cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"
W dniach 18-19 maja 2022 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością nt. "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". Na zaproszenie Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej seminarium odbyło się na terenie byłej Cukrowni "Częstocice". Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią najstarszej w Polsce cukrowni wybudowanej w 1826 roku a także odwiedzenia Izby Pamięci Krajowej Spółki Cukrowej, w której dokumentowane są dzieje cukrownictwa na ziemiach polskich.
Kliknij aby powiększyć
W imieniu Zarządu Głównego STC uczestników seminarium przywitali Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC oraz Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC.
Kliknij aby powiększyć
W imieniu gospodarzy uczestników seminarium przywitał Prezes Zdzisław Salus – Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej, który przedstawił krótką historię powstania Muzeum oraz Izby Pamięci oraz otwierając seminarium życzył uczestnikom owocnych obrad i miłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uczestnicy seminarium w sali obrad w Izbie Pamięci w byłej Cukrowni "Częstocice"
Program konferencji zawierał zagadnienia dotyczące analityki cukrowniczej, aktualności w przepisach ICUMSA oraz najważniejszych zagadnień dotyczących systemów bezpieczeństwa żywności.
W zakresie analityki cukrowniczej szerokiej analizie poddano metody oznaczania SO2 w produktach cukrowniczych poprzez porównanie oficjalnych oraz tymczasowych metod ICUMSA. W referacie dotyczącym oznaczania popiołu konduktometrycznego w cukrze białym szczegółowo omówiono czynniki decydujące o uzyskaniu dokładnych i wiarygodnych wyników oznaczeń z podkreśleniem dobrych praktyk w zakresie kalibracji i sprawdzania czujników przewodnictwa.
Kolejny referat w bloku zagadnień analitycznych szeroko omówił znaczenie jakości wody w wybranych analizach laboratoryjnych, w referacie przedstawiono także nowoczesne metody uzdatniania wody. Prezentacja dotycząca źródeł błędów w oznaczaniu wilgotności cukru połączona była z panelem dyskusyjnym na temat wpływu rodzaju naczynek wagowych na wyniki oznaczeń zawartości suchej substancji.
W zakresie systemów zarządzania jakością dużo uwagi poświęcono nowościom w zakresie higieny personelu w standardach GFSI a także kulturze i polityce bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem analizy ryzyka i szans. Bardzo ważnym tematem był także referat przedstawiający badania GMO w wysłodkach buraczanych. Na zakończenie tego bloku tematycznego przedstawiono referat prezentujący najnowsze przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa żywności, w którym w ramach aktualności legislacyjnych szeroko omówiono obowiązujące wymogi dotyczące znakowania produktów żywnościowych.
W ofercie firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym w zakresie aparatury kontrolno–pomiarowej znalazły się między innymi wagosuszarki do oznaczania wilgotności cukru metodą termograwimetryczną, aparat do oznaczania granulacji cukru wykorzystujący nowoczesną metodę dynamicznej analizy obrazu oraz system Batalyser do oznaczania jakości buraków cukrowych kierowanych do przerobu.
Wszystkim prezentowanym referatom towarzyszyła szeroka dyskusja, w ramach której uczestnicy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w specjalistycznym szkoleniu w zakresie analityki cukrowniczej i systemów bezpieczeństwa żywności oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego i unijnego.
W seminarium wzięło udział ok. 50 osób: kierownicy laboratoriów, technolodzy i pełnomocnicy ds. zarzadzania jakością z cukrowni wszystkich Spółek Cukrowych, pracownicy naukowi Katedry Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele Związku Producentów Cukru w Polsce oraz przedstawiciele 3-ech firm współpracujących z branżą cukrowniczą w zakresie wyposażenia laboratoriów w aparaturę i sprzęt kontrolno-pomiarowy stosowanych w analityce cukrowniczej.
Kliknij aby powiększyć
Stoisko firmy ATEST Sp. z o.o.
Kliknij aby powiększyć
Stoiska firm INTROL Sp. z o.o. oraz ANTON PAAR Poland
Tematyka seminarium:
 1. Kliknij aby powiększyć "Czynniki wpływające na wiarygodność wyników oznaczeń popiołu konduktometrycznego w cukrze białym, wyznaczanie stałej naczynka konduktometrycznego" – dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ, Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, PŁ.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyć "Oznaczanie wilgotności w cukrze" – Marek Kula, ATEST Sp. z o.o. Kielce. Panel dyskusyjny nt. "Wpływ rodzaju naczynek wagowych na wyniki oznaczania zawartości suchej substancji w produktach cukrowniczych".

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyć "Aktualności w przepisach ICUMSA" – dr inż. Aneta Antczak Chrobot, dr inż. Agnieszka Papiewska, Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, PŁ.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyć "Porównanie metod oznaczania zawartości SO2 w produktach cukrowniczych" – Teresa Basińska-Jęsior Suedzucker Polska.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć "Wpływ jakości wody na wyniki oznaczeń analiz cukrowniczych (np. w oznaczaniu mętności roztworu cukru białego, oznaczaniu przewodnictwa roztworów, itp.)" – Agnieszka Cebulak, Grażyna Kozerska, Eugeniusz Rychter – Nordzucker Polska.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć "Badanie GMO w wysłodkach buraczanych" – Anna Warzecha – Kierownik Pracowni Biologiczno-Molekularnej, J.S. Hamilton Poland.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć "Pomiar uziarnienia cukru metodą dynamicznej analizy obrazu" – Marek Kula, ATEST Sp. z o.o. Kielce.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć "Nowości w zakresie higieny personelu w standardach GFSI (BRC, IFS i FSSC)". "Kultura bezpieczeństwa żywności, polityka bezpieczeństwa żywności, kontekst oraz analiza ryzyka i szans – w ujęciu praktycznym i z uwzględnieniem obecnej sytuacji" – Michał Schulz, iQuelle Sp. z o.o., Gdańsk.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć "Rozwiązanie do analizy surowcowej w przemyśle cukrowniczym, system Betalyser" – Mateusz Kawecki, Anton Paar Poland Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć "Przygotowanie próby laboratoryjnej kamienia wapiennego i koksu" – Paweł Rutkiewicz, ATEST Sp. z o.o. Kielce.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć "Informacja na temat najnowszych przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz inne aktualności legislacyjne, np. oznaczanie produktów żywnościowych" – Aleksandra Hawrylak, Związek Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
Przed zakończeniem konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w specjalistycznym szkoleniu w zakresie analityki cukrowniczej i systemów bezpieczeństwa żywności oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego i unijnego.
Kliknij aby powiększyć
Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC wręcza Jackowi Strykowskiemu certyfikaty dla uczestników Krajowej Grupy Spożywczej.
Kliknij aby powiększyć
Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC wręcza Bartoszowi Formelli certyfikaty dla uczestników Suedzucker Polska S.A.
Kliknij aby powiększyć
Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC wręcza Agnieszce Cebulak certyfikaty dla uczestników Nordzucker Polska S.A.
Kliknij aby powiększyć
Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC wręcza Tadeuszowi Użniakowi certyfikaty dla uczestników Pfeifer&Langen Polska S.A.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Odchodzącemu na emeryturę kol. Eugeniuszowi Rychterowi dziękują za współpracę i składają życzenia miłego spędzania czasu na emeryturze: Krystyna Wasińska i Maciej Wojtczak – przedstawiciele Zarządu Głównego STC oraz przedstawiciele uczestników Szkoły Letniej 2022 reprezentujący wszystkie Spółki Cukrowe: Agnieszka Cebulak, Teresa Basińska-Jęsior, Grażyna Mardofel oraz Joanna Jordanowska.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Po obradach pierwszego dnia seminarium odbyła się tradycyjna uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy konferencji spotkali się z gospodarzami obiektu konferencyjnego: Prezesem Zdzisławem Salusem – Członkiem Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej oraz Hubertem Fabianowiczem – Dyrektorem Departamentu Technicznego w KGS.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników