cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniu 28 czerwca 2017 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Po przyjęciu zmian w porządku obrad, związanych z przybyciem na posiedzenie, wicepremiera i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu, powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną.

Następnie wystąpiła pani prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiając informację dotyczącą Muzeum Techniki i Przemysłu. W tej sprawie zabrał głos wicepremier Gliński, który oświadczył, że problem Muzeum Techniki i Przemysłu jest rozwiązany, ponieważ będzie ono przekształcone w Narodowe Muzeum Techniki, utworzone na mocy umowy podpisanej 9 czerwca 2017 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Miastem Stołecznym Warszawą. Muzeum będzie działało w oparciu o Radę Muzeum i Kolegium Naukowo-Doradcze, w skład którego będą wchodzili również przedstawiciele FSNT–NOT. Ponadto Minister Piotr Gliński zapowiedział rozwiązanie problemu zadłużenia Muzeum względem byłych pracowników oraz firmy wynajmującej pomieszczenia Muzeum. Przewodniczący Prezydium RK FSNT–NOT pogratulował i podziękował Ministrowi Glińskiemu za pomyślne rozwiązanie problemu Muzeum, nurtującego Federację od niemal dwóch lat.

W następnym punkcie programu pani prezes Ewa Mańkiewicz–Cudny oraz wiceprezes Stefan Góralczyk wręczyli Diamentową Odznakę Honorową NOT byłemu Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszardowi Marcińczakowi.

Ponadto jednomyślnie przyjęto protokół nr 2/XX z części II posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego RK FSNT–NOT w dniu 14 marca 2017 roku oraz protokół nr 3/XXV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 14 marca 2017 roku. Następnie wybrano skład prezydium Rady Krajowej FSNT–NOT na 2018 rok.

W kolejnym punkcie programu wystąpiła prezes Mankiewicz-Cudny informując o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK w dniu 14 marca 2017 roku, a następnie przedstawiając merytoryczne sprawozdanie z działalności FSNT–NOT za 2016 rok. Podkreśliła, że dużym sukcesem było pomyślne załatwienie przejęcia przez państwo Muzeum Techniki i Przemysłu, a następnie przedstawiła najważniejsze wydarzenia z 2016 roku. Wymieniła m.in. XXV Kongres Inżynierów Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich we Wrocławiu 16-18.06.2016 roku, którego Patronem Honorowym był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, jubileusz 150-lecia „Przeglądu Technicznego”, uchwalenie nowego Statutu FSNT–NOT, który jest zgodny ze znowelizowaną we wrześniu 2015 roku ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz finał plebiscytu o tytuł „Złotego inżyniera”, finał Olimpiady Wiedzy Technicznej i podsumowanie VI edycji konkursu im. S. Staszica „Laur Innowacyjności”.

W kolejnym punkcie programu wystąpił dyrektor Generalny FSNT–NOT Mariusz Płaczkiewicz, który przestawił sprawozdanie finansowe z działalności Federacji za 2016 rok, a następnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jarosław Palenik przedstawiając sprawozdanie z działalności GKR FSTN NOT za 2016 rok oraz ocenę działalności Zarządu Głównego FSNT–NOT.

Następnie Rada Krajowa podjęła uchwały w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego FSNT–NOT za 2016 rok,
  • zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego FSNT–NOT za 2016 rok,
  • przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT–NOT za 2016 rok,
  • przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej za 2016 rok,
  • udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium za 2016 rok,
  • udzielenia Prezesowi i Wiceprezesom absolutorium za okres sprawozdawczy 2016 roku od dnia wyborów, tj. od 12 grudnia do 31 grudnia 2016 roku.

W kolejnym punkcie programu Rada rozpatrzyła i podjęła uchwały w sprawach Terenowych Jednostek Organizacyjnych dotyczące sprzedaży wydzielonej nieruchomości FSNT–NOT w Gdańsku oraz ulg w opłacie majątkowej dla kilku TJO.

Zdecydowaną większością głosów podjęto uchwałę w sprawie wykluczenia z FSNT-NOT Stowarzyszenia Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań PROPAK z powodu niepłacenia od kilku lat składek członkowskich.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu życząc dobrego wypoczynku na urlopach i tym zakończyła posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 28 czerwca 2017 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników