cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 14. 03. 2017 r.
W dniu 14 marca 2017 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Przebieg spotkania odbył się w dwóch częściach. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła w głównej mierze kontynuacji wyborów z dnia 12.12.2016 roku, na których nie zdołano wybrać szóstego członka Zarządu Głównego FSNT–NOT, ze względu na brak wymaganego quorum. Po głosowaniu na obecnym posiedzeniu RK FSNT–NOT, spośród dwóch kandydatów do władz FSNT–NOT, wybrano większością głosów Michała Szotę ze Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Ponadto w pierwszej części posiedzenia przyjęto jednogłośnie protokół nr 1/XXV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT z dnia 12 grudnia 2016 roku.

Druga część posiedzenia RK dotyczyła przyjęcia planu budżetu Zarząd Głównego FSNT–NOT na 2017 rok oraz omówienia aktualnych spraw Federacji.
Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i komisji skrutacyjnej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania udzielono głosu Prezes Ewie Mańkiewicz - Cudny, która przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego w okresie od 12 grudnia 2016 do 14 marca 2017 r.

W dalszej części wystąpienia Pani Prezes przedstawiła bardzo trudną sytuację Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, które od 2016 roku z braku dotacji ze strony państwa boryka się z trudnościami finansowymi i grozi mu likwidacja. Pomimo licznych rozmów, m. in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie doszło do porozumienia i przejęcia przez Ministerstwo, a następnie przekształcenia tego Muzeum w Muzeum Narodowe.

Rada Krajowa po zapoznaniu się ze sprawą Muzeum Techniki i Przemysłu oraz długiej dyskusji obfitującej w różne propozycje rozwiązania tej sprawy podjęła uchwałę, w której zawarte są zasady postępowania ze zbiorami muzealnymi w okresie likwidacji Muzeum, a także zobowiązała Zarząd Główny FSNT–NOT do ich stosowania. Zbiory gromadzone w Muzeum będące własnością FSNT–NOT, w tym zabytki historyczne, muszą być należycie zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz zachowane w całości na terenie Polski. Zbiory Muzeum muszą zostać przekazane na własność lub w depozyt na rzecz podmiotu zapewniającego właściwą opiekę nad nimi i ich dalsze wykorzystanie na cele muzealne bądź archiwalne, w tym na rzecz nowo powstałego lub istniejącego muzeum publicznego lub niepublicznego.

Kolejno wystąpił przewodniczący Komisji Uchwał Michał Szota, który przedstawił wnioski ze sprawozdawczo – wyborczego posiedzenia Rady Krajowej z dnia 12. 12. 2016 roku. Po zapoznaniu się z przedstawionymi wnioskami Rada Krajowa przyjęła zdecydowaną większością głosów uchwałę w tej sprawie, zalecając Zarządowi Głównemu wdrażanie wniosków i zaleceń w ramach działalności statutowej.

Następnie wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz - Cudny, przedstawiając kierunki działalności FSNT–NOT na kadencję 2016 – 2020, które Rada Krajowa jednogłośnie poparła zatwierdzając uchwałę w tej sprawie.

W kolejnym punkcie programu wystąpił Dyrektor Generalny Mariusz Płaczkiewicz, przedstawiając założenia do budżetu ZG FSNT–NOT w 2017 roku, które po dyskusji przyjęto jednogłośnie w formie uchwały.

Po długiej dyskusji, prowadzonej głównie przez przedstawicieli TJO, przyjęto uchwałę w sprawie wysokości opłat od Terenowych Jednostek Organizacyjnych w 2017 roku. Uchwalono, że TJO wnoszą do Zarządu Głównego opłaty organizacyjne w wysokości 1% od przychodów ogółem uzyskanych w 2016 roku oraz opłaty majątkowe w wysokości 5% od wartości początkowej majątku trwałego w postaci znajdujących się we władaniu TJO nieruchomości (lokali) i ich części składowych należących do majątku własnego FSNT–NOT.

W następnym punkcie programu wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz - Cudny, która przedstawiła projekt zmian w regulaminach Rady Krajowej FSNT–NOT, Zarządu Głównego FSNT–NOT oraz Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT. Po krótkiej dyskusji przyjęto uchwały w sprawach regulaminów.

Zgodnie z kolejnym punktem programu wystąpiła ponownie Prezes Ewa Mańkiewicz – Cudny przedstawiając projekt powołania Komitetów Naukowo – Technicznych FSNT–NOT, które są zespołami między stowarzyszeniowymi, mającymi na celu rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów związanych z edukacją, nauką, techniką i gospodarką. Rada Krajowa przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie zmiany w regulaminach Komitetów N-T FSNT–NOT, zmiany w regulaminie Komisji FSNT–NOT oraz w sprawie działalności Komitetów Naukowo – Technicznych. i Komisji FSNT–NOT w Kadencji 2016 – 2020.

Wobec braku wniosków dotyczących spraw wnoszonych przez SNT i TJO do Rady Krajowej przewodniczący prezydium zakończył posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 14 marca 2017 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników