cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Cukrownictwo
Cukrownictwo jest najstarszą narodową gałęzią naszej gospodarki. Historia polskiego przemysłu cukrowniczego datuje się od założenia przez hrabiego Henryka Łubieńskiego w 1826 r. cukrowni w Częstocicach.

W 2001 r. przypadł Jubileusz 175-lecia istnienia przemysłu cukrowniczego, który był obchodzony w najstarszej cukrowni "Częstocice" w Ostrowcu Świętorzyskim. Na uroczystej sesji naukowej, uświetniającej ten Jubileusz, wygłoszone zostały referaty omawiające historię uprawy buraków cukrowych w Polsce, działalność Związku Plantatorów Roślin Okopowych, historię dziejów przemysłu cukrowniczego oraz współczesne technologie cukrownicze.

W 2002 roku przypadł kolejny Jubileusz 200-lecia Cukrownictwa Europejskiego. W miejscowości Konary na Dolnym Śląsku w kwietniu 1802 roku z inicjatywy niemieckiego chemika Franza Carla Acharda, zaczęła pracować pierwsza cukrownia, przerabiająca buraki cukrowe na cukier.

W miejscu tym, upamiętniającym powstanie pierwszej na świecie cukrowni buraczanej, widnieje jubileuszowa tablica pamiątkowa oraz pielęgnowany jest grób Acharda uznawanego za inicjatora cukrownictwa buraczanego.

W wieloletniej historii przemysłu cukrowniczego w Polsce zawsze bardzo wyraźnie uwidacznia się zależność postępu technicznego od uwarunkowań ekonomicznych. Dwudziestolecie poprzedzające wybuch I wojny światowej było okresem wielkiego rozkwitu cukrownictwa na ziemiach polskich. Mimo olbrzymich strat poniesionych podczas I i II wojny światowej udało się odbudować polskie cukrownictwo, którego największy rozkwit przypadał na lata sześćdziesiąte i pierwszą połowę siedemdziesiątych. Prawie wszystkie cukrownie zostały kompletnie przebudowane z zastosowaniem rozwiązań technicznych i technologicznych obowiązujących w tym czasie w cukrownictwie europejskim.

Zaplecze techniczne przemysłu cukrowniczego pozwoliło także na wyeksportowanie ok. 50 kompletnych cukrowni za granicę, które były w pełni konkurencyjne w stosunku do cukrowni dostarczanych przez czołowe firmy światowe.

Po kolejnych okresach zastoju w rozwoju technicznym, ożywienia postępu a następnie samodzielności gospodarczej i zasad wolnej konkurencji przemysł cukrowniczy w Polsce rozpoczął etap restrukturyzacji i prywatyzacji
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników