cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Seminarium “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”
W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”. Było to 33 seminarium poświęcone tej tematyce, w tym po raz 10-ty z rzędu odbyło się na terenie Politechniki Łódzkiej.

Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników przy współpracy z Zakładem Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej.

Kliknij aby powiększyćW imieniu ZG STC uczestników seminarium przywitała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Kliknij aby powiększyćHonorowi goście konferencji. Od lewej: doc. dr inż. Stanisław Brzeziński – Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich, dr inż. Krystyna Szwajcowska, dr hab. inż. Tomasz Olejnik – Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, dr hab. inż. Anna Diowksz – Prodziekan ds. Edukacji Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny – Dyrektor Instytutu Technologii i Analizy Żywności, dr inż. Bożena Wnuk.

Kliknij aby powiększyć W imieniu władz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności uczestników seminarium przywitali dr hab. Anna Diowksz oraz doc. dr inż Stanisław Brzeziński.

Kliknij aby powiększyć Z okazji jubileuszowego 10-tego spotkania uczestników Szkoły Letniej na terenie Politechniko Łódzkiej organizatorzy Krystyna Wasińska oraz Maciej Wojtczak podziękowali za gościnność i wieloletnią współpracę pani Dziekan Annie Diowksz.

Kliknij aby powiększyćPodobne podziękowania przekazano także władzom Instytutu Technologii i Analizy Żywności na ręce pani Dyrektor Ewy Nebesny.

W nawiązaniu do jubileuszowego akcentu tegorocznej Szkoły Letniej program rozpoczęto referatem podsumowującym i wspominającym 10 ostatnich seminariów poświęconych jakości w przemyśle cukrowniczym.

Następnie omówiono zmiany oraz aktualizacje, jakie pojawiły się w ostatnim roku, w przepisach prawa polskiego i unijnego zarówno w analityce cukrowniczej jak i w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności i regulacji rynku cukru.

Zaprezentowano wybrane rozwiązania w zakresie pomiarów zarówno laboratoryjnych jak i on-line. Przedstawiono między innymi przykłady pomiarów gęstości i wilgotności, ciągłej kontroli jakości cukru przy zastosowaniu techniki NIR oraz użycie szybkich testów w analizie ścieków.

Uczestnicy seminarium mieli także okazję zapoznania się z ciekawa ofertą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pomiarami laboratoryjnymi z wykorzystaniem układów wielopomiarowych.

W nawiązaniu do międzynarodowej V Konferencji ESST (Europejskie Stowarzyszenie Cukrowników), która odbyła się w tym roku w Dreźnie w dniach 22-24 maja, w programie Szkoły Letniej przedstawiono referat wyróżniony I nagrodą i uznany za najlepszą prezentacją tej konferencji. Autor referatu, reprezentujący Uniwersytet Techniczny w Berlinie, przedstawił bardzo interesujące wyniki badań na temat wpływu jakości cukru białego na jego stabilność podczas składowania.

W zakresie zagadnień technologicznych omawiano kontrolę procesu składowania soku gęstego, metody przeciwdziałania niekorzystnym skutkom obecności dekstranu a także dyskutowano o problemie stosowania formaliny w procesie produkcji cukru.
W tegorocznym programie dyskutowano również na temat zagadnień metrologicznych z uwzględnieniem wymagań i aktualnych zmian w przepisach prawa dotyczących procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego. W ramach zmian w obowiązujących przepisach prawnych omówiono postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

W ramach metod oceny Systemu Zarządzania Jakością omówiono zasady i rolę audytu wewnętrznego w procesie certyfikacji.

W programie seminarium zostało również przedstawione sprawozdanie z bieżącej działalności oraz zakres badań planowanych na następny rok Polskiego Komitetu ICUMSA. Zebranie członków Polskiego Komitetu ICUMSA odbyło się w przeddzień seminarium.

W bloku tematycznym dotyczącym mikrobiologii omówiono sprawozdanie z prac Sekcji S6 ICUMSA, prezentowane w kwietniu 2017 r. w Brukseli na X spotkaniu europejskich mikrobiologów pracujących dla przemysłu cukrowniczego. W ramach prac nad nowymi metodami ICUMSA omawiano miedzy innymi metodę GS2/3-50 oznaczania termofilnych bakterii kwasolubnych w cukrze oraz metodę GS2/3-52 oznaczania bakterii z grupy coli jako wskaźnika stanu higienicznego procesu produkcji.

Program seminarium zawierał również temat nawiązujący do aktualnej sytuacji oraz perspektyw na najbliższe 10 lat dla branży cukrowniczej w związku z wycofaniem kwotowania produkcji cukru w Unii Europejskiej.

W seminarium wzięło udział 55 osób: kierownicy laboratoriów z cukrowni wszystkich Spółek Cukrowych, przedstawiciele 5-ciu firm współpracujących z branżą cukrownictwa oraz pracownicy naukowi Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej.


Tematyka seminarium:
 1. Kliknij aby powiększyć10 lat Szkoły Letniej w Specjalistycznym Laboratorium Analityki Cukrowniczej Politechniki Łódzkiej – Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyćPerspektywy dla branży cukrowniczej – Michał Gawryszczak, Związek Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyćWpływ jakości cukru białego na jego stabilność podczas przechowywania – Philipp Bruhns, Uniwersytet Techniczny w Berlinie. Praca wyróżniona I nagrodą za najlepsze wystąpienie podczas V Konferencji ESST w Dreźnie w 2017 r.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyćRozwiązania firmy Harrer & Kassen do pomiaru gęstości i wilgotności – Marcin Guz, BIOSENS Warszawa.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyćCiągły pomiar składu gazu saturacyjnego - Eugeniusz Rychter, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyćWykorzystanie technologii NIR do ciągłej kontroli jakości cukru w procesie produkcji  – Jerzy Janota, INTROL Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyćOdkład soku gęstego i kontrola parametrów podczas jego składowania – Marzena Dzilińska, Cukrownia Glinojeck P&L Polska.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyćPomiary laboratoryjne z wykorzystaniem układów wielopomiarowych – Jacek Szyk, Anton Paar Poland Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyćAnaliza ścieków przy użyciu testów Macherey-Nagel - Agnieszka Cebulak, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyćWpływ temperatury prowadzenia procesu ekstrakcji na przemiany azotanów (III) i azotanów (V) – Paulina Bąk, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyćDekstranaza – metoda na przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom obecności dekstranu Aneta Antczak-Chrobot, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyćAparatura laboratoryjna dla przemysłu cukrowniczego: sacharymetry, refraktometry, automatyczne titratory – Marcin Grzelka, LABINDEX s.c.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyćFormalina środek dezynfekcyjny w przemyśle cukrowniczym- stosować czy nie? - Agnieszka Papiewska, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyćPrzyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej - legalizacji – Piotr Lewandowski, Okręgowy Urząd Miar w Łodzi.

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyćAudyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością – Piotr Lewandowski, Okręgowy Urząd Miar w Łodzi.

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyćStandard ISO 9001:2015- Ilona Błaszczyk, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 17. Kliknij aby powiększyćSprawozdanie z bieżącej działalność PK ICUMSA – Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 18. Kliknij aby powiększyćAktualności sekcji mikrobiologicznej ICUMSA - Agnieszka Papiewska, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   


W tegorocznym seminarium, poświęconym tematyce jakości w przemyśle cukrowniczym, uczestniczyło 5 firm specjalistycznych współpracujących z branżą cukrowniczą w zakresie wyposażenia laboratoriów w aparaturę i sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz w zakresie analityki cukrowniczej.

Kliknij aby powiększyćPrzedstawiciele firm specjalistycznych. Od lewej: LABINDEX, MERAZET, BIOSENS, INTROL, ANTON PAAR.

Przed zakończeniem konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w specjalistycznym szkoleniu w zakresie analityki cukrowniczej i systemów bezpieczeństwa żywności oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego i unijnego.

Kliknij aby powiększyćPrzewodniczący Zarządu Głównego STC dr Maciej Wojtczak wręcza zaświadczenie kol. Marzenie Dzilińskiej reprezentującej Cukrownię Glinojeck Pfeifer & Langen Polska.

Kliknij aby powiększyćdoc. dr inż. Stanisław Brzeziński w towarzystwie prowadzącej konferencję kol. Krystyny Wasińskiej – SG STC oraz kol. Macieja Wojtczaka – Przewodniczącego ZG STC zamykają tegoroczne obrady Szkoły Letniej 2017.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 Po obradach pierwszego dnia seminarium odbył się tradycyjny wieczór cukrowniczy, na którym uczestnicy konferencji spotkali się z pracownikami naukowymi Zakładu Cukrownictwa i Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ oraz z przedstawicielami firm specjalistycznych.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników