cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


XXXIV POKAMPANIJNA KONFERENCJA TECHNICZNO-SUROWCOWA 2022 - KAMPANIA CUKROWNICZA 2021/2022 W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM W POLSCE
W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Celem konferencji były następujące tematy:
 • przedstawienie przebiegu i wyników kampanii cukrowniczej 2021/2022 w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych oraz w skali przemysłu cukrowniczego w Polsce,
 • aktualna sytuacja na rynku cukru,
 • zagadnienia dotyczące przyszłości gospodarki energetycznej w przemyśle cukrowniczym wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań w zakresie oszczędności energii i ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • wyzwania w produkcji buraków cukrowych w obliczu nowych regulacji prawnych w Polsce i w UE oraz w kontekście ograniczania stosowania środków ochrony roślin.
 • promocje firm oferujących produkty i usługi dla przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć W imieniu Zarządu Głównego STC konferencję rozpoczął dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ, Przewodniczący ZG STC, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: Senatora Jerzego Chróścikowskiego - Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Gabriela Janowskiego - b. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Beatę Betę - Z-cę Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW. p. Marcina Wrońskiego - Z-cę Dyrektora Generalnego KOWR, p. Joannę Jasińską - Dyrektor Biura Rezerw Żywności w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, p. Krzysztofa Kowę - b. Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., panów Zdzisława Salusa i Tomasza Olenderka i Członków Zarządu KGS S.A., dr Romana Kubiaka - Prezesa Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A., p. Marcina Lechowskiego - Prezesa Zarządu Nordzucker Polska S.A., p. Krzysztofa Nykiela - Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, p. Kamila Wójcika - Wiceprezesa Zarządu FSNT-NOT, p. Jerzego Rożka - Prezesa Warszawskiego Domu Technika NOT, przedstawicieli prasy cukrowniczej, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, gości z Niemiec, Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii oraz przedstawicieli 66 firm polskich i zagranicznych oferujących aktualne usługi i produkty dla przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Następnie kol. Maciej Wojtczak powołał Prezydium Konferencji powierzając prowadzenie obrad Krystynie Wasińskiej - Sekretarz Generalnej STC oraz kolegom: Hubertowi Fabianowiczowi, Jackowi Sobczyńskiemu oraz Dominikowi Stefańskiemu - członkom ZG STC.

Kliknij aby powiększyć Oficjalnego otwarcia XXXIV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej dokonał p. Michał Gawryszczak - Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce, który witając wszystkich uczestników wyraził zadowolenie, że po dwuletniej covidowej przerwie udało się ponownie zorganizować tradycyjną konferencję cukrowników jako ważną platformę do wymiany poglądów, doświadczeń i wspierania branży cukrowniczej. Nawiązując do przyszłości rynku cukru podkreślił bardzo trudny aktualnie czas zarówno dla Producentów buraków cukrowych jak i Producentów cukru. Otwierając XXXIV konferencję Techniczno-Produkcyjną życzył udanych i owocnych obrad.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń NOT oraz STC przyznanych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.

Podczas XXXIV Konferencji Techniczno-Surowcowej po raz pierwszy w historii naszego Stowarzyszenia zastała wręczona Złota Odznaka STC wraz ze specjalnym Dyplomem ZASŁUŻONY DLA STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW CUKROWNIKÓW. W uznaniu wieloletniego wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników, doceniając ogromny wkład w rozwój przemysłu cukrowniczego w Polsce oraz w podziękowaniu za wielką dbałość o kształtowanie kultury technicznej i etyki zawodowej w branży cukrowniczej.

Odznaczenie to otrzymał p. Prezes Krzysztof Kowa.

Kliknij aby powiększyć Odznaczony Prezes Krzysztof Kowa w towarzystwie prof. Macieja Wojtczaka - Przewodniczącego ZG STC oraz p. Kamila Wójcika Wiceprezesa Zarządu FSNT-NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznaki.W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy i kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa

Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali:

1. Marek Giżyński - Krajowa Grupa Spożywcza S.A.
2. Maciej Sroka - Nordzucker Polska S.A.
3. Grzegorz Firek - Nordzucker Polska S.A.
4. Dariusz Wityk - Krajowa grupa Spożywcza S.A.

Kliknij aby powiększyć Odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową NOT: Marek Giżyński, Maciej Sroka, Grzegorz Firek i Dariusz Wityk w towarzystwie prof. Macieja Wojtczaka - Przewodniczącego ZG STC oraz p. Kamila Wójcika - Wiceprezesa Zarządu FSNT-NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.


W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz przemysłu cukrowniczego, a także za duże zaangażowanie w kształtowanie rangi i wizerunku naszego Stowarzyszenia.

Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:

1. Zdzisław Salus - Krajowa Grupa Spożywcza S.A.
2. Natalia Mioduszewska - Nordzucker Polska S.A.
3. Jan Mosiędz - Pfeifer & Langen Polska S.A.
4. Paweł Bartczak - Nordzucker Polska S.A.

Kliknij aby powiększyć Odznaczeni Odznaką Honorową STC: Jan Mosiędz, Zdzisław Salus, Natalia Mioduszewska i Paweł Bartczak w towarzystwie prof. Macieja Wojtczaka - Przewodniczącego ZG STC oraz p. Kamila Wójcika - Wiceprezesa Zarządu FSNT-NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.Kliknij aby powiększyć W imieniu wszystkich odznaczonych za przyznane odznaki podziękował kol. Maciej Sroka - odznaczony Srebrną Odznaką Honorową NOT. Zapewnił, że również w dalszej działalności odznaczeni dołożą wszelkich starań, aby byli godnymi tych wyróżnień.W ramach wystąpień okolicznościowych głos zabrali:

Kliknij aby powiększyć Senator Jerzy Chróścikowski - Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziękując organizatorom za zaproszenie podkreślił znaczący potencjał produkcyjny wszystkich Producentów cukru w Polsce, a jego zdaniem powstanie Krajowej Grupy Spożywczej jest dowodem szerokiego rozwoju polskiego cukrownictwa. Zapewniając gotowość Parlamentu do wspierania i współpracy z branżą życzył sukcesów we wspólnej działalności cukrowników i plantatorów.

Kliknij aby powiększyć Dorota Beta - Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękowała w imieniu ministra Henryka Kowalczyka za zaproszenie i w jego imieniu przeczytała list skierowany do organizatorów oraz uczestników konferencji.
Kliknij aby powiększyć Marcin Wroński - Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podkreślił wieloletnią wspólpracę branży cukrowniczej z wcześniejszą Agencją Rynków Rolnych i Agencją Nieruchomości Rolnych, a od 5 lat z powstałym w ich miejsce KOWR-em. dziękując za tą wspólpracę wymienił znaczący udział cukru w eksporcie wszystkich produktów spożywczych wynoszącym w r. 2021 ponad 5 mld euro. Poinformował także, ze jest autorem kampanii "PRODUKT POLSKI", która wspiera produkcję Żywności w Polsce.


Kliknij aby powiększyć Krzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na wstępie podkreślił ogromne trudności i problemy na rynku rolnym a także u Producentów cukru wynikające z wielomiesięcznego zagrożenia covidowego oraz z trwającą wojną na Ukrainie. Wyraził zadowolenie z zapowiedzi ze strony MRiRW na temat płatności powiązanej z produkcją, która również będzie funkcjonować od przyszłego roku w Polsce. Nawiązując do roślin alternatywnych, których uprawa jest prostsza a zyski porównywalne podkreślił największy spadek uprawy buraków w UE wynoszący w Polsce ok. 30 tys ha. podkreślił także duże wyzwania w sprostaniu wymogów Zielonego Ładu. Życząc owocnych obrad docenił ważność ścisłej współpracy między producentami buraków i producentami cukru.


Kliknij aby powiększyć Kamil wójcik - Wiceprezes Zarządu FSNT - NOT witając uczestników konferencji wyraził zadowolenie, że konferencja odbywa się w Domu Technika, w którym od 117 lat integrują się technicy i inżynierowie licznych Stowarzyszeń FSNT–NOT. życzył, aby zarówno producentom buraków jak i producentom cukru udało się sprostał wymogom Zielonego Ładu oraz wielkim wyzwaniom, przed jakimi stoi branża cukrownicza w zakresie energetyki. Kończąc przekazał życzenia owocnych obrad oraz pomyślnego kontynuowania wzajemnych relacji przerwanych 2-letnią przerwą covidową.


Kliknij aby powiększyć Gabriel Janowski - b. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi witając uczestników powołał się na franciszkańskie pozdrowienie "Pokój i Dobro", szczególnie ważne jego zdaniem w aktualnie trudnych czasach. Życzył, aby zapadło ono głęboko w serca i umysły i na trwale było w naszych domach, firmach i krajach. Gratulując udanej konferencji życzył uczestnikom owocnych obrad.


Referaty prezentowane na konferencji:


 1. Kliknij aby powiększyć 1. "Aktualna sytuacja na rynku cukru" - Dorota Beta - Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyć"Energia dla przemysłu - wyzwania przyspieszonej transformacji klimatycznej" - Michał Motylewski, radca prawny Europe Energy Practice Development Counsel, DENTONS.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyć"Zrównoważony rozwój w przemyśle cukrowniczym" - Bartosz Formella, Suedzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyć"Oszczędność energii elektrycznej w wyniku stosowania suchego rozładunku buraków" - Juliusz Bohatyrewicz, Technotex s.c.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć"NORD - silniki IE5+, rewolucja w sprawności energetycznej systemów napędowych" - Marek Mularczyk, Nord Napędy Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć"Przebieg i wyniki kampanii 2021/2022 w Krajowej Grupie Spożywczej" - Hubert Fabianowicz, Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć"Przebieg i wyniki kampanii 2021/2022 w Pfeifer & Langen Polska S.A." - Jacek Sobczyński, Dyrektor Cukrowni Miejska Górka, Szef Produkcji Podstawowej Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć"Przebieg i wyniki kampanii 2021/2022 w Nordzucker Polska S.A." - dr Natalia Mioduszewska, Dyrektor ds. Surowcowych Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć"Kampania cukrownicza 2021/2022 w Polsce" - dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ - Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć"Presja kosztowa na rynku cukru" - Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć"Wspólna polityka rolna i Europejski Zielony Ład - wyzwania dla polskiego rolnictwa" - dr hab. Wawrzyniec Czubak, profesor UPP.

  Pobierz dokument
   konferencja2022.php;
 12. konferencja2022.php
 13. Kliknij aby powiększyć"PhenolFieldBob i BlueBob: Fenotypowanie i mechaniczne zwalczanie chwastów" - Tomasz Banaszek, Artur Paradowski, Strube Polska Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyć"Postęp w hodowli buraka cukrowego w kontekście wycofywania substancji do ochrony buraka cukrowego" - Emil Prevuznak, Mirosław Michałek, Sesvanderhave Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyć"Energooszczędne rozwiązania napędowe w cukrownictwie na przykładzie zastosowań ROSSI" - Wiesław Lutowski, ROSSI Polska Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyć"Trwałe oszczędności energii i wody wraz z eliminacją wycieków z maszyn wirujących na przykładzie uszczelnień pomp stosowanych w przemyśle cukrowniczym" - Marcin Piskorowski, AESSEAL Polska Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 17. Kliknij aby powiększyć"Optymalizacja zużycia energii na przykładzie wdrożeń DANFOSS w cukrownictwie" - Jacek Janiszewski, Danfoss Poland Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 18. Kliknij aby powiększyć"Utrzymanie optymalnej efektywności produkcji cukru w końcowym okresie kampanii poprzez zastosowanie enzymów rozkładających polisacharydy" - Krzysztof Grabiński - Stern Enzym, Daniel Krajewski - Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

  Pobierz dokument
   
 19. Kliknij aby powiększyć"Modernizacja gospodarki cieplnej w Cukrowni Glinojeck" - Piotr Osiński, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 20. Kliknij aby powiększyć"Oszczędzanie energii w cukrowniach Nordzucker Polska" - Dominik Stefański, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   

W tegorocznej konferencji pokampanijnej wzieło udział ok. 230 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządów i Cukrowni Spółek Cukrowych, przedstawiciele instytutów naukowych współpracujących z branżą cukrowniczą w zakresie techniki i technologii cukrownictwa oraz uprawy buraków i gospodarki surowcowej. W konferencji wzieło udział 66 firm specjalistycznych prezentujących aktualną ofertę produktów i usług dla przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


W godzinach wieczornych pierwszego dnia konferencji w Hotelu Novotel odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, na którym cukrownicy z poszczególnych Spółek Cukrowych, zaproszeni goście i sympatycy STC oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z przemysłem cukrowniczym mieli okazję kontynuować rozmowy i dyskusje kuluarowe a także, jak mamy nadzieję, miło spędzić wspólny cukrowniczy wieczór. Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać repertuaru Andrzeja Zauchy w znakomitym wykonaniu wokalisty jazzowego Janusza Szroma z akompaniamentem znanego pianisty jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
BLOK REKLAMOWY FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM W POLSCE


  AB Techno Spółka z o.o.

Pobierz dokument
 
APRO POLSKA Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
AP SYSTEM Sp. z o.o.
Odwiedź naszą stronę
 
BETASEED GmbH

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
FILTRAPOL Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
FLORIMOND DESPREZ

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
Flow-Valves sp. z o.o.
Odwiedź naszą stronę
 
GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KB

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
Hilleshog

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
INTROL Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Pobierz dokument
Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
ITECA SOCADEI SAS

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
KELLER & BOHACEK GmbH & Co. KB

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
KWS Polska Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
LEWTECH Lewandowski Sp. J.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
MARIBOHILLESHOG ApS

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
MAWOS Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
MARGO Spółka z o.o. sp.k.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
MEXPOL S.A.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
MPA Armatura przemysłowa
Odwiedź naszą stronę
 
NORD NAPĘDY Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
NOTECH SERVICES

Pobierz dokument
Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
NPI Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
ParticleTech ApS

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
P.U.T. TECHNOTEX s.c.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
P.W. TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
POLIMEX-CEKOP-MODER Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
PPH BRIX

Pobierz dokument
 
PPHU STAKOL Sp. j. K. Olucha, A. Staszczak

Odwiedź naszą stronę
 
PROORGANIKA Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
PROGRESS ECO Sp. z o.o. sp. k.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
SESVANDERHAVE POLAND Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
SYMBIONA S.A.
Odwiedź naszą stronę
 
Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
WIKPOL Sp. z o.o.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 
WRZOSEL Sp. z o.o. Sp.K.

Pobierz dokument
Odwiedź naszą stronę
 Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników