cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dniu 17 lipca 2023 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Techników Cukrowników , powołane w 1919 roku, zwane w skrócie STC jest dobrowolnym zrzeszeniem naukowo technicznym inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle cukrowniczym, bądź w instytucjach współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

STC jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych o nazwie Naczelna Organizacja Techniczna (NOT). Prawa i obowiązki STC jako członka NOT określa statut Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. STC może powoływać koła i oddziały.

Najwyższą władzą STC jest Walny Zjazd Delegatów, zwoływany co 3 lata, do którego kompetencji należy między innymi:
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w mijającej kadencji,
 • wybór przewodniczącego Zarządu Głównego , członków Zarządu Głównego oraz pozostałych władz Stowarzyszenia,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności STC poprzez podejmowanie uchwały programowej na każdą kadencję,
 • nadawanie godności członków honorowych STC,
 • uchwalanie zmian w statucie STC.

Działalność STC koncentruje się na:
 • współdziałaniu z przemysłem w zakresie rozwoju nauki , techniki i organizacji w dziedzinie cukrownictwa
 • organizowaniu konferencji naukowo - technicznych , sympozjów narad szkoleń,kongresów
 • organizowaniu kursów krajowych i zagranicznych z dziedziny cukrownictwa , wystaw , pokazów technicznych , wydawanie czasopism fachowych, opracowywanie książek itp.
 • prowadzeniu doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 • promocja nowych wyrobów , środków ,urządzeń i technologii z zakresu cukrownictwa,
 • współpraca z uczelniami, instytucjami i organizacjami naukowymi i technicznymi współdziałającymi z przemysłem cukrowniczym,
 • współpraca ze szkolnictwem zawodowym w zakresie opracowywania metod i programów nauczania,
 • opiniowanie i z zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla działaczy Stowarzyszenia Techników Cukrowników,
 • organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
 • współdziałanie z inżynierami i technikami innych specjalności, zrzeszonymi w stowarzyszeniach technicznych w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej,
 • integracja środowiska cukrowniczego.

Statut Stowarzyszenia

Nowy Statut STC zatwierdzony przez XXXVII Walny Zjazd Delegatów w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Pobierz dokument (format PDF)


Regulaminy
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników