cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Nowe kierunki rozwoju cukrownictwa na świecie - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji cukrowniczej - Atlanta 4-7 kwietnia 2004 dr inż. Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka
Streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

W dniach 4-7 kwietnia 2004 w Atlancie (USA) odbyła się międzynarodowa konferencja cukrownicza zorganizowana przez amerykański Instytut przemysłu cukrowniczego - Sugar Processing Research Institute, Inc. Spotkania te organizowane są cyklicznie, co dwa lata i stanowią forum wymiany informacji dotyczących aktualnej sytuacji w przemyśle cukrowniczym na świecie oraz prezentują najnowsze i najważniejsze koncepcje rozwoju przemysłu cukrowniczego. Tegoroczna konferencja odbyła się pod tytułem "New developments", czyli nowe kierunki rozwoju. W tym roku Atlanta gościła około stu przedstawicieli cukrownictwa oraz pokrewnych gałęzi przemysłu z 24 krajów z całego świata. Reprezentowany był zarówno cukier trzcinowy jak i cukier buraczany, przy czym nalezy zaznaczyć, że znaczna część prac dotyczyła produkcji cukru z trzciny cukrowej. Podczas konferencji wygłoszono 23 referaty oraz przedstawiono 17 posterów. Tematyka prac dotyczyła różnorodnych zagadnień związanych zarówno z technologią jak i jakością cukru. W szczególności wśród prezentowanych prac można wyróżnić trzy główne grupy tematyczne:
  1. Nowe produkty - New Products.
  2. Nowe rozwiązania (postęp) w produkcji cukru- New Developments in Sugar Processing.
  3. Jakość cukru - Sugar Quality.

Interesujące były prace dotyczące możliwości rozwoju przemysłu cukrowniczego dzięki wprowadzaniu na rynek nowych produktów otrzymywanych z produktów ubocznych przerobu trzciny lub buraków. Przedstawiono, opracowany w Australii, proces ZeaChem otrzymywania bioetanolu (ZeaChem Process), jako element biorafinerii produkującej zarówno cukier, bioetanol, energie elektryczną i preparaty chemiczne z odnawialnych surowców. Brett J. Savary przedstawił zakres prac i problemów badawczych realizowanych w Regionalnym Centrum Badawczym w USA (Estern Regional Research Center) dotyczących pozyskiwania artykułów o wyższej wartości z produktów ubocznych przerobu buraków cukrowych. Badania tej grupy skupiają się nad określeniem właściwości polisacharydów ścian komórkowych znajdujących się w wysłodkach buraczanych (tj. celuloza, chemiceluloza, pektyny) oraz opracowaniu technologii ich pozyskiwania (ekstrakcji) i produkcji z nich dodatków funkcjonalnych do żywności i pasz, oraz substancji niespożywczych - odnawialnych bioproduktów mogących zastąpić wyroby przemysłu petrochemicznego. W prezentacji tej zwrócono szczególna uwagę na korzyści ekonomiczne, poprawiające rentowność przemysłu cukrowniczego, które płyną z rozszerzenia produkcji w cukrowni o nowe artykuły o wyższej wartości rynkowej.

Wśród prac dotyczących nowych rozwiązań technologicznych ciekawe były doniesienia dotyczące zastosowania systemów ciągłych (on-line) do pomiaru jakości trzciny cukrowej z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS). Firma Neltec z Danii przedstawiła interesujące rozwiązanie ciągłego pomiaru zabarwienia cukru - ColourQ. System ten pozwala, jak podaje firma, na pomiar zabarwienia roztworu cukru w jednostkach ICUMSA w sposób ciągły (Real-time) w trakcie produkcji cukru, co znajduje szczególnie zastosowanie w optymalizacji procesu zmycia i odwirowania kryształów cukru. Przedstawiono również prace dotyczące zastosowania SO2, H2O2 oraz ozonu do odbarwiania soków cukrowniczych. Profesor Günter Pollach (Austria) zaprezentował koncepcję zastosowania naturalnych substancji antybiotycznych pozyskiwanych z roślin takich jak chmiel, sosna czy owoce palmy, jako środków pomocniczych do dezynfekcji soku ekstrakcyjnego. W pracy wykazano skuteczność testowanych naturalnych substancji antybiotycznych w zwalczaniu zakażenia termofilnymi bakteriami w ekstraktorze.

Znaczna część prac prezentowanych na konferencji w Atlancie dotyczyła zagadnień związanych z jakością cukru białego, a śród nich znajdowały się doniesienia przedstawiające zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych do oceny zawartości zanieczyszczeń w cukrze białym. Dotyczyły one między innymi oznaczania zawartości dekstranu i skrobi w cukrze, wpływu ozonowania oraz napowietrzania na usuwanie obcych zapachów z cukru. Zaprezentowane były również dwie prace z Polski, wykonane w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej, dotyczące zawartości saponin w cukrze białym i soku gęstym oraz identyfikacji substancji nierozpuszczalnych w wodzie obecnych w cukrze białym za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej i mikroanalizy rentgenowskiej.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników