cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Konferencja Pokampanijna
W dniach 22-24.02.2017 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie XXIX konferencja pokampanijna zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Celem konferencji były następujące tematy:
 • przedstawienie przebiegu i wyników kampanii cukrowniczej 2016/2017 w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych oraz w skali przemysłu cukrowniczego w Polsce,
 • aktualne zagadnienia dotyczące postępu w technice i technologii cukrownictwa oraz w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej,
 • stan i perspektywy branży cukrowniczej w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od roku 2017,
 • promocje firm oferujących produkty i usługi dla przemysłu cukrowniczego.


Kliknij aby powiększyćW imieniu Zarządu Głównego STC konferencję rozpoczął Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: przedstawiciela Senatu – Senatora Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rezerw Materiałowych, Prezesów Zarządów Spółek Cukrowych, Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Dyrektora Biura Związku Producentów Cukru w Polsce, przedstawiciela Zarządu FSNT-NOT, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, gości z Niemiec, Francji, Kanady, Ukrainy i Czech, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, przedstawicieli prasy oraz przedstawicieli 70 firm polskich i zagranicznych oferujących aktualne usługi dla przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Następnie kol. Stanisław Świetlicki powołał Prezydium powierzając prowadzenie konferencji Krystynie Wasińskiej – Sekretarz Generalnej STC, , Dominikowi Stefańskiemu – członkowi ZG STC z ramienia Pfeifer&Langen, Piotrowi Wawro – członkowi ZG STC z ramienia Nordzucker oraz Hubertowi Fabianowiczowi – Dyrektorowi Departamentu Techniczno-Produkcyjnego KSC S.A.

Kliknij aby powiększyćW imieniu Pawła Piotrowskiego – Prezesa Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Michał Gawryszczak – Dyrektor Biura ZPC w Polsce, który na wstępie podkreślił, że Związek Producentów Cukru w Polsce z przyjemnością i zaszczytem patronuje organizacji kolejnej konferencji pokampanijnej.

Pobierz dokument
 

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń NOT oraz STC przyznanych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.

W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy i kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa

Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczony został:
 • Piotr Wawro - Nordzucker AG


Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:
 • Janusz Stachowiak - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 • Henryk Ławiński - Pfeifer & Langen Polska S.A.
 • Iwona Dajer - NPI Sp. z o.o.
 • Adam Kozioł - AP – System Sp. z o.o.
 • Jan Hojgr - MORAVSKOSLEZSKE CUKROVARY
 • Aleksander Jabłoński - APRO Polska Sp. z o.o.


Kliknij aby powiększyćWyróżnieni odznaczeniami NOT i STC. Od lewej: Piotr Wawro, Janusz Stachowiak, Henryk Ławiński, Iwona Dajer, Adam Kozioł, Jan Hojgr, Aleksander Jabłoński oraz Stefan Góralczyk – Członek Zarządu FSNT-NOT i Stanisław Świetlicki Przewodniczący ZG STC, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.

Kliknij aby powiększyćW imieniu odznaczonych kolegów głos zabrał kol. Janusz Stachowiak – Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odznaczony Odznaką Honorową STC. Dziękując za uznanie i otrzymane odznaczenie dedykował je swojemu nieżyjącemu już przyjacielowi Stanisławowi Iwanowi, który 20 lat temu wprowadził go do branży cukrowniczej oraz do grona członków Stowarzyszenia Techników Cukrowników. W swoim wystąpieniu Prezes Janusz Stachowiak pogratulował wszystkim Spółkom Cukrowym rekordowych wyników kampanii podkreślających wielki postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym. Pogratulował również wszystkim firmom technicznym i surowcowym współpracującym we wdrażaniu tego postępu w cukrownictwie. Podkreślił także wysokie plony i bardzo dobre wyniki agrotechniczne osiągnięte przez plantatorów. Na zakończenie życzył dobrej współpracy na linii plantator – cukrownia oraz życzył wszystkim uczestnikom konferencji owocnych obrad.

W ramach wystąpień okolicznościowych głos zabrali:
 
Kliknij aby powiększyćJerzy Chróścikowski – Senator RP, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziękując za zaproszenie na konferencję podkreślił swoje długoletnie, trwające od lat 90-tych kontakty z cukrownikami. Nawiązując do zmiany systemu kwot produkcyjnych życzył udanej współpracy między plantatorami a cukrowniami wszystkich Spółek Cukrowych. W związku ze znacząco zwiększoną produkcją cukru zaapelował, aby poszczególni producenci nie robili sobie nawzajem konkurencji, która prowadzi do destabilizacji cen i zaburzeń na rynku cukru. Zdaniem Senatora cena za buraki powinna być nie tyle wysoka co opłacalna i gwarantująca stabilizację w pokrywaniu kosztów. Zamiast konkurencji życzył partnerstwa i mądrej współpracy między plantatorami a producentami cukru. Na zakończenie Senator Jerzy Chróścikowski dziękując za dobre wyniki ostatniej kampanii cukrowniczej pogratulował wszystkim odznaczonym przyznanych wyróżnień.

Kliknij aby powiększyćKatarzyna Średnicka – Naczelnik Wydziału Produktów Roślinnych w Departamencie Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która dziękując za zaproszenie na tegoroczną konferencję podkreśliła, że była to ostatnia kampania cukrownicza przeprowadzona w ramach systemu kwot produkcyjnych i obowiązujących cen minimalnych za buraki cukrowe. Życząc owocnych obrad odczytała i przekazała organizatorom list Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do uczestników tegorocznej konferencji pokampanijnej.

Pobierz dokument
 

Kliknij aby powiększyćKrzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na wstępie podziękował za zaproszenie oraz przekazał wszystkim odznaczonym gratulacje. Następnie pogratulował przedstawicielom trzech Spółek Cukrowych obecnych na konferencji podtrzymywania i wspierania działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników, które jego zdaniem aktualnie jest jedyną wspólną płaszczyzną umożliwiającą wymianę doświadczeń cukrownikom i plantatorom poszczególnych Spółek Cukrowych. Prezes Krzysztof Nykiel podkreślił bardzo dobre wyniki ostatniej kampanii, podczas której wyprodukowano o 40 % więcej cukru niż w kampanii 2015/2016. Jego zdaniem kolejna kampania cukrownicza w Polsce, będącej trzecim producentem w Europie, będzie się charakteryzować równie wysoką produkcją. Niepokój budzi jednak fakt, aby ta wysoka produkcja nie powodowała zmniejszenia uprawy buraków. Ponadto kolejny niepokój budzi brak zapewnienia plantatorom w jednej z czterech Spółek Cukrowych ceny minimalnej za buraki. Na zakończenie Prezes Krzysztof Nykiel życzył dalszego pomyślnego rozwoju branży cukrowniczej w nowych warunkach rynku cukru.

Kliknij aby powiększyćProf. Stefan Góralczyk – Członek Zarządu FSNT – NOT dziękując za zaproszenie na konferencję cukrowniczą przekazał jej uczestnikom życzenia od całego Zarządu FSNT-NOT. Podkreślając trzecią pozycję Polski wśród producentów w Europie, doceniając wysiłek plantatorów, producentów cukru oraz firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym życzył dalszych sukcesów w funkcjonowaniu branży cukrowniczej, owocnych obrad podczas konferencji oraz miłego pobytu w Warszawie.

Kliknij aby powiększyćBronisław Wesołowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego na wstępie przypomniał, że poczynając od 1950 roku przez 7 lat losy i działalność jego Stowarzyszenia połączone były z STC. W roku bieżącym mija 60 lat od reaktywacji STC jako samodzielnie działającego Stowarzyszenia. Kol. Bronisław Wesołowski podkreślił jak silna i bardzo ważna jest aktualnie branża cukrownicza, która np. w porównaniu z branżą mięsną nie jest zależna od importu surowców. Z okazji wspomnianego powyżej Jubileuszu Kol. Wesołowski wręczył Kol. Stanisławowi Świetlickiemu – Przewodniczącemu ZG STC oraz kol. Krystynie Wasińskiej – Sekretarz Generalnej STC okazjonalne dyplomy od Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Referaty prezentowane na konferencji:
 1. Kliknij aby powiększyć„Kampania cukrownicza 2016/2017 w Polsce– Stanisław Świetlicki - Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2016/2017 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Hubert Fabianowicz – Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego w KSC S.A.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2016/2017 w Grupie Pfeifer & Langen Polska S.A.- Dominik Stefański – Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych P&L Polska Polska S.A., Maciej Grobelny – Kierownik ds. Surowcowych P&L Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2015/2016 w Nordzucker Polska S.A. – Marcin Lechowski – Menedżer ds. Techniki i Produkcji Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć"Porównanie wpływu jakości technologicznej surowca na proces przerobu buraków w kampaniach 2015 r. i 2016 r.” – Józef Klimaszewski, P&L Glinojeck.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć„Przerób buraków zdegradowanych” – dr Maciej Wojtczak, PŁ

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć„Budowa linii oczyszczania buraków w Cukrowni Opalenica” – Janusz Nożewnik, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć„Postęp techniczny w technologiach oczyszczania ścieków i przeróbki odpadów – od problemu po zysk” – Justyna Dziewota Jabłońska, SYMBIONA S.A.
   
 9. Kliknij aby powiększyć„Poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków w Cukrowni Opalenica” – Witold Świderski, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć„Kompleksowa oczyszczalnie ścieków w Cukrowni Kruszwica” – Leszek Suchański KSC S.A., Marek Czekalski APRO Polska Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć„Doświadczenia z uruchomienia reaktora beztlenowego ICX” – Matthias Schoth, Technology & Innovation Nordzucker AG (tłumaczyła Agnieszka Janiszewska).

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyć„Profilaktyka i serwis dla zespołów napędowych dedykowane dla przemysłu cukrowniczego” – Michał Gross, SEW-EURODRIVE Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyć„Zaawansowane systemy sterowania napędów windowych oraz transportu poziomego” – Ireneusz Nawalany, NORD NAPĘDY Sp. z o.o.
   
 14. Kliknij aby powiększyć„Racjonalne wykorzystanie wody w rolnictwie i przemyśle cukrowniczym” – prof. Cezary Sławiński, IAPAN Lublin.

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyć„Zrównoważona uprawa buraków cukrowych” – Wiesław Siutaj, CONTROL UNION.

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyć„Sposoby ograniczenia odporności Cercospora beticola na fungicydy” – Henryk Ławiński, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 17. Kliknij aby powiększyć„Wykorzystanie ciepła odpadowego w suszeniu wysłodków” – Helena Stryjewska. Pfeifer&Langen Glinojeck.

  Pobierz dokument
   
 18. Kliknij aby powiększyć„Energooszczędna ekologiczna suszarnia wysłodków dla przemysłu cukrowniczego” – Genowefa Kowalska BUTIH, Tobias Latein STELA Niemcy.
  Pobierz dokument
  Pobierz dokument
   
 19. Kliknij aby powiększyć„Wieloparametrowy miernik przesycenia i kontroli fazy szczepienia” – Jerzy Oleszczuk, INTROL Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 20. Kliknij aby powiększyć„Obserwacja wzrostu kryształów i pomiar barwy cukru w linii produkcyjnej” – Claire Rua ITECA SOCADEI Francja. Jan Ulatowski JULITON Polska.

  Pobierz dokument
   
 21. Kliknij aby powiększyć„System zarządzania energią w cukrowni” – Marcin Wieczorke, QENERGI Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 22. Kliknij aby powiększyć„Ważenie cukru – wagi automatyczne” – Kuba Muller, PRECIA MOLEN

  Pobierz dokument
   
 23. Kliknij aby powiększyć„Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od roku 2017” – Marian Borek – Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Pobierz dokument
   
 24. Kliknij aby powiększyć„Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce i w Europie” – Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
 25. Kliknij aby powiększyć„Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego” – dr Piotr Szajner, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

  Pobierz dokument
   


W tegorocznej konferencji pokampanijnej wzięło udział ok. 250 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządów i Cukrowni Spółek Cukrowych, Politechniki Łódzkiej, Oddziału Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 70 firm specjalistycznych zajmujących się problematyką cukrownictwa. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


 
Po zakończeniu obrad w pierwszym dniu uczestnicy konferencji spotkali się na wspólnej kolacji, która odbyła się w Domu Technika NOT.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyćW godzinach wieczornych drugiego dnia konferencji w Hotelu Novotel odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, na którym cukrownicy ze wszystkich Spółek Cukrowych, zaproszeni goście i sympatycy STC oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z przemysłem cukrowniczym mieli okazję kontynuować rozmowy i dyskusje kuluarowe a także, jak mamy nadzieję, miło spędzić wspólny cukrowniczy wieczór. Atrakcją wieczoru był występ aktorki sceny poznańskiej Izabeli Tarasiuk z recitalem piosenki francuskiej.
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


 


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników