cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


VI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Techników Cukrowników ESST
W dniach 26 – 29 maja 2019 r. w Poznaniu odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Cukrownicza zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników ESST (European Society for Sugar Technology) przy współpracy z niemieckim stowarzyszeniem VDZ (Verein Deutscher Zuckertechniker). Konferencja ESST już po raz drugi została zorganizowana w Polsce, poprzednie odbyły się w Rotterdamie (2009), w Bratysławie (2011), w Warszawie (2013), w Reims (2015) oraz w Dreźnie (2017).

W konferencji uczestniczyło 380 osób z 22 krajów reprezentujących: producentów cukru z Europy (w tym Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Pfeifer & Langen Polska S.A. oraz Nordzucker Polska S.A.), stowarzyszenia cukrowników, instytuty naukowo-badawcze oraz liczne grono firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Obrady VI Konferencji ESST odbyły się w pawilonach kongresowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obok sali konferencyjnej na 51 stoiskach wystawienniczych firmy współpracujące z przemysłem cukrowniczym prezentowały swoją aktualną ofertę usług i produktów.

Na program konferencji składały się trzy bloki tematyczne:
  • Jakość buraków i jej efekty w procesie technologicznym.
  • Cyfryzacja w przemyśle cukrowniczym.
  • Zielona energia.
realizowane w formie wygłaszanych referatów oraz sesji plakatowej.

Wśród wygłoszonych 21 referatów polski akcent został zaprezentowany 4 wystąpieniami: 3 referaty zostały wygłoszone przez przedstawicieli Politechniki Łódzkiej oraz 1 referat wygłoszony przez przedstawiciela Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (patrz poz. 3, 4, 5, 7 programu konferencji).

pobierz Program VI Konferencji ESST
 

 
Walne Zebranie członków ESST

W przeddzień konferencji przedstawiciele Zarządu Głównego STC wzięli udział w Walnym Zebraniu członków ESST, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności ESST w latach 2017 - 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Ustępujący Zarząd ESST jednogłośnie otrzymał absolutorium. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie zmian w składzie Zarządu ESST na kadencję 2019-2021. W związku z objęciem w maju 2018 r. przez Piotra Wawro funkcji Przewodniczącego Komitetu Naukowego ESST zrezygnował on z pełnionej funkcji Skarbnika Zarządu. Na to stanowisko wybrano jednogłośnie Arenda Wittenberga. W związku z odejściem na emeryturę Denisa Bouree na członka Zarządu wybrano Wolfganga Krausa. Ponadto członkowie Walnego Zebrania poprzez głosowanie wnieśli poprawkę do Statutu ESST umożliwiającą poszerzenie składu Zarządu ESST.

Komitet Naukowy ESST

Przed rozpoczęciem obrad w pierwszym dniu konferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego ESST. W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Przewodniczącego Jana Maartena de Bruijna stanowisko Przewodniczącego Komitetu Naukowego ESST sprawuje od 2018 r. dr Piotr Wawro. Ponadto skład Komitetu został poszerzony o dodatkowe 7 osób: Nico C.J. Artens, Renata Czaplińska, Andreas Degenhardt, Tim Grootscholten, Barbara Muir, Karl Schlumbach i Daniel Simkiss.

Podczas posiedzenia podsumowano zakończony i realizowany w latach 2015 – 2017 projekt badawczy „Charakterystyka i wpływ egzopolimerów na proces technologiczny cukru” realizowany przez zespół pod kierownictwem dr Macieja Wojtczaka na Politechnice Łódzkiej. Następnie członkowie Komitetu dyskutowali o kolejnych projektach realizowanych w najbliższej przyszłości.

Kliknij aby powiększyćSala Obrad

Kliknij aby powiększyćdr Piotr Wawro – podczas otwarcia konferencji

Kliknij aby powiększyćdr Maciej Wojtczak wygłaszający referat oraz dr Stefan Frenzel prowadzący konferencję

Kliknij aby powiększyćUroczysta kolacja

(zdjęcia pochodzą z Wydawnictwa Bartens)

Po zakończeniu obrad w drugim dniu konferencji odbyła się uroczysta kolacja, którą otworzył Przewodniczący ESST – Bram Fetter witając wszystkich uczestników grupami z poszczególnych 22 krajów świata. Największa grupę stanowili uczestnicy z Niemiec, grupa z Polski liczyła 42 osoby. Zgodnie z tradycją ESST podczas uroczystej kolacji wręczono nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe realizowane w ramach współpracy z ESST. Z rąk dr Piotra Wawro – Przewodniczącego Komitetu Naukowego ESST odebrali ją prof. Zdenek Bubnik oraz prof. Pavel Kadlec reprezentujący Uniwersytet w Pradze.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników