cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniu 29 stycznia 2018 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT), na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej, stwierdzeniu prawomocności zebrania oraz przyjęciu protokółu nr 4/XXV z poprzedniego posiedzenia RK FSNT–NOT w dniu 28 czerwca 2017 roku, wystąpiła pani prezes Ewa Mankiewicz – Cudny przedstawiając informację o pracach Zarządu Głównego w roku 2017.

Najważniejszą sprawą było pomyślne rozwiązanie problemu Muzeum Techniki i Przemysłu NOT postawione przez FSNT–NOT w stan likwidacji z powodu nie otrzymywania od 2016 roku dotacji od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po wielu działaniach ze strony FSNT–NOT w latach 2016-2017, mających na celu ustanowienie systemowego finansowania i przekształcenie MTiP w Narodowe Muzeum Techniki, udało się w końcu zainteresować tą sprawą ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. To spowodowało, że w dniu 9 czerwca 2017 roku została podpisana umowa między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki. Kolejna podpisana umowa w dniu 21 grudnia 2017 roku przez Miasto Stołeczne Warszawa, Muzeum Techniki i Przemysłu oraz FSNT–NOT umożliwiła przekazanie przez FSNT–NOT w postaci darowizny Narodowemu Muzeum Techniki większości zbiorów likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Natomiast wyposażenie oraz pozostała dokumentacja, archiwum i biblioteka oraz autorskie prawa majątkowe dotychczasowego MTiP zostały odkupiona przez Stołeczne Miasto Warszawa, regulując tym zadłużenie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Kontynuując swoje wystąpienie pani prezes Mańkiewicz-Cudny poinformowała, że Federacja dostała prawo wpisania się w obchody Niepodległości RP, czyli możliwość wykorzystania identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 - 2021 przy organizowaniu obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Program obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości zaplanowany przez FSNT–NOT jest bardzo bogaty i przewiduje, m. in. inaugurację obchodów 24.04.2018 roku, czyli uroczyste spotkanie inżynierów polskich i polonijnych poświęcone wkładowi inżynierów w odzyskanie Niepodległości i budowę państwowości, a także zorganizowanie seminarium „Polscy kryptolodzy – złamanie szyfrów Armii Czerwonej w wojnie 1920 r. i szyfrów Enigmy”, czy VIII Warszawskie Dni Techniki adresowane do młodzieży ze szkół średnich i zawodowych, a także odtworzenie koncertu zorganizowanego dla Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 18.01.1928 roku. Przez cały czas obchodów będą organizowane przez poszczególne Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne i oddziały NOT spotkania, konferencje, wystawy dokumentujące udział inżynierów różnej specjalności, a także wkład techników w budowę państwowości.

W kolejnym punkcie programu wystąpił wiceprezes FSNT–NOT Stefan Góralczyk, który poinformował o utworzeniu Instytutu Technicznego FSNT–NOT, który jest kontynuacją działalności Centrum Innowacji. Będzie on miał na celu odzyskanie autorytetu NOT, prowadzenie prac badawczych i właściwe wykorzystanie majątku FSNT–NOT.

Następnie Dyrektor Generalny FSNT–NOT Mariusz Płaczkiewicz przedstawił prezentację zaplanowanego budżetu na rok 2018, po której Rada Krajowa przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie budżetu Zarządu Głównego FSNT–NOT na 2018 rok.

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Zespołu Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji Wiktor Piwkowski przedstawił informację o pracach tego Zespołu.

Następnym punktem obrad były sprawy Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO). Rada Krajowa FSNT–NOT podjęła uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości w Łodzi, sprzedaży wydzielonych lokali we Włocławku i w sprawie ulgi w opłacie majątkowej dla TJO w Piotrkowie Trybunalskim.

Na tym Rada Krajowa FSNT–NOT zakończyła posiedzenie w dniu 29 stycznia 2018 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników