cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności" pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zakopane 11-12.10.2018 r. Konferencja została zorganizowana przez Biuro Zarządzania Jakością Środowiskiem i BHP oraz przez Polskie Forum ISO 9000. Głównym przesłaniem konferencji było omówienie wielu zagadnień dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności z uwzględnieniem akredytacji i certyfikacji dotyczących wszystkich branż przemysłu spożywczego. W programie szczególną uwagę zwrócono na ciągłe doskonalenie norm i przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. W imieniu STC w konferencji wzięli udział Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

W trakcie konferencji zostało wygłoszonych 13 referatów przez przedstawicieli ośrodków naukowych oraz instytucji i organizacji zajmujących się problemami żywności. W ramach tzw. "Okrągłego Stołu" dyskutowano na temat nowych wymagań norm międzynarodowych dotyczących certyfikacji i akredytacji a także na temat wytycznych w zakresie biocertyfikacji w łańcuchu dostaw w przemyśle spożywczym. W ramach zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności dyskutowano także o różnego rodzaju zafałszowaniach zgodnie z aktualnymi wymogami Food Fraud i Food Defense. Jednym z końcowych wniosków konferencji było postawienie wymogu takich regulacji i kontroli w Europie, które gwarantowałyby zdrową żywność dostarczaną do konsumentów.

Wykaz referatów:
 1. "FOOD FRAUD i FOOD DEFENSE – nowe wymagania" - mgr inz˙. Agnieszka Podlewska, Lloyds Register Polska.
 2. "Aktualny projekt reformy kontroli z˙ywnos´ci w Polsce, zgłoszony pod obrady sejmu" - mgr Tadeusz Wojciechowski, ekspert Zespołu ds. Reformy Instytucjonalnej Systemu Bezpieczen´stwa Z˙ywnos´ci.
 3. "Rola i zadania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w systemie oceny zgodnos´ci" - mgr inz˙. Jolanta Kochan´ska - Vice Prezes PKN.
 4. "Nowe wymagania standardu FSSC (FOOD SAFETY SYSTEM CETRYFICATION)" - mgr inz˙. Danuta Orlean´ska, PCBC SA.
 5. "Czy z˙ywnos´c´ moz˙e oddziaływac´ na organizm konsumenta? – potencjalne uzasadnienie akredytacji i certyfikacji w przemys´le spoz˙ywczym" - Prof. dr hab. Jacek Bardowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.
 6. "Co nowego w VII wersji IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)" - dr inz˙. Marek Marzec, IFS Polska.
 7. "Certyfikacja wdroz˙onego systemu zarza?dzania s´rodowiskiem w przedsie?biorstwie w oparciu o wymagania nowej normy ISO – 14001" - mgr inz˙. Anna Gruszka, PKN.
 8. "Podstawowe zmiany w nowym wydaniu PN-EN-ISO/ IEC 17025:2018 – 02"- mgr inz˙. Tomasz Wontorski.
 9. "W jaki sposób, w mys´l nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, moz˙e pomóc akredytowane laboratorium zakładom produkcyjnym" - dr inz˙. Zofia Dwulit, dr inz˙. Anna Wamke, Biochemik.
 10. "Interpretacja 12 wymagan´ podstawowych wg VII wersji standardu BBC oraz 10 nokautów wg VI wersji JFS moga?cych miec´ wpływ na przyznawanie certyfikatu" - prof. dr Janusz B. Berdowski, Przewodnicza?cy Sekcji Przemysłu Spoz˙ywczego Klubu "Polskie Forum ISO 9000".
 11. "Biocertyfikacja w łan´cuchu dostaw w przemys´le spoz˙ywczym" - mgr inz˙. Piotr Polatowski, DQS Polska.
 12. "Recykling opakowan´ oraz zuz˙ytego sprze?tu elektrycznego i elektrotechnicznego w zakładach przemysłu spoz˙ywczego w s´wietle wymagan´ normy ISO 14001 – 2016, szansa czy poraz˙ka" - mgr inz˙. Bogdan Kras´niewski, DGS Polska.
 13. "Nowe przepisy prawne Parlamentu Europejskiego i władz ustawodawczych w Polsce w zakresie jakos´ci i bezpieczen´stwa z˙ywnos´ci".Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników