cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


V Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Techników Cukrowników ESST
W dniach 22 - 24.05.2017 r. w Dreźnie, Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników ESST (European Society for Sugar Technology) przy współpracy z niemieckim stowarzyszeniem VDZ (Verein Deutscher Zuckertechniker) zorganizowało po raz piąty konferencję naukowo-techniczną skierowaną do szeroko pojętej branży cukrowniczej.

W konferencji uczestniczyło 360 osób reprezentujących: producentów cukru z Europy (w tym Krajowa Spółka Cukrowa S.A.), Stowarzyszenia Cukrowników, instytuty naukowe oraz liczne grono firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym. Politechnikę Łódzką reprezentowali dr inż. Maciej Wojtczak oraz dr inż. Aneta Antczak-Chrobot. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała dr inż. Agnieszka Papiewska.

Obrady V Konferencji ESST odbywały się w malowniczo położonym nad brzegiem rzeki Łaby, Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy Hotelu Maritim.

Na program konferencji składały się trzy główne bloki tematyczne:
  • wpływ mikrobiologii na proces produkcji
  • produkty uboczne: jakość i aspekty środowiskowe
  • ogólna technologia cukru

realizowane w formie wygłaszanych referatów, sesji plakatowej jak i bardzo licznej oferty wystawowej firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

Pobierz Program ESST 2017
 
Wśród wygłaszanych referatów i prezentowanych posterów, polski akcent został mocno zaprezentowany wystąpieniami adiunktów Politechniki Łódzkiej:
  • dr inż. Anety Antczak-Chrobot, nt: „Egzopolisacharydy w procesie produkcji cukru” oraz
  • dr inż. Macieja Wojtczaka,
    1) nt:„Izolacja i identyfikacja egzopolisacharydów powstałych podczas degradacji przemarzniętych buraków”
    2) nt: „Zmiany jakości technologicznej podczas przechowywania buraków przemarzniętych” (krótkie streszczenie plakatu do sesji posterowej)


Komitet Naukowy ESST

Rozpoczęcie konferencji poprzedziło posiedzenie Komitetu Naukowego ESST. Główną tematyką posiedzenia było podsumowanie prac grupy roboczej ds. azotynów oraz sprawozdanie z realizacji pierwszego projektu badawczego finansowanego przez ESST a realizowanego na Politechnice Łódzkiej. Przewodniczący Komitetu Naukowego - dr Jan Maarten de Bruijn - przedstawił sprawozdanie z dotychczasowych prac Komitetu Naukowego oraz przygotowań do V konferencji ESST. Wiceprzewodniczący Stafan Frenzel przedstawił aktualny stan prac zespołu ds. azotanów i azotynów. Dr Maciej Wojtczak, reprezentujący Politechnikę Łódzką, przedstawił aktualny stan zaawansowania realizacji projektu naukowego współfinansowanego przez ESST nt. „Egzopolimery w procesie produkcji cukru” wskazując na najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy kontynuacji prac w kolejnych latach.

Walne Zebranie członków ESST

W przeddzień konferencji odbyło się Walne Zebranie członków ESST, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności ESST w latach 2015 - 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Ustępujący Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium, po czym przeprowadzono wybory nowego Zarządu na kadencję 2017-2019. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zarządu ESST wybrany został Gary Punter (AB Sugar, Anglia), Wiceprzewodniczącym został Ir. A. G. Bram Fetter (Suiker Unie), Skarbnikiem Zarządu ESST pozostał Piotr Wawro (Nordzucker AG), a na stanowisku członka zarządu pozostał Denis Bouree (Saint Loui Sucre).

Uzupełnieniem merytorycznych punktów Konferencji były spotkania towarzyskie sprzyjające dalszym dyskusjom. Ponadto organizatorzy zaprosili uczestników Konferencji do podziwiania uroków stolicy Saksonii organizując spacer po mieście kończący się kolacją w jednej z najpiękniejszych restauracji piwnicznych Drezna: Pulverturm (dawnej prochowni). Całości dopełniły wspaniałe widoki panoramy z wieży kościoła Marii Panny „Frauenkirche”.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników