cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Konferencja pokampanijna
W dniach 21-23.02.2018 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie jubileuszowa XXX pokampanijna konferencja techniczno-surowcowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Celem konferencji były następujące tematy:
 • przedstawienie przebiegu i wyników kampanii cukrowniczej 2017/2018 w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych oraz w skali przemysłu cukrowniczego w Polsce,
 • aktualne zagadnienia dotyczące postępu w technice i technologii cukrownictwa oraz w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej,
 • stan i perspektywy branży cukrowniczej po zniesieniu kwot produkcyjnych w Unii Europejskiej,
 • promocje firm oferujących produkty i usługi dla przemysłu cukrowniczego.


Kliknij aby powiększyćW imieniu Zarządu Głównego STC konferencję rozpoczął kol. Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: Senatora Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Mariana Borka – Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Henryka Wnorowskiego - Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jednocześnie Prezesa Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, dr Romana Kubiaka – Prezesa Zarządu Pfeifer&Langen Polska S.A., p. Jarosława Kamieniarza - Prezesa Zarządu Nordzucker Polska S.A., p. Krzysztofa Nykiela - Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, przedstawicieli Zarządu FSNT-NOT oraz Warszawskiego Domu Technika NOT, przedstawicieli europejskich stowarzyszeń cukrowników, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, gości z Niemiec, Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwajcarii, Ukrainy i Czech, przedstawicieli prasy oraz przedstawicieli 82 firm polskich i zagranicznych oferujących aktualne usługi dla przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Następnie kol. Maciej Wojtczak powołał Prezydium Konferencji powierzając prowadzenie konferencji Krystynie Wasińskiej – Sekretarz Generalnej STC, Dominikowi Stefańskiemu – Wiceprzewodniczącemu ZG STC z ramienia Pfeifer&Langen, Piotrowi Wawro – członkowi ZG STC z ramienia Nordzucker oraz Hubertowi Fabianowiczowi – Wiceprzwodniczącemu ZG STC z ramienia KSC S.A. O przewodniczenie Sesji Surowcowej został poproszony kol. Artur Majewski – Przewodniczący Sekcji Surowcowej STC.

Kliknij aby powiększyćOficjalnego otwarcia jubileuszowej XXX pokampanijnej konferencji techniczno-surowcowej dokonał prof. Henryk Wnorowski – Prezes Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, który na wstępie podkreślił, że Związek Producentów Cukru w Polsce po raz 14-ty z przyjemnością i zaszczytem patronuje organizacji kolejnej konferencji pokampanijnej, organizowanej przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników. Podkreślił także, że dla niego osobiście zarówno jako Prezesa ZPC w Polsce jak i Prezesa KSC S.A. jest to szczególne wyzwanie, ponieważ po raz pierwszy uczestniczy w tej konferencji . Stwierdził także, że Zarządy Spółek Cukrowych w Polsce doceniają rolę STC, które w roku 2019 obchodzić będzie 100-lecie swojej działalności wplatające się w obchody 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednocześnie zapewnił, że Związek Producentów Cukru w Polsce włączy się w organizację tych uroczystości. Po oficjalnym otwarciu XXX pokampanijnej konferencji techniczno-surowcowej Prezes Henryk Wnorowski przedstawił krótki referat nt. „Służby techniczne w biznesie cukrowni”. Tezą referatu było stwierdzenie, że służby techniczne odgrywają ważną i kluczową rolę w ekonomice produkcji. W świetle nowych wyzwań na rynku cukru szczególnie ważnym jest, aby działalność inżynierów i techników była oceniana przez pryzmat biznesu. Zdaniem autora, aby sprostać temu zadaniu inżynierowie i technicy powinni włączyć się do ekonomicznego łańcucha przeprowadzania zasobów niżej ocenianych do zasobów wyżej ocenianych. W tym miejscu Prezes Henryk Wnorowski docenił także rolę i znaczenie konferencji pokampanijnej, której program, jego zdaniem, przynosi wymierne efekty. Swoje wystąpienie Prezes Wnorowski zakończył ekonomicznym przesłaniem życząc wszystkim uczestnikom wysokiej wydajności pracy oraz owocnych obrad podczas konferencji.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń NOT oraz STC przyznanych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.

W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy i kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa

Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali:
 • Roman Kubiak - Pfeifer & Langen Polska
 • Eugeniusz Rychter - Nordzucker Polska
 • Lech Sobecki - Krajowa Spółka Cukrowa


Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:
 • Zbigniew Kominek - WIKPOL Sp. z o.o.
 • Jacek Molski - FILTRAPOL Sp. z o.o.
 • Ryszard Momot - Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
 • Artur Paradowski - STRUBE POLSKA Sp. z o.o.
 • Władysław Ślasko - Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp.z o.o.
 • Rafał Urbański - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 • Joanna Uścińska - MEXPOL S.A.
 • Zbigniew Warchocki - WIKPOL Sp. z o.o.


Kliknij aby powiększyćOdznaczeni Srebrną Odznaką Honorową NOT: Eugeniusz Rychter, Lech Sobecki, Roman Kubiak oraz Ewa Mankiewicz-Cudny – Prezes Zarządu FSNT-NOT i Maciej Wojtczak - Przewodniczący ZG STC, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.

Kliknij aby powiększyćOdznaczeni Odznaką Honorową STC: Zbigniew Warchocki, Joanna Uścińska, Artur Paradowski, Ryszard Momot, Władysław Ślasko, Rafał Urbański, Jacek Molski, Zbigniew Kominek oraz Ewa Mankiewicz-Cudny – Prezes Zarządu FSNT-NOT i Maciej Wojtczak - Przewodniczący ZG STC, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.

Kliknij aby powiększyćW imieniu odznaczonych Srebrną Odznaką Honorową NOT głos zabrał dr Roman Kubiak – Prezes Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A., który podkreślił, że otrzymane odznaczenia to nie tylko zaszczyt ale także zobowiązanie, aby jeszcze więcej pracować na rzecz STC, a tym samym dla polskiej branży cukrowniczej. Stwierdził także jak bardzo ważna jest świadomość, że wszystkie cukrownie pracujące w Polsce, niezależnie od przynależności własnościowej, stanowić powinny jedną rodzinę i jeden wspólny przemysł cukrowniczy w Polsce. Jego zdaniem Stowarzyszenie Techników Cukrowników oraz Związek producentów Cukru w Polsce to dwie ważne organizacje integrujące cukrowników z wszystkich Spółek Cukrowych, umożliwiające spotkania i wymianę poglądów i opinii.

Kliknij aby powiększyćW imieniu odznaczonych Odznaką Honorową STC głoś zabrała p. Joanna Uścińska reprezentująca firmę MEXPOL S.A, która podziękowała za otrzymane wyróżnienia będące jej zdaniem wyrazem docenienia dotychczasowej pracy na rzecz STC. Wyraziła także gotowość dalszej współpracy i wspierania inicjatyw naszego Stowarzyszenia. Na zakończenia p. Joanna dodała, że przyznane odznaczenie odbiera nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu firmy MEXPOL S.A., w której pracuje i która w tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności.

W ramach wystąpień okolicznościowych głos zabrali:

Kliknij aby powiększyćJerzy Chróścikowski – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dziękując organizatorom za zaproszenie na konferencję podkreślił swój wieloletni udział w konferencjach cukrowniczych organizowanych przez STC oraz swoje długoletnie, trwające od lat 90-tych, kontakty z cukrownikami.
Nawiązując do ostatniej udanej kampanii cukrowniczej podziękował wszystkim cukrownikom za zaangażowanie i trud poniesiony na rzecz przemysłu cukrowniczego w Polsce oraz na rzecz plantatorów zyskujących możliwość uprawy buraków z możliwie korzystnym zyskiem. Senator Jerzy Chróścikowski pogratulował wszystkim Spółkom Cukrowym doskonałych wyników technicznych i ekonomicznych. Swoje gratulacje i podziękowania skierował nie tylko do Zarządów ale także do pracowników wszystkich szczebli zatrudnienia. Kończąc życzył kolejnej udanej i jeszcze lepszej kampanii cukrowniczej z jak najmniejszymi konsekwencjami wolnego rynku i z uwzględnieniem interesów plantatorów.,

Kliknij aby powiększyćMarian Borek – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. podziękował w imieniu ministra Krzysztofa Jurgiela za zaproszenie na tegoroczną konferencję STC. Ponieważ ze względu na inne obowiązki minister Krzysztof Jurgiel nie mógł wziąć osobiście udziału w konferencji przekazał list skierowany do organizatorów oraz uczestników konferencji. W imieniu własnym dyr. Marian Borek podkreślając aktualne duże znaczenie tematyki rynku cukru a także potrzebę wymiany poglądów i ciągłej analizy tego problemu życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad oraz sukcesów w działalności na rzecz cukrownictwa.

list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Kliknij aby powiększyćKrzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na wstępie podziękował za zaproszenie, które jego zdaniem jest potwierdzeniem wzajemnej potrzeby współpracy techników cukrowników z plantatorami. Nawiązując do wypowiedzi Prezesa Romana Kubiaka również podkreślił ważność i znaczenie wspólnej corocznej konferencji z udziałem wszystkich przedstawicieli przemysłu cukrowniczego w Polsce. W nawiązaniu do trudnej aktualnie sytuacji rynku cukru i ciągle spadających cen cukru Prezes Krzysztof Nykiel wyraził zaniepokojenie i prosił o rozwagę, aby nie doprowadzić do nieopłacalnego progu ceny za buraki cukrowe. Kończąc życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad.

Kliknij aby powiększyćEwa Mankiewicz-Cudny – Prezes Zarządu FSNT – NOT witając uczestników konferencji podkreśliła, że STC to jedno z najstarszych stowarzyszeń wchodzących w skład 39 stowarzyszeń Federacji NOT a jego 100-lecie działalności pokrywa się z jubileuszem 100-lecia niepodległości Polski. W ramach tych obchodów rodzina inżynierska zrzeszona w NOT powinna przypomnieć jak wielki wkład w odzyskanie niepodległości oraz w budowę państwowości Polski wnieśli technicy i inżynierowie. W czasie zaborów to właśnie cukrownictwo obok gorzelnictwa i produkcji cegły było najważniejszą gałęzią przemysłu. Ewa Mankiewicz -Cudny wyraziła także zadowolenie, że mimo przejściowych trudności udaje się nadal wydawać Gazetę Cukrowniczą wywodzącą się z Przeglądu Technicznego, najstarszego czasopisma technicznego w Europie. Kończąc życzyła cukrownikom dalszych sukcesów w funkcjonowaniu branży cukrowniczej oraz owocnych obrad podczas konferencji.

Referaty prezentowane na konferencji:
 1. Kliknij aby powiększyć„Kampania cukrownicza 2017/2018 w Polsce – Maciej Wojtczak - Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2017/2018 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Hubert Fabianowicz – Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego w KSC S.A.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2017/2018 w Pfeifer & Langen Polska S.A.- Dominik Stefański – Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych P&L Polska Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyćPrzebieg i wyniki kampanii 2017/2018 w Nordzucker Polska S.A. – Marcin Lechowski – Członek Zarządu Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć„Redukcja deficytu energii elektrycznej poprzez zainstalowanie wysokosprawnego turbozespołu upustowo-kondensacyjnego” – Jerzy Wrzeszcz, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć„SEW – Eurodrive w technice napędowej – przekładnie planetarne” – Przemysław Wilusz, SEW-EURODRIVE Polska.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć„Optymalizacja układów napędowych poprzez zainstalowanie przekładni planetarnych Bonfiglioli” – Przemysław Chojnacki, POLPAC

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć„Praca cukrowni z 7-działową stacją wyparną i odkładaniem soku gęstego” – Edward Wyłupek, KSC S.A. O/Cukrownia Werbkowice.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć„Przetwornice częstotliwości NORD – zaawansowane systemy sterowania procesami” – Marek Mularczyk, NORD NAPĘDY.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć„Obniżenie zużycia energii elektrycznej w Cukrowni Glinojeck” – Józef Klimaszewski, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć„Lean Maintenance initiatives within Nordzucker – Lean w obszarze utrzymania ruchu – inicjatywy Nordzucker ” – Sven Buhrmann Nordzucker AG, tłumaczenie Marcin Lechowski Nordzucker Polska.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyć„Pomiary barwy cukru w linii produkcyjnej i monitoring procesu krystalizacji” – Claire Rua ITECA SOCADEI SAS, Jan Ulatowski PPH JULITON.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyć„Możliwości rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków z przemysłu cukrowniczego na podstawie przykładowej realizacji” – Justyna Dziewota-Jabłońska, SYMBIONA.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyć„Pompy ślimakowe w przemyśle cukrowniczym, wykonanie specjalne” – Karol Kamieniecki, SEEPEX.

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyć„Pompy Warman w cukrownictwie na przykładzie pomp buraczanych” – Marian Żądło, WEIR MINERALS Poland.

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyć„Dostawa i montaż instalacji technologicznej dla przemysłu cukrowniczego na przykładzie realizacji inwestycji dla jednej z cukrowni”- Sebastian Słaboszewski, GRUPA WOLF.
   
 17. Kliknij aby powiększyć„Bezpieczeństwo procesów technologicznych w przemyśle cukrowniczym” – Marek Lewandowski, ANIM.

  Pobierz dokument
   
 18. Kliknij aby powiększyć„Budowa niskotemperaturowej suszarni wysłodków z wykorzystaniem źródeł ciepła odpadowego cukrowni” – Edward Wyłupek, KSC S.A. O/Cukrownia Werbkowice, Kilian Urwyler SWISS COMBI, tłumaczenie Anita Błaszyk.

  Pobierz dokument
  Pobierz dokument

   
 19. Kliknij aby powiększyć„Nowoczesne systemy pakowania dostosowane do wymogów przemysłu cukrowniczego” – Jarosław Łagowski, HAVER & BOECKER Polska.

  Pobierz dokument
   
 20. Kliknij aby powiększyć„Analiza przyczyn wybuchu pyłu cukrowego w Cukrowni Opalenica” – Janusz Nożewnik, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 21. Kliknij aby powiększyć„Ocena wpływu dekstranu na lepkość soków oraz granulację osadów podczas procesu oczyszczania” – dr Maciej Wojtczak, dr Jarosław Gruska, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 22. Kliknij aby powiększyć„Przyszłość neonikotynoidów w buraku cukrowym” – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin, Poznań

  Pobierz dokument
   
 23. Kliknij aby powiększyć„Przebieg kampanii cukrowniczej 2017/18 w cukrowniach Nordzucker Polska S.A.” – Włodzimierz Spychała, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 24. Kliknij aby powiększyć„Przebieg kampanii cukrowniczej 2017/18 w cukrowniach Pfeifer & Langen Polska S.A.” – Mikołaj Kaczmarek, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 25. Kliknij aby powiększyć„Przebieg kampanii cukrowniczej 2017/18 w cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.” – Artur Majewski, KSC S.A.

  Pobierz dokument
   
 26. Kliknij aby powiększyć„Wpływ zmian klimatycznych na uprawę i ochronę buraka cukrowego w Polsce, chwościk buraka a fungicydy” – dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOC PIB.

  Pobierz dokument
   
 27. Kliknij aby powiększy愦rodowisko glebowe – jak zapobiec degradacji” – dr Joanna Onuch, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 28. Kliknij aby powiększyć„Conviso Smart – innowacyjna technologia kontroli zachwaszczenia w buraku cukrowym” – dr Wacław Wiśniewski, KWS Polska.

  Pobierz dokument
  Pobierz dokument

   
 29. Kliknij aby powiększyć„Prezentacja doświadczeń agrotechnicznych stosowanych w uprawie buraków cukrowych w Nordzucker Polska S.A.” – Włodzimierz Spychała, Mirosław Radciniewski Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 30. Kliknij aby powiększyć„Doświadczenia z nowymi fungicydami w zwalczaniu chwościka buraka w 2017 r. – dr Henryk Ławiński, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 31. Kliknij aby powiększyć„Odmiany z tolerancją na mątwika burakowego” – Piotr Ledochowski, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 32. Kliknij aby powiększyć„Sytuacja na rynku cukru oraz wyzwania dla sektora cukrowniczego po zniesieniu systemu kwot produkcyjnych w Unii Europejskiej” - Marian Borek – Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Pobierz dokument
   
 33. Kliknij aby powiększyć„Rynek melasu Polska – Europa – Świat” – Joanna Uścińska, Iwona Burzyńska, MEXPOL S.A.

  Pobierz dokument
   
 34. Kliknij aby powiększyć„Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego” – dr Piotr Szajner, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

  Pobierz dokument
   
 35. Kliknij aby powiększyć„Czy opodatkowanie dyskryminujące cukier to właściwa droga do walki z otyłością” – Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   


W tegorocznej konferencji pokampanijnej wzięło udział ok. 270 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządów i Cukrowni Spółek Cukrowych, przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Oddziału Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 82 firmy specjalistyczne zajmujące się problematyką cukrownictwa.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Po zakończeniu obrad w pierwszym dniu uczestnicy konferencji spotkali się na wspólnej kolacji, która odbyła się w Domu Technika NOT. Spotkanie cukrowników urozmaicił występ aktorki Joanny Trzepiecińskiej z recitalem „Żarcik a propos”.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

W godzinach wieczornych drugiego dnia konferencji w Hotelu Novotel odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, na którym cukrownicy ze poszczególnych Spółek Cukrowych, zaproszeni goście i sympatycy STC oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z przemysłem cukrowniczym mieli okazję kontynuować rozmowy i dyskusje kuluarowe a także, jak mamy nadzieję, miło spędzić wspólny cukrowniczy wieczór. Atrakcją wieczoru był występ Zespołu Żuki, który przypomniał wiele przebojów Beatelsów, Czerwonych Gitar oraz Czesława Niemena. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników