cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Unowocześnienie stacji wyparnej pod względem energetycznym - dr Andras Zsigmond, Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Węgry.
 • Zadania i problemy
 • .
 • Dlaczego stacja wyparna o mieszanym połączeniu?
 • Rozkład Bx
 • Rozkład temperatur
 • Regulacja Bx
 • Regulacja temperatury
 • Wnioski

Zadania i problemy: Zadanie to zmniejszenie zużycia energii do170÷226 kWh/t buraków, obecnie wynosi ono 200÷226 kWh/t buraków.

Problemy to:
Wahania jakości technologicznej buraków, wpływ pogody, podniesienie przerobu, małe finanse ( niska cena cukru ).
Na wykresie pokazano wyraźne wahania jakości buraków w ciągu jednej doby, co ma poważny wpływ na cały proces technologiczny. Powoduje to zmiany w procesie zarówno pod względem technologicznym jak i energetycznym.

Wymagania dotyczące stacji wyparnej:
 • Stacja wyparna powinna być wysokiej sprawności.
 • Duży współczynnik odparowania przy niskim zużyciu pary.
 • Na produktowni używamy tylko opary z 4 i 5 działu.
 • Temperatura pary na produktowni powinna wynosić 102÷104°C przy periodycznych warnikach A, B i C zarodówka, lub 94÷96° C przy ciągłym gotowaniu produktów B i C.
 • Maksymalnie 56 Bx w 3 dziale.
 • Stacja wyparna powinna być elastyczna (całość odparowania + - 5 ÷ 7 %).
 • Małe nakłady inwestycyjne.
Na wykresach porównano trzy typy stacji wyparnej: tradycyjnej, o krzyżowym i o mieszanym połączeniu. Wszystkie parametry przeliczono na 100 kg buraków, 106% soku rzadkiego o gęstości 14,5 Bx.

Szczegółowo omówiono zasadę działania stacji wyparnej o mieszanym połączeniu. Stacja wyparna pozostaje 5 - cio działowa, ale dodajemy wyparkę 5A tzw. soku rzadkiego, z której sok przechodzi do wyparki 4A.

Wyparka 4A ogrzewana jest oparami 3 działu, warniki periodyczne na produktowni ogrzewane są oparami 4A, a warniki ciągłe oparami 5A..
Na wykresach pokazano zawartości suchej substancji w soku wychodzącym z poszczególnych działów oraz rozpuszczalność suchej substancji w 1 kg wody. W stosunku do wyparki tradycyjnej w wyparce mieszanej rozpuszczalność soli wapnia zmniejsza się o 2/3, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie zabarwienia soku.
Porównując rozkłady temperatur w różnych rozwiązaniach stacji wyparnej widać wyraźnie, że w wyparce mieszanej mamy opary 4A i 5A o wyższym ciśnieniu niż opary 4B i 5B, co zapewnia gotowanie cukru oparami 4A i 5A o wyższych parametrach.
W wypadku potrzeby zwiększenia odparowania na stacji wyparnej nie ma potrzeby podnoszenia parametrów pary retur, a wystarczy zmniejszyć ciśnienie na wyparce 5B, co zapewnia stabilną pracę produktowni zasilanej oparami 5A i 4A.

Rozwiązanie stacji wyparnej o mieszanym połączeniu proponuje się stosować gdy występują:
 • wysokie zawartości soli wapnia,
 • duże wahania jakości surowca,
 • brak instalacji odwapniana soku rzadkiego,
 • brak dużych pieniędzy na pobudowanie nowej stacji wyparnej.Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników