cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Publikacje
Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym, Zakopane 2005

W dniach 29-30.08.05. odbyło się w Zakopanem coroczne seminarium przeznaczone dla kierowników laboratoriów i technologów nt. "Aktualne zagadnienia , dotyczące problematyki jakości w przemyśle cukrowniczym".

Pobierz artykuł (PDF 200 kB)

Seminarium "POSTĘP TECHNICZNY W PRZEMYŚLE CUROWNICZYM" Zakopane 2005

W dniach 30-31 maja b.r. odbyło się, zorganizowane przez Sekcję Techniczną STC, coroczne seminarium pod hasłem postępu technicznego. Tematyka dotyczyła modernizacyjnych i innowacyjnych rozwiązań w przemyśle cukrowniczym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W seminarium wzięło udział 80 osób:

Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności Sekcji Technicznej STC w 2004 r.

Działalność Sekcji Technicznej w 2004 r. była realizacją planu pracy Sekcji, opracowanego i przyjętego na zebraniu Sekcji Technicznej w dniu 29 grudnia 2003 r. w Warszawie.

Czytaj więcej

Coroczna pokampanijna konferencja techniczno-promocyjna 2004/2005

W dniach 10-11.02.2005 roku odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie coroczna pokampanijna konferencja techniczno-promocyjna , zorganizowana przez Sekcję Techniczną Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

Pobierz streszczenie... | Czytaj więcej

Wyniki techniczno produkcyjne polskich cukrowni w latach 1990 i 2004 mgr inż. Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

W dniu wczorajszym minęło 15 lat od dnia 9 lutego 1990 roku, w którym Premier Tadeusz Mazowiecki podpisał Zarządzenie nr 14 Rady Ministrów w sprawie podziału państwowych przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego. Z dniem 1 marca 1990 roku uległo podziałowi 11 państwowych przedsiębiorstw wielozakładowych.

Pobierz cały tekst (PDF 654 kB)

Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Krajowej Spółki Cukrowej dyr Jan Marcinkiewicz, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa jest największym producentem cukru w kraju, ma ponad 40% udziału w rynku. Krajowa Spółka Cukrowa powstała z połączenia trzech regionalnych spółek cukrowych i Cukrowni Szczecin będącej przedsiębiorstwem państwowym.

Czytaj więcej

Kampania 2004/2005 w grupie polskich cukrowni Südzucker. Maciej Dobrowolski, Suedzucker Polska

Struktura Südzucker Polska:
Grupa Suedzucker Polska składa się z trzech podstawowych struktur. Należą do niech: Śląska Spółka Cukrowa S.A. z piętnastoma cukrowniami, Cukier Małopolski S.A. z trzema cukrowniami, oraz Cukier Królewski S.A. - spółka zajmująca się sprzedażą cukru.

Pobierz cały tekst (PDF 400 kB)

Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Pfeifer & Langen prezes Stanisław Bogdziewicz, dyr. Stanisław Jódreczka, Pfeifer & Langen Polska S.A.


Już na początku lat dziewięćdzisiątych było wiadomym, że aby Polska mogła zachować swoją pozycję jako producent cukru w Europie, niezbędnym będzie unowocześnienie zarówno produkcji jak i uprawy buraka cukrowego. Decyzja o prywatyzacji dla wielu cukrowni oznaczała początek głębokich zmian. Obejmowały one restrukturyzację bazy surowcowej, majątku, modernizację i zamykanie zakładów, czego konsekwencją była konieczność restrukturyzacji zatrudnienia.

Czytaj więcej

Kampania 2004 / 2005 w cukrowniach Grupy BSO mgr inż. Mirosław Dziadowiec, Cukrownia Glinojeck

Ciągła poprawa sprawności
Kampania 2004/2005 w cukrowniach Grupy BSO stała pod znakiem dalszej poprawy sprawności zakładów, w których przy niewielkich nakładach, lecz dobrze zainwestowanych środkach poprawiono większość wskaźników technicznych. Po raz trzeci z rzędu Cukrownia w Glinojecku poprawiła krajowy rekord produkcji cukru w jednym zakładzie, przekraczając 107 000 tysięcy ton.

Pobierz cały tekst (PDF 500 kB)

Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Nordzucker dr Piotr Wawro, Nordzucker Polska Sp. z o.o.

W trakcie kampanii cukrowniczej 2004 w Grupie Nordzucker wyprodukowano prawie 160 tysięcy ton cukru, przerabiając ponad 1 milion ton buraków. Surowiec charakteryzował się dobrą jakością. Produkowano cukier II kategorii europejskiej i wyższych.

Pobierz cały tekst (PDF 375 kB)

Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce Jan Rybski, Dyrektor Generalny Związku Producentów Cukru.

Dzień dobry Paniom zasiadającym w Prezydium, dzień dobry Państwu. Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować za to, że jako przedstawiciel Związku Producentów Cukru w Polsce mam zaszczyt być prelegentem zaproszonym na tę konferencję. Postaram się sprostać temu zadaniu [...]

Pobierz cały tekst (PDF 1.6 MB)

Informacja o pracach Centrum Doskonałości CERED Politechniki Warszawskiej w Płocku prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec, Politechnika Warszawska

CERED jest skrótem nazwy "Centrum Doskonałości - Redukcja Wpływu Przemysłu Przetwórczego na Środowisko Naturalne". Formalnie biorąc, jest to powołana w listopadzie 2004 komórka organizacyjna Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Cele i kierunki działania Centrum CERED mają jednak związek ze zorganizowanymi przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dwoma konkursami: [...]

Czytaj więcej

Działalność naukowa Zakładu Aparatury Przemysłowej Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec, Politechnika Warszawska

Zakład rozwija od wielu lat trzy główne kierunki badań: Budowa i eksploatacja aparatury przemysłowej, przede wszystkim dla procesów produkcyjnych oraz ochrony środowiska w przemyśle spożywczym i chemicznym; Przepływy mieszanin wielofazowych, zwłaszcza przepływy mieszanin występujących w aparatach przemysłowych - np. przepływy zawiesin cząstek ciała stałego w cieczy, mieszanin cieczowo -gazowych i in.; Projektowanie instalacji przemysłowych, w tym zmniejszanie zużycia energii, zmniejszanie zużycia wody, redukcja odpadów, a także układy pomiarowe umożliwiające dokładne bilansowanie złożonych instalacji. [...]

Czytaj więcej

Informacja o działalności naukowej Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej Prof. dr hab. inż. Jan Iciek, Politechnika Łódzka

Korzystając z okazji chciałem wyjaśnić powody zmian nazwy Wydziału. Nasz Wydział rozpoczął działalność w 1950 roku pod nazwą Wydział Chemii Spożywczej. Twórcy Wydziału chcieli podkreślić, że będzie tu kształcona kadra dla przemysłu spożywczego, a dla technologów znajomość chemii żywności jest nieodzowna.

Czytaj więcej

Ważniejsze osiągnięcia naukowo - badawcze Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w 2004 roku dr inż. Jan Malec, Instytut Przemysłu Cukrowniczego

W 2004 roku zrealizowano łącznie w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego 24 prace naukowo - badawcze, w tym: 3 - sfinansowano ze środków budżetowych przez Komitet Badań Naukowych, 4 - sfinansowano przez przemysł cukrowniczy w ramach PROGRAMU prac naukowo - badawczych i usługowych, 3 - sfinansowano przez cukrownie w ramach bezpośrednich zleceń, 5 - sfinansowano przez inne podmioty gospodarcze (Spółki Bayer i Arysta), 9 - sfinansowano przez Instytut z własnych środków.[...]

Czytaj więcej

Standardy higieniczno-produkcyjne w procesie produkcji cukru (EU 852/2004, IFS) Hanna Woźniak, Nordzucker Polska Sp. z o.o.

W ostatnich latach obserwowano stałe zwiększanie wymagań w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych wobec producentów żywności. Tendencja ta znalazła odbicie w prawodawstwie europejskim i krajowym, które kładzie na barki operatorów łańcucha żywnościowego coraz więcej obowiązków.

Czytaj więcej

Wykorzystanie pól magnetycznych do eliminacji zanieczyszczeń ferromagnetycznych mgr inż. Zbigniew Kwiatkowski, INFOTECH, Gdańsk.
Referat wygłoszony na konferencji "Szkoła Letnia" - Zakopane 2004.

W referacie omówiono właściwości magnesów trwałych neodymowych oraz sposoby ich wykorzystania do wyłapywania zanieczyszczeń ferromagnetycznych w procesie technologicznym cukrowni.

Czytaj więcej

Metody analiz cukru białego obowiązujące w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej w porównaniu z metodami ICUMSA dr inż. Krystyna Lisik, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Politechnika Łódzka.
Referat wygłoszony na konferencji "Szkoła Letnia" - Zakopane 2004.

Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej dotyczącymi metod badań kryteriów jakościowych cukru są:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego ( Dz.U. nr 37, poz. 334).[...]

Czytaj więcej

Wymagania jakościowe cukru białego po akcesji Polski do Unii Europejskiej dr inż. Krystyna Lisik, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Politechnika Łódzka.
Referat wygłoszony na konferencji "Szkoła Letnia" - Zakopane 2004.

Aktualnie ocena jakości cukru białego w Polsce opiera się na następujących uregulowaniach prawnych:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego (Dz.U.nr 5, poz. 36). 2. [...]

Czytaj więcej

Intensyfikacja wykorzystania węglanu wapnia w technologii otrzymywania cukru dr inż. Stanisław Wawro, Politechnika Łódzka.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Węglan wapnia wytwarzany podczas oczyszczania soku spełnia rolę czynnika: wspomagającego filtrację, koagulującego, adsorbującego.

Czytaj więcej

Sytuacja wodno-ściekow w cukrowniach Śląskiej Spółki Cukrowej mgr inż. Mariusz Maziarz, Sudzucker.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Prawne wymagania dotyczące oczyszczania ścieków i ich odprowadzania przedstawione zostaną świetle porównania dotychczasowych norm polskiej i niemieckiej, ramowych dyrektyw dotyczących wody w Uni Europejskiej, różnic klas czystości wód w Polsce i Niemczech ( ChZT, BZT5, N całkowity, i inne)

Czytaj więcej

Sterowanie procesem krystalizacji sacharozy dr inż. Marek Ludwicki, Politechnika Łódzka.
Streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Krystalizacja jest jednym z najważniejszych etapów uzyskiwania cukru. Proces ten decyduje o jakości produktu końcowego - wielkości i równomierności kryształów, ich zabarwieniu, stopniu zanieczyszczenia. Dlatego niezbędne jest precyzyjne sterowanie warnikami zarówno pracującymi w sposób cykliczny jak i ciągłymi.

Pobierz cały tekst

Unikanie zawracania odcieków w produktowni - przyczynek do optymalizacji jakości cukru przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii inż. Gunther Sittel, Nordzucker AG.
Streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Zużycie energii w produktowni zależy od zawartości suchej substancji w soku gęstym, ale także w znacznym stopniu od schematu krystalizacji oraz pracy wirówek. Rozpowszechniona wśród technologów cukrownictwa podstawowa zasada mówi: "w produktowni zawracać możliwie najmniej".

Czytaj więcej

Nowe kierunki rozwoju cukrownictwa na świecie - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji cukrowniczej - Atlanta 4-7 kwietnia 2004 dr inż. Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka
Streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

W dniach 4-7 kwietnia 2004 w Atlancie (USA) odbyła się międzynarodowa konferencja cukrownicza zorganizowana przez amerykański Instytut przemysłu cukrowniczego - Sugar Processing Research Institute, Inc.

Czytaj więcej

Badania nad produkcją sacharozy bez użycia wapna prof. Giuseppe Vaccari, Uniwersytet w Ferrarze.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Tradycyjny schemat produkcji cukru buraczanego, zmusza do korzystania z wielu, złożonych operacji, które mają na celu częściową eliminację związków organicznych i nieorganicznych, ekstrahowanych z sacharozą (rys.1).

Czytaj więcej

Ciągłe gotowanie cukrzyc B i C w układzie kaskadowym w warnikach periodycznych inż. Zbigniew Węgrzynowski, Cukrownia Gosławice, Pfeifer & Langen.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Cukrownia Gosławice w okresie międzykampanijnym w 2003r. przeprowadziła przebudowę i modernizację zasadniczej części zakładu w zakresie: przygotowania, odbioru surowca i stacji ekstrakcji, oczyszczania i filtracji soków, wyparki i gospodarki cieplnej, krystalizacji i wirowania cukrzyc, pakowania cukru, systemu sterowania procesem technologicznym.

Czytaj więcejStowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników