cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"
 

W dniach 28-29 czerwca 2016 r. w Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”. Było to 32 seminarium poświęcone tej tematyce.

Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników przy współpracy z Zakładem Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej.

Kliknij aby powiększyćW imieniu ZG STC uczestników seminarium przywitała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Kliknij aby powiększyćHonorowi goście konferencji. Od lewej: prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny – Dyrektor Instytutu i Analizy Żywności, prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, doc. dr inż Stanisław Brzeziński – Prodziekan ds. Studenckich, dr hab. Anna Diowksz – Prodziekan ds. Kształcenia.

Kliknij aby powiększyćProf. Maria Koziołkiewicz – Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności w imieniu władz uczelni powitała uczestników seminarium i życzyła owocnych obrad

Kliknij aby powiększyćDr Stanisław Brzeziński – Prodziekan d/s. Studenckich witając uczestników konferencji podkreślił znaczenie i obustronne korzyści wynikające ze współpracy działalności naukowej Politechniki Łódzkiej z przemysłem cukrowniczym.

W tegorocznym programie omówiono nowe rozwiązania, zmiany oraz aktualizacje, jakie pojawiły się w ostatnim roku, w przepisach prawa polskiego i unijnego zarówno w analityce cukrowniczej jak i w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności i regulacji rynku cukru.

W nawiązaniu do 30-tej międzynarodowej Sesji ICUMSA, która odbyła się w tym roku w Polsce, w Warszawie w dniach 8-10 czerwca w programie konferencji przedstawiono szczegółowe sprawozdania z prac sekcji GS-2 „Cukier biały”, sekcji GS-8 „Przerób buraka cukrowego”, sekcji S-5 „Metody chemiczne” oraz z prac sekcji S-6 „Mikrobiologia”.

W nawiązaniu do zleconego przez Komitet Naukowy ESST projektu, prowadzonego przez Zakład Cukrownictwa PŁ, dotyczącego przerobu buraków zdegradowanych w programie konferencji przedstawiono referat omawiający problemy w procesie produkcji cukru wynikające z występowania dextranu i levanu w składzie chemicznym buraków zdegradowanych. Omówiono wartość technologiczną buraków jako zespół biologicznych, chemicznych, fizycznych i mechanicznych cech korzeni buraków wpływających na przebieg procesu technologicznego. W kolejnym referacie firma Anton Paar zaprezentowała system Betalyser jako skuteczne urządzenie do automatycznego oznaczania wartości technologicznej.

W zakresie tematycznym dotyczącym doświadczeń analityczno-ruchowych omówiono metody oznaczania polaryzacji w produktach cukrowniczych w bliskiej podczerwieni NIR oraz metody Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wykorzystującej wspólne praktyki i doświadczenia z różnych źródeł krajowych i zagranicznych.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość samodzielnego oznaczania zawartości sacharozy w wybranych produktach cukrowniczych metodą polarymetryczną w zakresie bliskiej podczerwieni z wykorzystaniem aparatury firmy Anton Paar w specjalistycznym laboratorium Zakładu Cukrownictwa.

W zakresie postępu w rozwoju aparatury kontrolno-pomiarowej uczestnicy konferencji mieli sposobność zapoznania się z najnowsza ofertą w tym zakresie firm: Anton Paar Poland. Marazet SA oraz Labindex sc.

W tegorocznym programie dyskutowano również na temat zagadnień metrologicznych z uwzględnieniem wymagań prawa i międzynarodowych norm dotyczących procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego. Omówiono politykę gwarantującą zapewnienie spójności pomiarowej oraz niepewności pomiaru.

W zakresie przepisów prawa polskiego i europejskiego omówiono aktualności prawa żywnościowego i paszowego w odniesieniu do branży cukrowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zawartości azotanów i azotynów w melasie i wysłodkach jako matariałach paszowych.

Program seminarium zakończył referat omawiający działania na liczbach przybliżonych oraz zasady zaokrąglania liczb.

W seminarium wzięło udział 40 osób: kierownicy laboratoriów z cukrowni wszystkich Spółek Cukrowych oraz pracownicy naukowi Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej. Tegoroczne seminarium jakościowe, już po raz dziewiąty, odbyło się na terenie Politechniki Łódzkiej.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uczestnicy seminarium w sali konferencyjnejTematyka seminarium:
 1. Kliknij aby powiększyćPolisacharydy w procesie produkcji cukru – Aneta Antczak-Chrobot, Politechnika Łódzka

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyćWpływ temperatury przechowywania zdegradowanych buraków cukrowych na zawartość wybranych wskaźników jakościowych – Paulina Bąk, Politechnika Łódzka

  Pobierz dokument
   
 3. XXX Sesja ICUMSA Warszawa, 9-10 czerwca 2016:
  1. Kliknij aby powiększyćSprawozdanie z prac sekcji GS2: „Cukier biały” - Dagmara Wojtków, Sűdzucker Polska S.A.

   Pobierz dokument
    
  2. Kliknij aby powiększyćSprawozdanie z prac sekcji GS8: „Przerób buraka cukrowego”- Aneta Antczak-Chrobot, Politechnika Łódzka

   Pobierz dokument
    
  3. Kliknij aby powiększyćSprawozdanie z prac sekcji S5: „Metody chemiczne” - Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka

   Pobierz dokument Pobierz dokument Pobierz dokument
    
  4. Kliknij aby powiększyćSprawozdanie z prac sekcji S6: „Mikrobiologia” - Agnieszka Papiewska, Politechnika Łódzka

   Pobierz dokument
    
 4. Kliknij aby powiększyćPotencjalne miejsca powstawania zanieczyszczeń technologicznych w cukrze – Michał Michalak, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyćOznaczanie polaryzacji w produktach cukrowniczych metodą w bliskiej podczerwieni NIR – Krystyna Lisik, Politechnika Łódzka

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyćWartość technologiczna buraków cukrowych – Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyćAutomatyczne oznaczanie wartości technologicznej buraka cukrowego – Rafał Flamholc, Anton Paar Poland

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyćZawartość azotanów (V) i azotanów (III) w półproduktach cukrowniczych, produktach ubocznych i cukrze białym – Paulina Bąk, Politechnika Łódzka

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyćWzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm - Piotr Lewandowski, Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyćDobra Praktyka Laboratoryjna – Barbara Gajewnik, IBPRS Oddział Cukrownictwa

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyćDziałania na liczbach przybliżonych - Janusz Sławiński, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyćAparatura kontrolno-pomiarowa dla przemysłu cukrowniczego – Marcin Grzelka, Labindex

  Pobierz dokument
   

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Uczestnicy konferencji uczestniczyli w pomiarach oznaczania zawartości sacharozy w produktach cukrowniczych metodą polarymetryczną w zakresie bliskiej podczerwieni z wykorzystaniem aparatury Anton Paar w specjalistycznym laboratorium Zakładu Cukrownictwa.

Kliknij aby powiększyćŻyczenia pomyślności na emeryturze kol. Bożenie Kwiatkowskiej składają współpracownicy z Krajowej Spółki Cukrowej. Od lewej: Janusz Sławiński, Bożena Kwiatkowska, Magdalena Kołodziejczyk, Jan Marcinkiewicz

Kliknij aby powiększyćOdchodzącej na emeryturę kol. Bożenie Kwiatkowskiej dziękują za współpracę przedstawiciele Stowarzyszenia Techników Cukrowników, Politechniki Łódzkiej oraz uczestników konferencji. Od lewej: Maciej Wojtczak, Bożena Kwiatkowska, Dagmara Wojtków, Krystyna Wasińska.

Kliknij aby powiększyćBożena Kwiatkowska w towarzystwie prowadzącej obrady Krystyny Wasińskiej dziękuję za współpracę oraz otrzymane życzenia przedstawicielom Krajowej Spółki Cukrowej, przedstawicielom Stowarzyszenia Techników Cukrowników, władzom Politechniki Łódzkiej oraz koleżankom i kolegom – uczestnikom seminarium.

Kliknij aby powiększyćdoc. dr inż. Stanisław Brzeziński w towarzystwie prowadzącej konferencję Krystyny Wasińskiej zamyka tegoroczne obrady.

Kliknij aby powiększyćPosiedzenie Polskiego Komitetu ICUMSA.

W przeddzień seminarium odbyła się XIII sesja członków Polskiego Komitetu ICUMSA, na której przewodniczący Maciej Wojtczak zaprezentował:
 • sprawozdanie z XXX międzynarodowej sesji ICUMSA, która po raz pierwszy odbyła się w Polsce w Warszawie w dniach 8-10 czerwca 2016 roku;
 • wyniki z badań biegłości zorganizowane we współpracy z Instytutem Technologii i Analizy Żywności Politechniki Łódzkiej, w których uczestniczyły laboratoria analityczne zajmujące się analizą cukru białego reprezentowane w Polskim Komitecie ICUMSA.

W dyskusji podjęto temat dokładności wyników oraz zakres kolejnych rund badań biegłości.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Po obradach pierwszego dnia seminarium odbył się tradycyjny wieczór cukrowniczy, na którym uczestnicy konferencji spotkali się z pracownikami naukowymi Zakładu Cukrownictwa i Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników