cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Zebranie Koła Zakładowego STC w Cukrowni Malbork
W dniu 12 marca 2019 r. w Malborku odbyło się uroczyste zebranie Koła Zakładowego STC działającego przy Cukrowni „Malbork”. Wzięli w nim udział członkowie Koła, seniorzy cukrownicy oraz zaproszeni goście. Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej reprezentował p. Tomasz Olenderek – Członek Zarządu KSC S.A., Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Gośćmi zebrania byli także Henryk Żak – Prezes Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie oraz w imieniu Wiesława Szpury, Prezesa Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku, Ewa Kożuchowska - Kierownik ZPBC w Malborku.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zdecydował o przyznaniu Honorowych Brązowych Odznak Polskiego Cukru zasłużonym pracownikom przemysłu cukrowniczego oraz plantatorom buraka cukrowego. Odznaki te zostały wręczone podczas uroczystego spotkania Koła Zakładowego STC przez p. Tomasza Olenderka - Członka Zarządu KSC S.A. oraz p. Mariusza Kaźmierczaka - Dyrektora Oddziału „Cukrownia Malbork” następującym pracownikom i plantatorom: Lucynie Demskiej, Kazimierzowi Konefałowi, Piotrowi Fijasowi oraz Henrykowi Kuleckiemu.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego oraz w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności STC Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC odznaczyła Srebrną Odznaką Honorową NOT kol. Krzysztofa Malewskiego.


Ponadto podczas zebrania dyr. Mariusz Kaźmierczak omówił przebieg kampanii cukrowniczej 2018/2019 w Cukrowni Malbork oraz osiągnięte podczas tej kampanii wyniki na tle wyników ostatniej dekady. Natomiast kol. Izabela Pietrus – Przewodnicząca Koła Zakładowego STC przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła Zakładowego STC przy Cukrowni Malbork w roku 2018.

Zebranie było też było znakomitą okazją do miłego spotkania, wielu wspomnień i wielu ciekawych rozmów z seniorami – byłymi pracownikami Cukrowni Malbork podczas uroczystego poczęstunku.

Sylwetki odznaczonych Brązową Odznaką Polskiego Cukru:

Lucyna Demska – staż pracy w cukrownictwie prawie 35 lat. Zaraz po ukończeniu Technikum Cukrowniczego w Toruniu rozpoczęła pracę jako automatyk w Dziale Automatyki, co było zjawiskiem wówczas rzadko spotykanym. Pomimo przebywania na emeryturze od 2004 roku w dalszym ciągu angażuje się w życie firmy działając w Kole Zakładowym STC a także niejednokrotnie pracując jako pracownik sezonowy podczas kampanii cukrowniczych w Cukrowni Malbork.

Kazimierz Konefał – staż pracy w cukrownictwie prawie 40 lat. Swoją karierę rozpoczął od kampanii w 1975 roku na stanowisku ślusarz–majster na dyfuzji w Cukrowni Nowy Staw, a zakończył w marcu 2016 roku jako Z-ca Dyrektora ds. Technicznych w Cukrowni Malbork. Podczas realizacji kluczowych dla Spółki projektów wykazywał się ogromnym doświadczeniem, osobistym zaangażowaniem oraz głęboką, fachową wiedzą. Jego przełożeni i współpracownicy cały czas pamiętają i doceniają samodyscyplinę oraz niezwykłe poświęcenie, którymi kierował się w swojej pracy.

Piotr Fijas - długoletni plantator buraków cukrowych, były Prezes Wojewódzkiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Elblągu z siedzibą Malborku. Pełnił także funkcję Prezesa Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie, a także był członkiem Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie.

Henryk Kulecki - długoletni plantator buraków cukrowych. Aktywnie działał w Rejonowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku, którego był Prezesem w latach 1996-2001. Społecznik, aktywnie zaangażowany w swoim środowisku. Prekursor wprowadzania nowoczesnej technologii w uprawie buraków cukrowych oraz w gospodarce surowcowej.

Krzysztof Malewski, odznaczony Srebrną Odznaką Honorową NOT – pracę w przemyśle cukrowniczym rozpoczął w 2003 r., na stanowisku automatyka. Dążąc do poszerzania swojej wiedzy ukończył w 2016 r Studia Podyplomowe na kierunku "Postęp, technologia i jakość w przemyśle cukrowniczym" na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Wyróżnia się działalnością społeczną, corocznie bierze udział w konferencjach STC oraz szkoleniach dotyczących rozwoju techniki. Od r. 2016 pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych angażując się w wiele zadań i projektów technicznych mających na celu optymalizację procesów technologicznych oraz modernizację Cukrowni Malbork.

Kliknij aby powiększyćUczestnicy zebrania Koła Zakładowego STC przy Cukrowni Malbork w dniu 12 marca 2019 r.

Kliknij aby powiększyćOd lewej: Izabela Pietrus - Przewodnicząca KZ STC, Kazimierz Konefał odznaczony Brązową Odznaką Polskiego Cukru, Krzysztof Malewski – odznaczony Srebrną Odznaką Honorową NOT, Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC, Tomasz Olenderek – Członek Zarządu KSC S.A., Lucyna Demska – odznaczona Brązową Odznaką Polskiego Cukru, Mariusz Kaźmierczak - Dyrektor Cukrowni Malbork oraz Piotr Fijas i Henryk Kulecki – odznaczeni Brązową Odznaką Polskiego Cukru.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników