cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Inauguracja Roku Jubileuszowego FSNT-NOT
W dniu 16 kwietnia 2015 roku odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT uroczysta inauguracja obchodów roku jubileuszy ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników, zorganizowana przez FSNT–NOT, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Stowarzyszenie Techników Cukrowników na uroczystości reprezentowali: Stanisław Świetlicki - Przewodniczący ZG STC, Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC oraz Bożena Wnuk- delegat STC do FSNT-NOT.

Rok 2015 został ogłoszony przez Radę Krajową FSNT-NOT Rokiem Jubileuszowym Zrzeszania się Polskich Inżynierów i Techników, ponieważ w tym roku przypadają ważne rocznice:
  • 180 lat od założenia przez gen. inż. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu, które dało początek wszystkim polskim i polonijnym stowarzyszeniom naukowo-technicznym,
  • 110 lat Warszawskiego Domu Technika – głównej siedziby inżynierów i techników, która nieprzerwanie od 1905 roku do dziś służy społeczności technicznej,
  • 70 lat od powstania NOT - organizacji, nawiązującej do tradycji Stowarzyszenia Techników Polskich i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz przedwojennej Naczelnej Organizacji Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 60 lat Muzeum Techniki i Przemysłu.


Uroczystość otworzyła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, która powitała wszystkich gości i uczestników spotkania jubileuszowego: Janusza Piechocińskiego - wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, Olgierda Dziekońskiego – sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Małgorzatę Błońską – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Iwonę Wendel – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz szefów urzędów centralnych, instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

Pani Prezes również powitała obecnych na uroczystości przedstawicieli świata nauki: Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz towarzystw naukowych, a także przedstawicieli świata biznesu, reprezentantów izb gospodarczych i zawodowych: Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bardzo gorąco powitała Pani Prezes potomków gen. Józefa Bema, Jana Fijałkowskiego i Piotra Drzewieckiego.

Na uroczystości inauguracji Roku Jubileuszowego byli obecni również członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wchodzących w skład Federacji SNT-NOT: prezesi i członkowie władz oraz seniorzy, honorowi prezesi NOT, członkowie Komisji i Komitetów FSNT-NOT, przedstawiciele polonijnych Stowarzyszeń Technicznych z Ameryki i Europy, reprezentanci Terenowych Jednostek Organizacyjnych, laureaci konkursów organizowanych przez NOT, Złoci Inżynierowie oraz sympatycy ruchu stowarzyszeniowego. Na uroczystości byli ponadto przedstawiciele młodzieży - laureaci Olimpiad, konkursów i turniejów, młodzi innowatorzy oraz przedstawiciele studenckich kół naukowych i organizacji BEST Polska (Board of European Students of Technology).

Po przywitaniu przez Panią Prezes FSNT- NOT gości i uczestników spotkania wystąpił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, który odczytał list od Prezydenta Bronisława Komorowskiego. List od Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz odczytała Małgorzata Błońska – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W kolejnym wystąpieniu zabrał głos Janusz Piechociński - wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, a następnie wystąpiła wiceminister Iwona Wendel z informacją na temat „Innowacyjność w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020”.

Bardzo ciekawą prezentację "Stowarzyszenia inżynierskie na tle historii powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej", bogato ilustrowaną graficznie i z podkładem muzycznym, przedstawiła Pani prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. Kolejnym punktem programu było wręczenie przez wiceministra Janusza Piechocińskiego oraz Wiceprezesa KIG Andrzeja Piłata Honorowych Medali dla Rozwoju Gospodarki, które otrzymali Ewa Mańkiewicz-Cudny, Marek Bartosik, Tadeusz Pawłowski i Jerzy Suchy.

Następnie na ręce Pani Prezes Ewy Mankiewicz-Cudny została wręczona Zarządowi FSNT-NOT statuetka Fundacji im. Hipolita Cegielskiego, za wierność przesłaniu Stanisława Staszica: „Być Narodowi użytecznym”.

W kolejnych wystąpieniach zaprezentowano dokonania młodych inżynierów, studentów z kół naukowych oraz laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej i konkursu „Młody Innowator”. Ciekawe pomysły przedstawiono w prezentacjach z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Białostockiej. Na temat Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) prezentację przedstawił mgr inż. Radosław Moskal – nauczyciel Roku 2009, finalista X OWT, obecnie opiekun wielu laureatów Olimpiad oraz Małgorzata Łazuka – dwukrotna laureatka OWT, studentka MEL PW. W kolejnym wystąpieniu uczennica II klasy Gimnazjum w Nisku, laureatka Konkursu FSNT-NOT Młody Innowator Katarzyna Chrapko przedstawiła swój projekt „Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”, a rodzeństwo Michał (student) i Maja (uczennica liceum) Trębaczowie przedstawili projekt „System odzysku ciepła z wody zużytej w łazience”.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna , w której wystąpili Honorowi Złoci Inżynierowie : Marek Majewski, Andrzej Poniedzielski, Wiesław Ochman i Tadeusza Drozda, panowie, którzy ukończyli uczelnie techniczne lecz związali się zawodowo ze światem artystycznym.

W kuluarach Warszawskiego Domu Technika NOT można było oglądać wystawę poświęconą gen. Józefowi Bemowi.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników