cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dniu 17 lipca 2023 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Konferencja „Technika w kulturze Polski”
W dniu 19.10.2015 w ramach obchodów roku jubileuszowego odbyła się w Warszawie w Domu Technika NOT konferencja „Technika w kulturze Polski”. Tematem konferencji była rola stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w ochronie i upowszechnianiu narodowego dziedzictwa materialnego. W imieniu Stowarzyszenia Techników Cukrowników w konferencji wziął udział Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Konferencję poprzedziła uroczystość udekorowania przyznanymi przez Ministra Gospodarki Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Gospodarki RP grupy 12 wybitnych działaczy NOT i instytucji współpracujących z NOT.
Po wprowadzeniu wygłoszonym przez prezes FSNT-NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny, rozpoczęła się część merytoryczna. Wygłoszono 15 referatów: 
 • Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przedstawił wielkich Polaków - budowniczych i współtwórców cywilizacji Europy oraz świata.
 •  
 • Stanisław Tyszkiewicz ze Stowarzyszenia N-T Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego zaprezentował rolę inżynierów w rozwoju gospodarki żywnościowej.
 • Piotr Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wystąpił z pytaniem: „Czy możliwy jest świat bez elektryków?"
 • prof. Bolesław Orłowski z Instytutu Historii Nauki PAN przedstawił temat „ Polska inżynieria i wynalazczość na tle epoki”.
 • Sławomir Łotysz, sekretarz Polskiego Towarzystwa Historii Techniki zaapelował o zachowanie w pamięci dokonań polskich inżynierów.
 • Piotr Janicki, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich mówił o wielkich polskich mechanikach.
 • Andrzej Żyluk z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zaprezentował nowoczesne technologie w lotnictwie.
 • Tadeusz Suwara oraz Dorota Przybyła ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP mówili o coraz szybszym pokonywaniu odległości koleją i drogami.
 • Jerzy Nadolny, Prezes Zarządu Mine Master Sp. z o.o. zaprezentował innowacyjne maszyny w światowym podziemnym górnictwie skał twardych.
 • Piotr Mady, p.o. Dyrektor MTiP NOT przedstawił popularyzację dziedzictwa kultury materialnej na przykładzie działalności Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.
 • Marcin Mielnik z Polskiego Towarzystwa Historii Techniki wygłosił referat  „Od Młodego Technika i Horyzontów Techniki do wielkiego inżyniera. Rola prasy i literatury w stymulowaniu postaw proinnowacyjnych u młodego pokolenia”.
 • Kamila Chmielińska, koordynator Polskiej Akademii Dzieci z Gdańska pokazując iż obchodzący jubileusz ruch stowarzyszeniowy nie tylko historią żyje, zaprezentowała działalność Akademii.
 • Adam Kita, młody konstruktor z Legionowa, omówił i zaprezentował roboty edukacyjne – Legboty.
 • Julian Kołodziej z Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH przedstawił wybrane przykłady działań na rzecz ochrony dziedzictwa przemysłowego.Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników