cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Metody analiz cukru białego obowiązujące w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej w porównaniu z metodami ICUMSA
dr inż. Krystyna Lisik, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Politechnika Łódzka.
Referat wygłoszony na konferencji "Szkoła Letnia" - Zakopane 2004.

Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej dotyczącymi metod badań kryteriów jakościowych cukru są:
  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego ( Dz.U. nr 37, poz. 334).
  2. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1265/69 z dnia 1 lipca 1969 r. ustanawiające metody określania jakości cukru kupowanego przez agencje interwencyjne.
Rozporządzenie MRiRW obejmuje metody analiz dotyczące cukru płynnego i syropu glukozowego oraz następujące metody analiz dotyczące cukru ekstra białego, białego i przemysłowego:
  1. polaryzacja,
  2. zawartość cukrów redukujących,
  3. wilgotność.
ad 1:
Rozporządzenie MRiRW przewiduje użycie kolb miarowych o pojemności 100 +/- 0,01 ml albo pojemności skorygowanej z tą dokładnością. Procedura ICUMSA z 1994 r. GS 2/3-1 (1994) przewiduje modyfikację polegającą na ważeniu kolby z roztworem cukru z roztworem cukru i wprowadzeniu poprawki w zależności od objętości roztworu, co również sprowadza się do korygowania objętości do 100 +/- 0,01 ml.

ad 2:
Rozporządzenie MRiRW opisuje dwie metody:
  1. metoda Instytutu Berlińskiego do cukru przemysłowego ( zał.2),
  2. metoda Knighta i Allena do cukru ekstra białego i cukru białego (zał.3).
Metoda Instytutu Berlińskiego jest doskonale znana i od wielu lat stosowana w polskim przemyśle cukrowniczym.
ICUMSA nie przewiduje jej do stosowania w cukrze. Zaleca ją do produktów o średniej zawartości inwertu do 10 %.

Metoda Knighta i Allena została specjalnie opracowana do małych zawartości inwertu wobec dużej zawartości sacharozy. Polega na redukcji miedzi (II) zawartej w odczynniku miedziowym do Cu (I) przez cukry redukujące. Niezredukowane jony miedziowe (II) oznacza sie metodą kompleksometryczną za pomocą EDTA wobec mureksydu. W zależności od ilości zużytego EDTA zawartość związków redukujących odczytuje się z krzywej wzorcowej sporządzonej z czystej sacharozy, do której dodano znane ilości inwertu. W rozporządzeniu MRiRW przewiduje się wykonanie wzorcowego roztworu inwertu i sporządzenie krzywej wzorcowej. Procedura ICUMSA GS 2/3-5 (1994) jest taka sama, a ponadto zawiera tabelę, z której można odczytać zawartość inwertu w zależności od ilości zużytego wersenianu.

ad 3:
Rozporządzenie MRiRW opisuje metodę oznaczania wilgotności jako ubytku masy wskutek wysuszenia próbki cukru w temperaturze 103 0C +/-2 0C w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. Przepis ICUMSA GS 2/1/3-15 (1994) dokładniej precyzuje warunki wykonania oznaczenia. Próbkę suszy się w suszarce z wymuszoną cyrkulacją w temperaturze 105 0 C +/- 10C dokładnie przez 3 godziny, a następnie chłodzi w znormalizowanych warunkach.

Metody oznaczania pozostałych podstawowych wskaźników, tj. zabarwienia cukru w roztworze, typu zabarwienia cukru krystalicznego i zawartości popiołu konduktometrycznego w cukrze białym i ekstra białym należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Komisji EWG nr 1265/69 z dnia 1 lipca 1969 r. ustanawiającym metody określania jakości cukru kupowanego przez agencje interwencyjne. Ponadto w rozporządzeniu tym zawarta jest dokładna procedura przyznawania punktów za poszczególne kryteria.

Metody analityczne oznaczania podstawowych wskaźników oceny jakości cukru, obowiązujące w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej oparte są na zaleceniach ICUMSA i zasadniczo nie odbiegają od dotychczas obowiązujących.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników