cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...Publikacje
Intensyfikacja wykorzystania węglanu wapnia w technologii otrzymywania cukru dr inż. Stanisław Wawro, Politechnika Łódzka.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Węglan wapnia wytwarzany podczas oczyszczania soku spełnia rolę czynnika:
  • wspomagającego filtrację,
  • koagulującego,
  • adsorbującego.

W klasycznie prowadzonym oczyszczaniu kontakt osadu saturacyjnego z sokiem kończy się na etapie filtracji soku po saturacji I. Ze względu na swoje właściwości węglan adsorbuje wiele substancji zawartych w soku, a w tym także ciała barwne. Zgodnie z izotermą Freundlicha na ilość zaadsorbowanej substancji ma wpływ między innymi końcowe stężenie w roztworze substancji adsorbowanej. W związku z tym adsorbent wyczerpany w określonym procesie może być jeszcze użyty w innych procesach, gdzie stężenie substancji adsorbowanej jest większe niż końcowe stężenie w roztworze poprzednim.

Celem pracy było zbadanie skuteczności odbarwiania wybranych roztworów cukrowniczych takich jak np. klarówka przy zastosowaniu wytworzonego i wykorzystanego w procesie saturacji węglanu wapnia. Materiał badawczy stanowiły oryginalne produkty podstawowe takie jak osady węglanowe oraz mączka III, z której przyrządzano roztwory do odbarwiania. Proces odbarwiania prowadzono w warunkach laboratoryjnych.

W seriach doświadczeń wyznaczono:
  • Optymalny czas i temperaturę odbarwiania,
  • Wpływ rodzaju i dawki osadu na osiągane efekty odbarwienia
  • Zależność efektu odbarwienia od stężenia suchej substancji oraz ciał barwnych w roztworze odbarwianym
  • Zależność właściwości adsorpcyjnych osadu węglanowego od dawki wapna stosowanej w procesie oczyszczania

Uzyskane rezultaty zostaną zaprezentowane i omówione w odniesieniu do problemu dotyczącego celowości zawracania mączki III do procesu oczyszczania.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników