cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Wymagania jakościowe cukru białego po akcesji Polski do Unii Europejskiej
dr inż. Krystyna Lisik, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Politechnika Łódzka.
Referat wygłoszony na konferencji "Szkoła Letnia" - Zakopane 2004.

Aktualnie ocena jakości cukru białego w Polsce opiera się na następujących uregulowaniach prawnych:
 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego (Dz.U.nr 5, poz. 36).
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego (Dz.U nr 37, poz. 334).
 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne.
 5. Rozporządzenie (EWG) nr 1265/69 Komisji z dnia 1 lipca 1969 r. ustanawiające metody określania jakości cukru kupowanego przez agencje interwencyjne.
 6. Polska norma PN-A-74850:1996 Cukier biały.
Od momentu wejścia Polski do UE rozporządzenia unijne obowiązują wprost, dyrektywy unijne są wdrażane w postaci rozporządzeń ministra.

Rozporządzenie MRiRW z dn. 23.12.03. wdraża dyrektywę Rady Unii nr 2001/111/WEz dn. 20.12.01. Rozporządzenie to szczegółowo określa wymagania w zakresie jakości handlowej cukrów krystalicznych i płynnych oraz cukrowych produktów skrobiowych. Rozporządzenie definiuje 3 rodzaje cukrów krystalicznych oraz 8 rodzajów płynnych produktów skrobiowych. W referacie omówiono wymagania jakościowe cukrów krystalicznych:
 1. Cukier biały ekstra (cukier rafinowany) - całkowita liczba punktów nie może przekraczać 8:
  1. polaryzacja ? 99,7 0Z
  2. inwert ? 0,04 %
  3. wilgotność ? 0,06 %
  4. liczba punktów za zabarwienie w roztworze ? 3
  5. liczba punktów za typ zabarwienia ? 4
  6. liczba punktów za zawartość popiołu ? 6.
 2. Cukier (cukier biały):
  1. polaryzacja ? 99,7 0Z
  2. inwert ? 0,04 %
  3. wilgotność ? 0,06 %
  4. liczba punktów za typ zabarwienia ? 9.
 3. Cukier przemysłowy:
  1. polaryzacja ? 99,5 0Z
  2. inwert ? 0,04 %
  3. wilgotność ? 0,1 %.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniach unijnych 1260 i 1262 cukier dzieli się na 4 kategorie:
 1. kategoria 1: cukier o wyższej od standardowej jakości,
 2. kategoria 2: cukier o standardowej jakości,
 3. kategoria 3 i 4: cukier o jakości niższej niż standardowej.
Wymogi dla cukru kategorii 1:
 1. suchy, o jednolitej granulacji i sypkich kryształach,
 2. polaryzacja ? 99,7 0Z, wilgotność ? 0,06 %, inwert ? 0,04 %,
 3. całkowita liczba punktów ? 8, przy czym:
  • - za zabarwienie w roztworze max. 3,
  • - za typ zabarwienia wg suchych wzorców max. 4,
  • za zawartość popiołu konduktometrycznego max. 6.
Wymogi dla cukru kategorii 2:
 1. suchy, o jednolitej granulacji i sypkich kryształach,
 2. polaryzacja ? 99,7 0Z, wilgotność ? 0,06 %, inwert ? 0,04 %,
 3. całkowita liczba punktów ? 22, przy czym:
  • za zabarwienie w roztworze max. 6,
  • za typ zabarwienia wg suchych wzorców max. 9,
  • za zawartość popiołu konduktometrycznego max. 15.
Wymogi dla cukru kategorii 3:
 1. suchy, o jednolitej granulacji i sypkich kryształach,
 2. polaryzacja ? 99,7 0Z, wilgotność ? 0,06 %, inwert ? 0,04 %,
 3. za typ zabarwienia wg suchych wzorców ? 12,
 4. pozostałe kryteria nie są normowane.
Wymogi dla cukru kategorii 4:
 1. jest to cukier, który nie mieści się w kategoriach 1-3,
 2. polaryzacja ? 99,5 0Z.

Przy skupie interwencyjnym cena cukru jest ustalana dla cukru jakości standardowej tj. kategorii 2 i ulega obniżeniu dla cukru kategorii 3 i 4.

PN-A-74850:1996, określająca wymagania jakościowe cukru, jest dokumentem przeznaczonym do dobrowolnego stosowania w obrocie krajowym. Aktualnie wymagania tej normy różnią się od wymogów unijnych, kontynuowane są zmiany postanowione przez Komitet Techniczny nr 45 ds. cukru przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Termin opublikowania zmian w PN przewidziany jest początek 2005 r.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników