cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Senacie
 

W dniu 22.05.13 w Senacie odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tego spotkania były następujące tematy:
  1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji systemu kwotowania produkcji cukru.
  2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej.


Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji senator Jerzy Chróścikowski. W posiedzeniu udział wzięli senatorowie członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Państwa, Najwyższej Izby Kontroli oraz przedstawiciele związków rolniczych i branżowych.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował Stanisław Świetlicki - Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Informacje na temat negocjacji systemu kwotowania produkcji cukru przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk. W odniesieniu do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rynku cukru rząd negatywnie ocenił decyzję o likwidacji kwot produkcyjnych w sektorze cukru oraz minimalnej ceny buraków cukrowych. W opinii rządu kwoty produkcyjne należy utrzymać do co najmniej 2020 roku oraz zwiększyć je co najmniej do poziomu zużycia cukru w Unii Europejskiej.

Informację o prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Tomasz Lenkiewicz. Jak poinformował, prywatyzacja przygotowywana jest w 2 etapach: wykup części akcji KSC przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia i powtórzenie procesu prywatyzacji w trybie oferty publicznej skierowanej do pracowników Spółki i plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji. Nabycie wszystkich akcji oferowanych przez Skarb Państwa zostałoby dofinansowane przez Spółkę w formie pożyczek na 20 % wartości akcji. W dyskusji postulowano, aby Krajową Spółkę Cukrową wpisać na listę strategicznych firm dla państwa.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników