28.06.2018 r. w miejscowości Suchodębie na terenie Oddziału "Cukrownia Dobrzelin" w gospodarstwie rolnym pana Edwarda Dutkowskiego odbył się Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej. Tegoroczna impreza plenerowa była już szesnastym tego typu wydarzeniem w historii Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
27 czerwca 2018, Warszawa

W dniu 27 czerwca 2018 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT), na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Dzień Buraka Cukrowego w Nordzucker Polska.
21 czerwca 2018, Trzcianka

W dniu 21 czerwca 2018 r. na polach Gospodarstwa Zespołu Szkół "Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego" w Trzciance im. gen. D. Chłapowskiego, znajdujących się na terenie uprawowym Cukrowni "Opalenica", odbyło się tradycyjne spotkanie plantatorów, cukrowników, przedstawicieli nauki i firm związanych z uprawą buraka cukrowego – Dzień Buraka Cukrowego 2018.

Czytaj więcej...
 
Posiedzenie Komitetu Naukowego ESST.
30 maja 2018, Berlin

Na Politechnice Berlińskiej w dniu 30 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego ESST (European Society for Sugar Technology). W spotkaniu uczestniczyło 27 osób – członków Komitetu, Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Prezes Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Inauguracja obchodów 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
26 kwietnia 2018, Warszawa

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie inżynierów polskich i polonijnych inaugurujące obchody 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość ta została zorganizowana przez FSNT–NOT w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa".
Spotkanie odbyło się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...
 
XXV Sympozjum Stowarzyszenia Andrew Van Hook (AVH).
12 kwietnia 2018, Reims

Już po raz 25. Profesor Mohamed Mathlouthi gościł europejskich cukrowników na corocznym sympozjum naukowym organizowanym w Reims przez Stowarzyszenie Andrew Van Hook (AVH). W tym roku Sympozjum odbyło się pod hasłem "Sugar Crystallization: Optimizing and Process Control" Wygłoszone referaty koncertowały się na zagadnieniach związanych z kontrolą i optymalizacją procesu krystalizacji.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
29 stycznia 2018, Warszawa

W dniu 29 stycznia 2018 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT), na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Spotkanie noworoczne w Naczelnej Organizacji Technicznej.
28 stycznia 2018, Warszawa

W dniu 28 stycznia 2018. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych, podczas którego wręczono nagrody przyznane w Ogólnopolskim Konkursie MISTRZ TECHNIKI NOT.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował kol. Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 15–lecia Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
9 listopada 2017, Toruń

W dniu 9 listopada 2017 r. w Toruniu odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 15–lecia Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli członkowie Zarządu Spółki, przedstawiciele siedmiu cukrowni oraz zakładów KSC oraz liczni dostojni goście, w tym przedstawiciele władz wojewódzkich, Ministerstwa RiRW i branży cukrowniczej. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali: Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC i Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
I Forum Dialog Nauka – Przemysł.
9 października 2017, Warszawa

W dniu 9 października 2017 na Politechnice Warszawskiej rozpoczęło się I Forum Dialog Nauka – Przemysł. Forum towarzyszyło Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków 9–11.X.2017. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W imieniu Stowarzyszenia Techników Cukrowników w Forum wziął udział kol. Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
28 czerwca 2017, Warszawa

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Dzień Pola Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
22 czerwca 2017, Łęczyna

W dniu 22 czerwca 2017 w miejscowości Łęczyna w województwie zachodnio–pomorskim na terenie Oddziału "Cukrowni Kluczewo" odbył się już po raz 15–ty Dzień Pola Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu KSC S.A. na czele z p. Pawłem Piotrowskim – Prezesem Zarządu oraz liczni goście, w tym przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, organizacji związkowych, przedstawiciele ośrodków naukowych, przedstawiciele firm surowcowych i nasiennych oraz liczni plantatorzy i pracownicy Spółki z rodzinami. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Spotkanie konsultacyjne Prezesów stowarzyszeń naukowo–technicznych wchodzących w skład Naczelnej Organizacji Technicznej.
16 czerwca 2017, Warszawa

W dniu 16 czerwca 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne Prezesów stowarzyszeń naukowo–technicznych wchodzących w skład Naczelnej Organizacji Technicznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń naukowo–technicznych, Rady Krajowej oraz Zarządu Głównego NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC.

Czytaj więcej...
 
Dzień Buraka w Nordzucker Polska.
14 czerwca 2017, Sławkowo

W dniu 14 czerwca 2017 r. we wsi Sławkowo, na polach Gospodarstwa Rolnego Andrzeja i Romualda Wiśniewskich, na terenie uprawowym Cukrowni "Chełmża" odbyła się uroczystość Dnia Buraka Cukrowego w Nordzucker Polska S.A.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu Nordzucker, pracownicy Cukrowni Chełmża i Opalenica, liczni plantatorzy – producenci buraków dla Nordzucker Polska, firmy współpracujące z przemysłem cukrowniczym w zakresie produkcji i obróbki nasion oraz środków ochrony roślin, producenci maszyn rolniczych oraz zaproszeni goście. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
14 marca 2017, Warszawa

W dniu 14 marca 2017 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 150–lecia Przeglądu Technicznego.
18 listopada 2016, Warszawa

W dniu 18 listopada b.r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się jubileuszowa uroczystość 150–lecia wydawania Przeglądu Technicznego – pisma będącego organem Federacji SNT–NOT. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz FSNT–NOT oraz reprezentanci niemal wszystkich Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT, w tym również z polonijnych stowarzyszeń inżynierskich. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 70–lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz czasopisma "Materiały Budowlane".
17 listopada 2016, Warszawa

W dniu 17 listopada 2016 roku odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczystość jubileuszowa 70–lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz miesięcznika "Materiały budowlane". Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała Bożena Wnuk, delegat STC do Rady Krajowej FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Konferencja ,,Przyszłość cukrownictwa w Polsce – uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych".
7 listopada 2016, Warszawa

W dniu 7 listopada b.r. w Sejmie na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z inicjatywy Posła Kukiz'15 Jarosława Sachajko odbyła się konferencja pod tytułem ,,Przyszłość cukrownictwa w Polsce – uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych". Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Skarbu Państwa, parlamentarzyści, przedstawiciele przedsiębiorstw cukrowniczych, zrzeszeń branżowych oraz organizacji reprezentujących plantatorów buraków cukrowych. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
25 października 2016, Warszawa

W dniu 25 października 2016 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Rozpalenie pieca wapiennego w Cukrowni "Malbork".
6 września 2016, Malbork

Zgodnie z wieloletnią tradycją cukrowniczą w dniu 06.09.2016 w Oddziale "Cukrownia Malbork" Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odbyło się uroczyste rozpalenie pieca wapiennego oznaczające rozpoczęcie kampanii cukrowniczej 2016/2017. W uroczystości wzięli udział Dyrekcja i kadra techniczno–surowcowa Cukrowni "Malbork", przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz zaproszeni goście: Ks. dr Arkadiusz Śnigier – Dziekan Dekanatu Malbork, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych miasta Malborka oraz Starostwa Malborskiego, Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie, oraz przedstawiciele innych firm i instytucji współpracujących z Cukrownią Malbork.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
27 czerwca 2016, Warszawa

W dniu 27 czerwca 2016 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Czytaj więcej...
 
Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
16 czerwca 2016, Hulcze

W dniu 16.06.2016 r. w miejscowości Hulcze k. Hrubieszowa na terenie Oddziału "Cukrowni Werbkowice" odbył się Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Tegoroczna impreza plenerowa była już czternastym tego typu wydarzeniem w historii Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Czytaj więcej...
 
XXX Międzynarodowa Sesja ICUMSA.
8–10 czerwca 2016, Warszawa

W dniach 8–10 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyła się XXX Międzynarodowa Sesja ICUMSA. W ponad 120–letniej historii tej organizacji, tegoroczna Sesja odbyła się po raz pierwszy w Polsce, przy współpracy organizacyjnej Polskiego Komitetu ICUMSA oraz Stowarzyszenia Techników Cukrowników. W Sesji uczestniczyli przedstawiciele 15 Międzynarodowych Komitetów Krajowych reprezentujących największych producentów cukru na świecie. Polski Komitet ICUMSA reprezentowali: dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący PK ICUMSA, inż. Krystyna Wasińska – Wiceprzewodnicząca PK ICUMSA, dr Agnieszka Papiewska, dr Aneta Antczak–Chrobot, dr Dagmara Wojtków oraz inż. Teresa Basińska–Jęsior.

Czytaj więcej...
 
Uroczystość przyznania tytułu Złotego Inżyniera 2015.
9 marca 2016, Warszawa

W dniu 9 marca br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala zamykająca XXII Plebiscyt Czytelników Redakcji "Przeglądu Technicznego" i Federacji SNT–NOT "ZŁOTY INŻYNIER"
Na Galę przybyli laureaci oraz liczni goście m.in. Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jan Szyszko – Minister Środowiska, Leszek Sirko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezesi urzędów centralnych, menedżerowie gospodarki, dyrektorzy instytutów naukowo–badawczych, reprezentanci uczelni oraz członkowie Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali kol. Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz kol. Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Spotkanie Zarządu Głównego FSNT–NOT z prezesami Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych.
28 stycznia 2016, Warszawa

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Zarządu Głównego FSNT–NOT z prezesami Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował kol. Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Organizacja China Homelife Show – Warsaw Poland.
15 stycznia 2016, Warszawa

W dniu 15 stycznia w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne na temat organizacji V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej, który będzie miał miejsce w dniach od 7 do 9 czerwca br. w Nadarzynie w Warsaw Expo podczas targów China Homelife Show.
Spotkanie zostało zorganizowane w imieniu ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej przez Warszawską Izbę Gospodarczą i Stowarzyszenie Polskich Mediów przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą oraz z Naczelną Organizacją Techniczną. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował kol. Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT.
Jubileusz 70–lecia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej.

12 grudnia 2015, Warszawa

W dniu 12 grudnia 2015 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT oraz uroczyste spotkanie z okazji 70–lecia działalności NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT oraz Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC i Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Konferencja "Technika w kulturze Polski".
19 października 2015, Warszawa

W dniu 19.10.2015 w ramach obchodów roku jubileuszowego odbyła się w Warszawie w Domu Technika NOT konferencja "Technika w kulturze Polski". Tematem konferencji była rola stowarzyszeń naukowo–technicznych oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w ochronie i upowszechnianiu narodowego dziedzictwa materialnego. W imieniu Stowarzyszenia Techników Cukrowników w konferencji wziął udział Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Konferencja "Burak – Cukier – Perspektywy".
6 października 2015, Poznań

W dniu 6 października 2015 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja "Burak – Cukier – Perspektywy", zorganizowana przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięło w niej udział ponad 180 osób związanych z działalnością i przyszłością branży cukrowniczej.

Czytaj więcej...
 
Posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT.
29 czerwca 2015,Warszawa

W dniu 29 czerwca 2015 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 65–lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
12 czerwca 2015, Łódź

W dniu 12 czerwca 2015 roku odbyły się obchody Jubileuszu 65–lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Uroczystość odbyła się w murach Uczelni i wzięli w niej udział absolwenci, zaproszeni goście oraz pracownicy naukowi na czele z Rektorem oraz Radą Wydziału. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
11 czerwca 2015, Łagiewniki

W dniu 11 czerwca 2015 r. na polach Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Łagiewniki, w rejonie plantacyjnym Cukrowni Kruszwica odbył się Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Tegoroczna impreza plenerowa była już trzynastym tego typu wydarzeniem w historii Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i została zorganizowana przy współpracy Związków Buraka Cukrowego działających przy KSC S.A.

Czytaj więcej...
 
II Seminarium technologiczne producentów cukru Euroazjatyckiego Obszaru Ekonomicznego EAEC "Klub Technologów".
21–22 maja 2015, Mińsk

W dniach 21–22 maja br. w Mińsku odbyło się II Seminarium technologiczne producentów cukru Euroazjatyckiego Obszaru Ekonomicznego "Klub Technologów". Organizatorami seminarium byli: Stowarzyszenie "Biełsachar", Białoruska Komisja Cukrownicza, Związek Producentów Cukru w Rosji oraz Wydawca i Redakcja czasopisma "Sachar".
Seminarium odbyło się w nowoczesnym kompleksie Centrum Kongresowego "Viktoria" w Mińsku. W seminarium uczestniczyło 215 osób, w tym 125 przedstawicieli reprezentujących cukrownie i zarządy Spółek, 23 przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i koncernów oraz 85 przedstawicieli firm działających na rynku cukru. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
IV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST (European Society for Sugar Technology).
10–13 maja 2015, Reims

W dniach 10–13 maja 2015 roku w Reims odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Cukrownicza – 4th ESST Conference. Konferencja została zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Cukrowników (ESST) przy współpracy VDZ (Verein Deutscher Zuckertechniker) oraz SNFS – Francuskiego Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Poprzednie konferencje ESST odbyły w Rotterdamie (2009), w Bratysławie (2011) oraz w Warszawie (2013).

Czytaj więcej...
 
Inauguracja Roku Jubileuszowego FSNT–NOT.
16 kwietnia 2015, Warszawa

W dniu 16 kwietnia 2015 roku odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT uroczysta inauguracja obchodów roku jubileuszy ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników, zorganizowana przez FSNT–NOT, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Stowarzyszenie Techników Cukrowników na uroczystości reprezentowali: Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC, Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC oraz Bożena Wnuk – delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Konferencja naukowo–techniczna "Energetyka prosumencka – aktualny stan i kierunki rozwoju".
26 marca 2015, Warszawa

W dniu 26 marca 2015 roku odbyła się w Warszawie Konferencja naukowo–techniczna "Energetyka prosumencka – aktualny stan i kierunki rozwoju". Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Elektryków Polskich działające w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób z różnych środowisk związanych z działalnością naukową, organizacyjną i wytwórczą w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Z ramienia Stowarzyszenia Techników Cukrowników w konferencji wziął udział dr inż. Witold Łękawski, członek Komitetu naukowo–technicznego Gospodarki Energetycznej FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Uroczystość przyznania tytułu Złotego Inżyniera 2014.
2 marca 2015, Warszawa

W dniu 2 marca 2015 roku w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której podsumowano XXI Plebiscyt redakcji "Przeglądu Technicznego" i FSNT–NOT "Złoty Inżynier". W gali wzięli udział laureaci plebiscytu oraz liczni goście m. inn: Maciej Klimczak – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jerzy Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Włodzimierz Duch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele urzędów centralnych oraz instytucji związanych z nauką, gospodarką i biznesem. Wśród uczestników liczną grupę stanowili także członkowie Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych zrzeszonych w FSNT–NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki, Przewodniczący ZG STC oraz Krystyna Wasińska, Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT.
1–2 luty 2015, Warszawa

W dniach 1 i 2 lutego 2015 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.
W pierwszym dniu, w niedzielę, 1 lutego, odbyło się uroczyste spotkanie, które organizowane jest zgodnie z wieloletnią tradycją na początku każdego roku, z zaproszeniem osób związanych z ruchem stowarzyszeniowym w Polsce. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował kol. Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Posiedzenie Komitetu Naukowo–Technicznego FSNT–NOT Gospodarki Energetycznej.
15 stycznia 2015, Warszawa

W dniu 15 stycznia 2015 roku w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowo–Technicznego FSNT–NOT Gospodarki Energetycznej. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Witold Łękawski – Delegat STC do udziału w w/w Komitecie.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 50–lecia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie.
11 października 2014, Szreniawa

W dniu 11 października 2014 roku w Szreniawie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50–lecia działalności Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego. Jubileusz został zorganizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz przedstawiciele licznych firm współpracujących z Muzeum. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Beet Europe 2014.
2 października 2014, Dobieszów

W dniu 2 października 2014 r. w Dobieszowie (gmina Pawłowiczki) odbył się międzynarodowy pokaz maszyn, urządzeń oraz sprzętu do uprawy i zbioru buraków cukrowych – III Beet Europe 2014. Został on zorganizowany przez Südzucker Polska w Gospodarstwie Rolnym p. Konrada Pohla, plantatora buraków cukrowych w Südzucker Polska. W III edycji Beet Europe spotkali się rolnicy oraz przedstawiciele firm i instytucji związanych z branżą cukrownictwa i uprawą buraków cukrowych a także liczni goście zagraniczni. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Rozpalenie pieca wapiennego w Cukrowni "Malbork".
16 września 2014, Malbork

Zgodnie z wieloletnią tradycją cukrowniczą w dniu 16.09.2014 w Oddziale "Cukrownia Malbork" Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odbyło się uroczyste rozpalenie pieca wapiennego oznaczające rozpoczęcie kampanii cukrowniczej 2014/2015.

Czytaj więcej...
 
Konferencja Naukowa "Burak cukrowy, Cukier, Energia".
26–27 czerwca 2014, Warszawa

W dniach 26 i 27 czerwca 2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja naukowa pt. "Burak cukrowy, Cukier, Energia". Organizatorem Konferencji byli: Katedra Fizjologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele ośrodków naukowych, Spółek Cukrowych, Związku Producentów Cukru w Polsce, Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, firm nasiennych i nawozowych. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował, jako członek Komitetu Honorowego Konferencji, Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
24 czerwca 2014, Staw

W dniu 24 czerwca 2014 r. na polach Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Staw koło Chełma, w rejonie plantacyjnym Cukrowni Krasnystaw odbył się Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Tegoroczna impreza plenerowa była już dwunastym tego typu wydarzeniem w historii Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i została zorganizowana przy współpracy Związków Buraka Cukrowego działających przy KSC S.A.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
23 czerwca 2014, Warszawa

W dniu 23 czerwca 2014 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 130–lecia Cukrowni Miejska Górka.
6 czerwca 2014, Rawicz

W dniu 6 czerwca 2014 roku w Rawiczu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 130–lecia Cukrowni "Miejska Górka", wchodzącej w skład Koncernu Pfeifer&Langen Polska S.A. W uroczystości wzięła udział cała załoga oraz emeryci Cukrowni "Miejska Górka", Zarząd Pfeifer&Langen Polska, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście oraz przedstawiciele prasy. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Gala XX Plebiscytu ZŁOTY INŻYNIER" z udziałem Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego.
25 marzec 2014, Warszawa

W dniu 25 marca, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego, odbyła się Gala podsumowująca XX Plebiscyt o tytuł "Złotego Inżyniera 2013".
Uroczystość została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego i wpisała się w obchodzony w bieżącym roku jubileusz 25–lecia Wolności.

W Gali udział wzięli przedstawiciele środowisk technicznych, Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Akademii Inżynierskiej, przedstawiciele biznesu i nauki, członkowie FSNT–NOT oraz wielu laureatów z lat poprzednich. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC i Bożena Wnuk – Delegat STC do Rady Krajowej FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT–NOT.
19 stycznia 2014, Warszawa

W dniu 19 stycznia w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT–NOT z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych. W spotkaniu wzięli udział prezesi, wiceprezesi i sekretarze Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych a także zasłużeni działacze ruchu inżynierskiego. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Konferencja "Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier – doświadczenia, przyszłość".
22 listopada 2013, Warszawa

W dniu 22 listopada 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja poświęcona prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej "Polski Cukier" oraz przyszłości branży cukrowniczej w Polsce. Została ona zorganizowana przez Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A., NSZZ Solidarność Pracowników KSC S.A. oraz Związek Zawodowy Pracowników KSC S.A. Uczestnikami konferencji byli plantatorzy buraków cukrowych, pracownicy Spółki, przedstawiciele rolniczych związków zawodowych, przedstawiciele wszystkich Klubów Sejmu RP oraz świata nauki. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Razem możemy więcej. Spotkanie na szczycie.
21–22 października 2013, Miedzeszyn

Pod takim hasłem odbyło się w dniach 22–23.10.2013 w Miedzeszynie spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT z Sekretarzami Generalnymi Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych oraz Dyrektorami Biur Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Rozpalenie pieca wapiennego w Cukrowni "Krasnystaw".
22 września 2013, Krasnystaw

W dniu 22.09.2013 w Cukrowni "Krasnystaw" zgodnie z wieloletnią tradycją cukrowniczą odbyło się uroczyste rozpalenie pieca wapiennego oznaczające rozpoczęcie kolejnej kampanii cukrowniczej w cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Czytaj więcej...
 
Rozpalenie pieca wapiennego w Cukrowni "Malbork".
23 września 2013, Malbork

Zgodnie z wieloletnią tradycją cukrowniczą w dniu 23.09.2013 w Oddziale "Cukrownia Malbork" Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odbyło się uroczyste rozpalenie pieca wapiennego oznaczające rozpoczęcie kampanii cukrowniczej 2013/2014. W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja oraz kadra techniczno–surowcowa Cukrowni "Malbork" oraz zaproszeni goście: Ks. dr Arkadiusz Śnigier – Dziekan Dekanatu Malbork, przedstawiciele władz miasta Malborka oraz Starostwa Malborskiego, Wiesław Szpura – Prezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku, Henryk Żak – Prezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie, oraz przedstawiciele innych firm współpracujących z Cukrownią Malbork.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 130–lecia Cukrowni "Kluczewo".
5 września 2013, Stargard Szczeciński

W dniu 5 września 2013 roku na terenie Cukrowni "Kluczewo" w Stargardzie Szczecińskim odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 130–lecia Cukrowni "Kluczewo", wchodzącej w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W uroczystości wzięli udział załoga, plantatorzy i emeryci Cukrowni oraz Zarząd i przedstawiciele Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Wśród zaproszonych gości przybyli parlamentarzyści regionu zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji plantatorskich i związków zawodowych oraz przedstawiciele licznych firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC oraz Edward Wyłupek – Członek Zarządu Głównego STC.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 50–lecia Cukrowni "Werbkowice".
5 lipca 2013, Werbkowice

W dniu 5 lipca 2013 roku w Werbkowicach odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50–lecia Cukrowni "Werbkowice", wchodzącej w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W uroczystości wzięło udział ok. tysiąca osób. Jubilatów reprezentowała dyrekcja i załoga Cukrowni wraz z rodzinami, plantatorzy oraz Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz przedstawiciele licznych firm współpracujących z Cukrownią. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
25 czerwca 2013, Grocholin

W dniu 25 czerwca 2013 r. na polach Gospodarstwa Rolnego w Grocholinie na terenie oddziału Cukrowni Nakło odbył się Dzień Pola w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Tegoroczna impreza plenerowa była już jedenastym tego typu wydarzeniem w historii Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i została zorganizowana przy współpracy Związków Buraka Cukrowego działających przy KSC S.A.

Czytaj więcej...
 
Jubileusz 10–lecia Związku Producentów Cukru w Polsce.
20 czerwca 2013, Jabłonna

W dniu 20 czerwca 2013 roku odbyły się obchody Jubileuszu 10–lecia Związku Producentów Cukru w Polsce. Uroczystość odbyła się w barokowo–klasycystycznym pałacu z XVIII wieku w Jabłonnie. Wzięli w niej udział zaproszeni goście oraz członkowie Związku Producentów Cukru w Polsce.. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Dzień Buraka Cukrowego w Nordzucker Polska.
18 czerwca 2013, Sławkowo

W dniu 18 czerwca 2013 r. we wsi Sławkowo, na polach Gospodarstwa Rolnego Andrzeja i Romualda Wiśniewskich odbyła się uroczystość Dnia Buraka Cukrowego w Nordzucker Polska.
W uroczystości wzięli udział pracownicy Cukrowni Chełmża i Opalenica, liczni plantatorzy – producenci buraków dla Nordzucker Polska, firmy współpracujące z przemysłem cukrowniczym w zakresie produkcji i obróbki nasion, środków ochrony roślin oraz produkcji maszyn rolniczych oraz zaproszeni goście. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
18 czerwca 2013, Warszawa

W dniu 18 czerwca 2013 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Czytaj więcej...
 
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Senacie.
22 maja 2013, Warszawa

W dniu 22.05.13 w Senacie odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tego spotkania były następujące tematy:
1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji systemu kwotowania produkcji cukru.
2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
3–4 luty 2013, Warszawa

W dniach 3 i 4 lutego 2013 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Czytaj więcej...
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT.
10 grudnia 2012, Warszawa

W dniu 10 grudnia 2012 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT NOT.

Czytaj więcej...
 
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników