cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Jubileusz 100-lecia działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników
W dniach 13-15.02.2019 r. odbyły się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie obchody 100-lecia działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników połączone z przebiegiem XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej. Tegoroczna konferencja miała wyjątkowo uroczysty charakter.

Obchody 100-lecia STC oraz XXXI Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Związku Producentów Cukru w Polsce.

Obchodom jubileuszu 100-lecia STC poświęcony był pierwszy dzień konferencji. Podsumowanie 100 lat działalności i dorobku STC przedstawił w referacie jubileuszowym dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Dla uczczenia Jubileuszu, a przede wszystkim w celu zapisania historii 100 lat działalności naszego Stowarzyszenia zostało przygotowane specjalne jubileuszowe wydanie książki „100 lat Stowarzyszenia Techników Cukrowników 1919 – 2119”, którą wszyscy uczestnicy otrzymali w materiałach konferencyjnych.

Goście oraz uczestnicy mieli także możliwość obejrzenia wystawy jubileuszowej prezentującej świadectwa wielu historycznych wydarzeń, sylwetki naszych założycieli, działaczy kolejnych dekad oraz uczestników licznych inicjatyw i spotkań organizowanych przez całe stulecie istnienia STC.

W imieniu Zarządu Głównego STC konferencję połączoną z obchodami 100-lecia STC rozpoczął dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC, który po wprowadzeniu Sztandaru STC przez Poczet Sztandarowy przywitał wszystkich cukrowników oraz wielu znakomitych gości konferencji, wśród nich: Senatora Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafała Romanowskiego – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gabriela Janowskiego – byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mariana Borka – Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, Joannę Jasińską – Dyrektor Biura Rezerw Żywnościowych ARM, Krzysztofa Kowę - Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jednocześnie Prezesa Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, Janusza Stachowiaka i Tomasza Olenderka – Członków Zarządu KSC S.A., Piotra Jańca – Członka Zarządu Pfeifer&Langen Polska S.A., Jarosława Kamieniarza - Prezesa Zarządu Nordzucker Polska S.A., Marcina Lechowskiego – Członka Zarządu Nordzucker Polska S.A, Piotra Wawro, Arenda Wittenberga i Svena Buhrmanna reprezentujących Nordzucker AG, Krzysztofa Nykiela - Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Jurgena Brunhsa – Sekretarza Generalnego ESST, Jana Maćkowiaka – Dyrektora Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, Ewę Mankiewicz-Cudny - Prezes Zarządu FSNT-NOT, Jerzego Rożka – Prezesa Zarządu Warszawskiego Domu Technika NOT, Bronisława Wesołowskiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, przedstawicieli prasy oraz przedstawicieli 88 firm z Polski oraz Niemiec, Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwajcarii, Ukrainy i Czech oferujących aktualne usługi dla przemysłu cukrowniczego. Honorowymi gośćmi obchodów 100-lecia STC byli seniorzy cukrownictwa, w tym przedstawiciele poprzednich władz STC: Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC w latach 2003 – 2017, Stanisław Gierszewski - Przewodniczący ZG STC w latach 1994 – 2003, dr Witold Łękawski – Sekretarz Generalny STC w latach 2003 – 2006, dr Jan Malec - Sekretarz Generalny STC w latach 1998 – 2003.

Uczestnicy konferencji chwilą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłych: inż. Tadeusza Jaworowskiego – wybitnego cukrownika i oddanego działacza naszego Stowarzyszenia oraz Teresy Hoppe – wieloletniej Kierowniczki Biura STC.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Następnie kol. Maciej Wojtczak powołał Prezydium Konferencji powierzając prowadzenie konferencji Krystynie Wasińskiej – Sekretarz Generalnej STC, Dominikowi Stefańskiemu – Wiceprzewodniczącemu ZG STC z ramienia Pfeifer&Langen, Piotrowi Wawro – członkowi ZG STC z ramienia Nordzucker oraz Hubertowi Fabianowiczowi – Wiceprzwodniczącemu ZG STC z ramienia KSC S.A. O przewodniczenie Sesji Surowcowej został poproszony kol. Artur Majewski – Przewodniczący Sekcji Surowcowej STC.

Kliknij aby powiększyćOficjalnego otwarcia obchodów jubileuszu 100-lecia STC oraz XXXI pokampanijnej konferencji techniczno-surowcowej dokonał Krzysztof Kowa – Prezes Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, który witając wszystkich uczestników podkreślił, że jest dla niego osobistym zaszczytem być razem z cukrownikami w tak uroczystym i ważnym dniu. Nawiązując do okresu głębokiej restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego i wielu trudnych lat dla przemysłu docenił rolę i działalność STC, które przetrwało całe stulecie, często borykając się z wieloma problemami i wyzwaniami. Docenił też znaczenie konferencji pokampanijnych, stanowiących od lat bardzo ważną platformę wymiany doświadczeń i integracji branży cukrowniczej. Nawiązując do aktualnej sytuacji na rynku cukru prezes Krzysztof Kowa stwierdził, że mimo pewnego zaskoczenia skalą obniżki cen cukru na rynkach światowych, należy dostrzec optymistyczną szansę zwiększenia eksportu cukru. W odniesieniu do zakończonej kampanii cukrowniczej podkreślił trzy aspekty: wyjątkowo wczesne, bo już 25.08.2018 rozpoczęcie kampanii; wzrost średniej wielkości plantacji do poziomu 7,75 ha; oraz wielkość produkcji powyżej 2,2 mln ton cukru przy konsumpcji krajowej ok. 1,6 mln t. Otwierając tegoroczną konferencję połączoną z obchodami 100-lecia STC prezes Krzysztof Kowa życzył Stowarzyszeniu kolejnych udanych 100 lat działalności oraz owocnych obrad podczas konferencji.

Kliknij aby powiększyćW imieniu Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi gościem jubileuszu 100-lecia STC był Wiceminister RiRW p. Rafał Romanowski. Nawiązując do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę złożył gratulacje i życzenia dalszej pomyślnej działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Podkreślił, że przemysł cukrowniczy w historii Polski był zalążkiem organizacji nowych form przemysłu rolno-spożywczego na obszarach wszystkich zaborów. Przekazał wyrazy uznania, że przez wszystkie 10-lecia bez względu na ustrój i struktury własnościowe przemysł cukrowniczy rozwijał się jako ważna gałąź przemysłu rolno-spożywczego wdrażając kolejne etapy postępu w technice i technologii oraz w uprawie buraków cukrowych. W odniesieniu do ostatniej kampanii cukrowniczej podkreślił, że wskutek suszy zmniejszyły się zbiory buraków mimo zwiększonej struktury zasiewów. W związku z uczestnictwem od roku 2017 w uwolnionym rynku cukru po zniesieniu kwotowania produkcji staliśmy się uczestnikiem rynku globalnego, co niesie wiele nowych możliwości i perspektyw. Minister Rafał Romanowski poinformował o staraniach rządowych na forum Unii Europejskiej w sprawie ograniczania swobody wwozu cukru na rynek europejski z innych rynków światowych oraz w sprawie powołania specjalnej Komisji ds. cukru. Na zakończenie wypowiedzi minister zachęcał konsumentów do zwiększenia spożycia cukru oraz przekazał życzenia dalszego rozwoju dla producentów buraków i cukru. Przekazał także pozdrowienia od Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kliknij aby powiększyćJerzy Chróścikowski – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dziękując organizatorom za zaproszenie na obchody 100-lecia STC oraz na XXXI Pokampanijną Konferencję wspomniał swoje wieloletnie związki z cukrownikami zaczynające się od jego osobistej roli plantatora buraków cukrowych. Przekazał serdeczne gratulacje członkom Stowarzyszenia z okazji jubileuszu oraz życzył cukrownikom kolejnych konferencji podsumowujących wyniki kampanii i jednocześnie integrujących środowisko cukrownicze.

Nawiązując do ostatniej udanej kampanii cukrowniczej pogratulował wszystkim cukrownikom uzyskanych wyników i podkreślił, że mimo głębokiej restrukturyzacji, dzięki ogromnemu postępowi technicznemu przemysł cukrowniczy w Polsce wyprodukował ponad 2,2 mln ton cukru. Senator Jerzy Chróścikowski wyraził także zadowolenie, że kadry cukrownicze w coraz większym stopniu zasilają młodzi ludzie zarówno w szeregach plantatorów jak i w fabrykach. Kończąc swoje wystąpienie Senator stwierdził, że organizowane przez STC Konferencje Pokampanijne są wyrazem uznania i podziękowania zarówno plantatorom jak i producentom cukru za przeprowadzenie kampanii cukrowniczej.

Z okazji Jubileuszu zostały wręczone odznaczenia państwowe, odznaczenia Naczelnej Organizacji Technicznej oraz odznaczenia Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2018 roku, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności społecznej oraz za wkład w rozwój polskiego przemysłu cukrowniczego, odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi: Lech Sobecki- KSC S.A.

Brązowym Krzyżem Zasługi: Piotr Wawro – Nordzucker AG

Kliknij aby powiększyćOd lewej: Rafał Romanowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lech Sobecki – odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Piotr Wawro – odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 roku na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

- Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:
 • Ryszard Jachymek – Krajowa Spółka Cukrowa
 • Adam Kostrzewski – Nordzucker Polska
 • Janusz Nożewnik – Nordzucker Polska
 • Marek Schabowski – Krajowa Spółka Cukrowa
 • Tadeusz Szczerbik – Südzucker Polska
 • Zbigniew Wysocki - Südzucker Polska


Kliknij aby powiększyćOd lewej: Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC, Rafał Romanowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz: Zbigniew Wysocki, Ryszard Jachymek, Janusz Nożewnik, Tadeusz Szczerbik, Marek Schabowski, Adam Kostrzwski – odznaczeni Medalem Złotym za długoletnia Służbę.


- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: odznaczenie zostali:
 • Maciej Rosiński – Pfeifer&Langen Polska
 • Dominik Stefański - Pfeifer&Langen Polska


Kliknij aby powiększyćOd lewej: Rafał Romanowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dominik Stefański i Maciej Rosiński – odznaczeni Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC.

 
W tym roku po raz pierwszy w naszym Stowarzyszeniu została wręczona nowa, ustanowiona w roku 2006, najwyższa DIAMENTOWA ODZNAKA HONOROWA NOT.

Z okazji 100-lecia STC, w uznaniu szczególnych zasług oraz wieloletniego zaangażowania w rozwój naszego Stowarzyszenia w ścisłej współpracy z przemysłem cukrowniczym DIAMENTOWĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ NOT otrzymali: Stanisław Świetlicki i Krystyna Wasińska

Kliknij aby powiększyćOd lewej: Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC, Krystyna Wasińska i Stanisław Świetlicki – odznaczeni Diamentową Odznaką Honorową NOT, Ewa Mankiewicz-Cudny – Prezes Zarządu FSNT–NOT.

W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy i kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa

Złotą Odznaką Honorową NOT odznaczony został:
Janusz Kowallek - Nordzucker Polska

Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali:
 • Maciej Grobelny - Pfeifer&Langen Polska
 • Maciej Kędzia - Pfeifer&langen Polska
 • Robert Kołodziejski - Krajowa Spółka Cukrowa
 • Krzysztof Malewski - Krajowa Spółka Cukrowa
 • Grażyna Mardofel - Krajowa Spółka Cukrowa
 • Agnieszka Papiewska - Politechnika Łódzka
 • Janusz Pika - Pfeifer&Langen Polska
 • Mirosław Radciniewski - Nordzucker Polska
 • Tomasz Soliwodzki - Nordzucker Polska
 • Rafał Urbański - Krajowa Spółka Cukrowa


Kliknij aby powiększyćOd lewej: Janusz Kowallek – odznaczony Złotą Odznaką Honorową NOT oraz: Maciej Kędzia, Maciej Grobelny, Grażyna Mardofel, Agnieszka Papiewska, Tomasz Soliwodzki, Rafał Urbański, Janusz Pika – odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową NOT.

W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz przemysłu cukrowniczego, a także za duże zaangażowanie w kształtowanie rangi i wizerunku naszego Stowarzyszenia

Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:
 • Agnieszka Cebulak - Nordzucker Polska
 • Marcin Lechowski - Nordzucker Polska
 • Tomasz Molenda - Krajowa Spółka Cukrowa
 • Kamil Nikrant - Krajowa Spółka Cukrowa
 • Jolanta Paszkiewicz - Krajowa Spółka Cukrowa
 • Jarosław Straszewski - Krajowa Spółka Cukrowa
 • Paweł Tadeusz - Nordzucker Polska
 • Hanna Woźniak - Nordzucker Polska
 • Małgorzata Zinkiewicz - Krajowa Spółka Cukrowa


Kliknij aby powiększyć Od lewej: : Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC oraz: Tomasz Molenda, Marcin Lechowski, Jolanta Paszkiewicz, Małgorzata Zinkiewicz, Hanna Woźniak, Paweł Tadeusz – odznaczeni Odznaką Honorową STC i Ewa Mankiewicz-Cudny – Prezes Zarządu FSNT–NOT.

Kliknij aby powiększyć Krzysztof Nykiel – Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraków Cukrowych odznaczył kol. Stanisława Świetlickiego medalem im. Stanisława Humnickiego.

Kliknij aby powiększyćW imieniu odznaczonych koleżanek i kolegów głos zabrał kol. Lech Sobecki odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Podkreślił, że medale i odznaki przyznane z okazji 100-lecia działalności STC są szczególnie ważnym wyróżnieniem. Podkreślił także, że otrzymane odznaczenia to nie tylko zaszczyt ale także zobowiązanie do dalszej współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Podziękował również wszystkim współpracownikom, którzy także przyczynili się do osiągnięć osób odznaczonych.

Następnie w ramach wystąpień okolicznościowych składano życzenia i gratulacje z okazji 100-lecia STC kierowane do przedstawicieli Zarządu Głównego STC:

Kliknij aby powiększyćMichał Gawryszczak – Dyrektor Biura Związku Producentów w Polsce złożył gratulacje w imieniu Zarządów wszystkich Spółek Cukrowych oraz Zarządu ZPC w Polsce. Podkreślił, że Stowarzyszenie Techników Cukrowników, działając przez całe stulecie nieraz w bardzo trudnych warunkach, udowodniło, że jest bardzo ważną i potrzebną organizacją mającą znaczący wkład w rozwój branży cukrowniczej w Polsce.

Kliknij aby powiększyćGabriel Janowski – były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspominając historię STC począwszy od założenia pierwszego koła cukrowników, przekazał gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu 100-lecia STC. Podkreślił wielką rolę, jaką na przestrzeni całego stulecia, odegrali cukrownicy w upowszechnianiu kultury technicznej i wdrażaniu postępu w technice i technologii cukrownictwa oraz w uprawie buraków cukrowych. Pogratulował też odznaczonym osobom medali i odznak jako dowodu uznania i docenienia ich działalności na rzecz Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć Ewa Mankiewicz – Cudny – Prezes Zarządu FSNT–NOT przekazała w imieniu Naczelnej Organizacji Technicznej oraz całej rodziny inżynierskiej życzenia kolejnych sukcesów w działalności na rzecz STC oraz na rzecz ruchu inżynierskiego zrzeszonego w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Podkreśliła także wielką rolę Przeglądu Technicznego oraz Gazety Cukrowniczej jako bardzo ważnych nośników wiedzy technicznej i platformy wymiany doświadczeń.

Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Dr Jurgen Bruhns - przedstawiciel Zarządu VDZ – Niemieckiego Stowarzyszenia Cukrowników oraz dr Piotr Wawro – Przewodniczący Komitetu Naukowego ESST- Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników podkreślając dużą rolę, jaką odgrywa STC we współpracy z przemysłem i instytutami naukowymi, przekazali życzenia pomyślnej kontynuacji tej działalności w następnym stuleciu. Ponadto przedstawiciele VDZ i ESST przekazali zaproszenie do udziału w VI Konferencji ESST, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-29.05.2019.
 

Kliknij aby powiększyćKrzysztof Nykiel – Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraków Cukrowych przekazał z okazji jubileuszu 100-lecia STC gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w zakresie rozwoju nauki, techniki, działalności szkoleniowej oraz jednoczenia branży cukrowniczej.

Kliknij aby powiększyć W imieniu Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej a także pozostałych instytutów naukowych współpracujących z STC gratulacje przekazał dr inż Stanisław Brzeziński – Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich. Pogratulował dotychczasowych osiągnięć i sukcesów oraz życzył dalszego wszechstronnego rozwoju w połączeniu z owocną współpracą z kadrą naukową Politechniki Łódzkiej. Dziekan Stanisław Brzeziński przekazał także list gratulacyjny skierowany do Zarządu Głównego STC prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka – Rektora Politechniki Łódzkiej.

Kliknij aby powiększyć Dr Jan Maćkowiak - dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie dziękując za dotychczasową bardzo pomyślną współpracę między STC a Muzeum złożył gratulacje i życzenia niesłabnącej energii twórczej w dalszej działalności Stowarzyszenia. Jednocześnie przekazał bezterminowe zaproszenie do odwiedzania Muzeum w Szreniawie.

Kliknij aby powiększyć W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego życzenia i gratulacje przekazał Bronisław Wesołowski – Prezes Zarządu SIT Spoż. Doceniając wieloletnią współpracę SIT Spoż. z STC podkreślił imponujący dorobek, pozycję i znaczenie środowiska techników cukrowników w życiu gospodarczym i naukowym naszego kraju.

Kliknij aby powiększyć Kol. Piotr Lenart przekazał list gratulacyjny w imieniu firmy AB TECHNO oraz pozostałych firm współpracujących ze Stowarzyszeniem Techników Cukrowników i przemysłem cukrowniczym. Wyrażając uznanie dla działalności STC podkreślił znaczenie konferencji pokampanijnych dających możliwość wymiany poglądów i dyskusji na temat branży cukrowniczej. Życzył Zarządowi i całemu Stowarzyszeniu szerokich perspektyw rozwoju oraz spełnienia planów i zamierzeń w następnych latach działalności.

Kliknij aby powiększyć W imieniu seniorów cukrowników głos zabrał kol. Artur Sugier – wieloletni działacz STC, były dyrektor Cukrowni Wrocław.

Pobierz dokument
 

Kliknij aby powiększyćWyprowadzenie Sztandaru Stowarzyszenia Techników Cukrowników przez Poczet Sztandarowy zakończyło część konferencji poświęconą obchodom 100-lecia STC. Honorową asystę Sztandaru pełnili: Małgorzata Zinkiewicz – Krajowa Spółka Cukrowa, Maciej Rosiński – Pfeifer & Langen Polska, Hanna Woźniak – Nordzucker Polska.
 

Druga część I dnia konferencji była poświęcona omówieniu przebiegu kampanii cukrowniczej 2018/2019 w cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej, Pfeifer&Langen Polska oraz Nordzucker Polska.

Program II dnia konferencji zawierał referaty poświęcone najnowszym rozwiązaniom w technice i technologii cukrownictwa oraz uprawie buraków i gospodarce surowcowej. III dzień konferencji poświęcony był tematyce dotyczącej aktualnego stanu i perspektyw branży cukrowniczej, rynku cukru i rynku melasu. Podczas konferencji liczne firmy współpracujące z przemysłem cukrowniczym oferowały swoje produkty i usługi na stanowiskach wystawienniczych w sali B oraz w holach NOT
 

Referaty prezentowane na konferencji:
 1. Kliknij aby powiększyć„100 lat Stowarzyszenia Techników Cukrowników” - dr Maciej Wojtczak, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2018/2019 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. – Hubert Fabianowicz - Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2018/2019 w Pfeifer & Langen Polska S.A. - Dominik Stefański - Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2018/2019 w Nordzucker Polska S.A. – Marcin Lechowski – Członek Zarządu Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć„Kampania cukrownicza 2018/2019 w Polsce” - dr Maciej Wojtczak, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć„Rozbudowa cukrowni „Środa” do przerobu 12000 ton buraków na dobę” - Krzysztof Zieliński – Dyrektor C. Środa, Kierownik Projektu, wygłosił Sebastian Rode - Z-ca Kierownika Projektu.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć„Napędy przemysłowe NORD – nowe rozwiązania” – Marek Mularczyk - NORD NAPĘDY Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć„Energia w cukrowniach, środowisko i wykorzystanie wysłodków buraczanych” – Arne Sloth Jensen - EnerDry A/S Dania.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć„Prezentacja wyników eksploatacji niskotemperaturowej suszarni wysłodków z wykorzystaniem ciepła odpadowego w Oddziale „Cukrownia Werbkowice” – Edward Wyłupek - Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Inwestycyjnej Grupy kapitałowej KSC S.A. oraz Krzysztof Mięczak - Dyrektor Oddziału „Cukrownia Werbkowice” KSC S.A.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć„Nowoczesne rozwiązania logistyki wewnątrzzakładowej dla cukrowni oferowane przez WIKPOL Sp. z o.o.” – Zbigniew Kominek - WIKPOL Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć„Modernizacja Elektrociepłowni w cukrowni Opalenica” – Janusz Nożewnik – Dyr. C. Opalenica, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyć„Modernizacja gospodarki cieplnej w cukrowni Gostyń” – Jacek Pietrowiak – Dyr. C. Gostyń, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyć„Zastosowanie innowacyjnych sit w procesie odwirowywania kryształków cukru od melasu (wirówki B i C)” – Philip Schofield, Przemysław Małecki - ANDRITZ AG.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyć„Diagnostyka bębnów wirówek periodycznych – mikropęknięcia” - Tomasz Soliwodzki – Dyr. C. Chełmża, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyć„Dokładne oddzielenie miazgi – pierwszy etap oczyszczania soku” – Fabien Majchrzak, Przemysław Małecki – MAGUIN Francja.

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyć„Propozycje optymalizacji energetycznej dla oczyszczalni ścieków cukrowniczych” – Paweł Pietraszek - SYMBIONA S.A.

  Pobierz dokument
   
 17. Kliknij aby powiększyć„Optymalizacja dozowania środków odpieniających” – Mariusz Rzucidło - SIC Specjalistyczna Chemia Przemysłowa.

  Pobierz dokument
  Pobierz dokument
   
 18. Kliknij aby powiększyć„Modernizacja turbiny TP6 w Oddziale „Cukrownia Dobrzelin” – podsumowanie uzyskanych efektów” – Andrzej Dębski - Kierownik Działu Energetycznego Oddziału „Cukrownia Dobrzelin” KSC S.A.

  Pobierz dokument
   
 19. Kliknij aby powiększyć„Automatyzacja węzłów pakowania i paletyzacji” – Jarosław Łagowski - HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 20. Kliknij aby powiększyć„Zwiększenie trwałości konstrukcji żelbetowych poprzez zastosowanie systemów i rozwiązań PCI” - Tomasz Hertman - BASF Polska Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 21. Kliknij aby powiększyć„Szarek Komośnik (Asproparthenis punctiventris – Germar) – czy potrzebna jest strategia ochrony plantacji?” – prof. Zdzisław Klukowski - Uniwersytet Wrocławski.

  Pobierz dokument Pobierz dokument
   
 22. Kliknij aby powiększyć„Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2018 w Nordzucker Polska S.A.” - Włodzimierz Spychała - Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 23. Kliknij aby powiększyć„Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2018 w Pfeifer & Langen Polska S.A.” – Mateusz Krawczyk - Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 24. Kliknij aby powiększyć„Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2018 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.” – Andrzej Sypka, Szymon Simiński - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 25. Kliknij aby powiększyć„Mało znani sprawcy zgnilizn korzeni buraka cukrowego” – Agnieszka Kiniec Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

  Pobierz dokument
   
 26. Kliknij aby powiększyć„Germains Seed Technology, pobudzanie i zdrowie nasion buraka cukrowego” – Agnieszka Szkurlat - GERMAINS SEED TECHNOLOGY.

  Pobierz dokument
   
 27. Kliknij aby powiększyć„Nowe odmiany buraka cukrowego w kontekście zmieniających się potrzeb rynków ze szczególnym uwzględnieniem Polski” – Stephan Gilis - Szef Działu Produkcji Nasiennej SESVANDERHAVE

  Pobierz dokument
   
 28. Kliknij aby powiększyć„Vibrance – nowy sposób na rizoktoniozę w uprawie buraka cukrowego” – dr hab. Ewa Moliszewska - profesor Uniwersytetu Opolskiego.

  Pobierz dokument
   
 29. Kliknij aby powiększyć„Kierunki w doświadczalnictwie Nordzucker Polska S.A. ze szczególnym uwzględnieniem badań odmian odpornych na mątwika” - Włodzimierz Spychała - Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 30. Kliknij aby powiększyć„Nowe zagrożenia w uprawie buraka cukrowego: skośnik buraczak i syndrom niskiej zawartości cukru” - dr Henryk Ławiński - Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 31. Kliknij aby powiększyć„Zaprawy nasienne w buraku cukrowym wczoraj, dzisiaj, jutro” - dr Joanna Onuch - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 32. Kliknij aby powiększyć„Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz stabilizacji rynku cukru” – Marian Borek - Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Pobierz dokument
   
 33. Kliknij aby powiększyć„Rynek melasu – aktualna sytuacja i perspektywy” – Joanna Uścińska, Iwona Burzyńska, Ignacy Świątkowski - MEXPOL S.A.

  Pobierz dokument
   
 34. Kliknij aby powiększyć„Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego” – dr Piotr Szajner – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

  Pobierz dokument
   
 35. Kliknij aby powiększyć„Europejski i światowy rynek cukru” – Michał Gawryszczak -Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce

  Pobierz dokument
   


Kliknij aby powiększyćDr Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC zamyka obrady XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej połaczonej z obchodami 100-lecia STC. W Prezydium: Krystyna Wasińska i Piotr Wawro – Członkowie ZG STC.

W tegorocznej konferencji pokampanijnej wzięło udział ok. 290 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządów i Cukrowni wszystkich Spółek Cukrowych, przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Oddziału Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 88 firm specjalistycznych zajmujących się problematyką cukrownictwa.
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

 

Po zakończeniu obrad w pierwszym dniu uczestnicy konferencji spotkali się na wspólnej jubileuszowej kolacji, podczas której przywitano wszystkich obecnych na jubileuszu seniorów cukrowników wspominając ich wkład i dokonania w działalności STC. Spotkanie cukrowników urozmaicił pokaz muzycznej prezentacji przedstawiającej przemiany w kulturze, muzyce oraz w przemyśle cukrowniczym w 100-leciu STC na tle setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Specjalnym akcentem był jubileuszowy tort z logo STC, którym częstowali kol: Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC oraz Stanisław Świetlicki i Stanisław Gierszewski – byli Przewodniczący ZG STC.
 

 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć

 

 

W godzinach wieczornych drugiego dnia konferencji w Hotelu Novotel odbył się kolejny tradycyjny wieczór koleżeński, na którym cukrownicy z poszczególnych Spółek Cukrowych, zaproszeni goście i sympatycy STC oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z przemysłem cukrowniczym mieli okazję kontynuować rozmowy i dyskusje kuluarowe a także, wspominać różne zdarzenia z historii naszego Stowarzyszenia, które miały miejsce w minionym stuleciu. Atrakcją wieczoru był koncert w wykonaniu artystów scen poznańskich Izabeli Tarasiuk-Andrzejewskiej i Janusza Andrzejewskiego przedstawiający muzykę jakiej słuchali i przy jakiej się bawili cukrownicy w kolejnych dekadach stulecia działalności STC.
 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć

 


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników