cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT.
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym w siedzibie FSNT-NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Aneta Antczak-Chrobot - Delegatka STC do Rady Krajowej FSNT-NOT.
Posiedzenie otworzył Krzysztof Dąbrowski - Przewodniczący Prezydium RK FSNT-NOT. Na wstępie odbyło się otwarcie wystawy Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizowanej z okazji 105-lecia tego Stowarzyszenia. Po symbolicznym przecięciu wstęgi oraz jubileuszowym toaście przekazano życzenia dla wszystkich członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W kolejnym punkcie programu odbyło się wręczenie pucharów laureatom Konkursu Technicus na najlepszą książkę techniczną, najlepszy poradnik techniczny oraz najlepsze wydawnictwo elektroniczne. We wszystkich kategoriach przyznano jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Kliknij aby powiększyć
Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Prezydium RK prawomocności zebrania, w którym uczestniczyło 37 członków, co stanowiło 58,7%, przyjęto jednogłośnie protokół nr 8/XXVI z posiedzenia RK FSNT-NOT w dn. 5 lutego 2024 r. oraz wybrano skład Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na rok 2025 w osobach: kol. J. Turski, kol. J. Mietliński oraz kol. T. Bruzda.
W kolejnym punkcie posiedzenia Ewa Mankiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT przedstawiła informację o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK (od 05.02.2024 r.) oraz sprawozdanie Zarządu Głównego FSNT-NOT za 2023 r. z działalności FSNT-NOT, które uzupełnił Mariusz Płaczkiewicz - Dyrektor Generalny FSNT-NOT podsumowując wyniki finansowe Federacji za 2023 rok.
W sprawozdaniu rocznym podkreślono miedzy innymi: udział delegacji FSNT-NOT w VII Światowym Kongresie Inżynierów (WEC23) (Czechy, Praga, 11-13.10.2023); organizację uroczystej Gali podsumowującej wyniki XII edycji Konkursu „Laur Innowacyjności 2022/2023” im. S. Staszica (WDT, 26.10.2023 r.); współorganizację IX konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”; współorganizację konferencji „Technologia a ekonomia” (WDT, 28 listopada 2023 r.); organizację Olimpiady Wiedzy Technicznej. Wymienione tematy spotkały się z dużą aprobatą obecnych Delegatów.
Następnie na posiedzeniu głos zabrała Danuta Kieljan - Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT przedstawiając sprawozdanie Komisji wraz z oceną działalności Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna wysoko oceniła aktywność i merytoryczny wkład w działalność Federacji członków Zarządu Głównego, zwłaszcza osobiste zaangażowanie i skuteczność Pani Prezes FSNT-NOT w zakresie: organizacji dużej liczby różnorodnych krajowych i międzynarodowych wydarzeń o charakterze naukowo-technicznym i integracyjnym; inicjowania, nadzorowania i realizacji bogatej działalności statutowej; integrowania członków stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych w FSNT-NOT.
W kolejnych etapach posiedzenia podjęto decyzję w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania z działalności FSNT-NOT w 2023 r., zakończone przyjęciem uchwały,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego FSNT-NOT za 2023 r. zakończone przyjęciem uchwały,
  3. przyjęcia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT w 2023 r. i jej oceny działalności Zarządu Głównego FSNT-NOT za 2023 r. zakończone przyjęciem uchwały,
  4. głosowania (imiennego) nad absolutorium dla członków Zarządu Głównego FSNT-NOT działającego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zakończone przyjęciem uchwały.
Następnie Mariusz Płaczkiewicz - Dyrektor Generalny FSNT-NOT przedstawił sprawy majątkowe Federacji, tj.: zakup budynku na działce FSNT-NOT w Wałbrzychu zakończone przyjęciem uchwały oraz sprzedaż tejże, zakończone przyjęciem uchwały. Kolejną omawianą sprawą majątkową było umożliwienie sprzedaży niewielkich nieruchomości FSNT-NOT w postaci działek drogowych w gminie Zabrodzie w powiecie wyszkowskim, zakończone przyjęciem uchwały w tym zakresie.
W ostatnim punkcie programu Włodzimierz Napiórkowski - Radca Prawny FSNT-NOT przedstawił propozycję uzupełnienia zapisów w Statucie FSNT-NOT umożliwiających rozszerzenie działalności TJO o działalność pożytku publicznego i o wolontariat, zakończone przyjęciem uchwały w tym zakresie.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników