cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Polsko-francuskie spotkanie dotyczące branży cukrowniczej.


W dniu 26 września 2022 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Posiedzenie rozpoczęła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny od wspomnienia przedwcześnie zmarłego kol. Jarosława Palenika, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT. Minutą ciszy uczczono odejście zasłużonego dla FSNT–NOT kolegi, działacza Stowarzyszenia Papierników Polskich.

Następnie prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezes FSNT–NOT Stefan Góralczyk wręczyli tytuły Eksperta NOT członkom Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przyznane decyzją Zarządu Głównego FSNT-NOT w IV edycji. Z naszego Stowarzyszenia Techników Cukrowników tytuł Eksperta NOT odebrał dr hab. inż. Maciej Wojtczak prof. PŁ - Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej, po informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej, wyborze składu prezydium Rady Krajowej na 2023 rok oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przyjęto protokół nr 2/XXVI z posiedzenia RK FSNT–NOT z 24 stycznia 2022 roku.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Krajowej było przyjęcie Polskiego Towarzystwa Akustycznego w poczet członków zwyczajnych Federacji SNT-NOT. Rada Krajowa jednomyślnie poparła wniosek o przyjęcie Polskiego Towarzystwa Akustycznego do Federacji.

Następnie Rada przegłosowała zmiany w Statucie FSNT-NOT zaproponowane przez wiceprezesa FSNT–NOT Kamila Wójcika. Zmiany dotyczyły m. in. możliwości przeprowadzenia posiedzenia Rady Krajowej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz realizacji dodatkowych celów Federacji przez prowadzenie działalności aktywizującej społecznie seniorów.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT w kadencji 2021-2025 po zmarłym kol. Jarosławie Paleniku. Po informacji o trybie wyborów uzupełniających skład GKR FSNT–NOT i prezentacji kandydatów na funkcję przewodniczącego oraz na członka Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano na przewodniczącą GKR FSNT–NOT kol. Danutę Kieljan (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów), a na członka kol. Marka Potrzebowskiego (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Terenowa Jednostka Organizacyjna w Piotrkowie Trybunalskim).

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK FSNT–NOT, czyli od 24.01.2022 roku. Wymieniła najważniejsze wydarzenia, którymi były mi.in.V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich oraz XXVII Kongres Techników Polskich organizowane w Politechnice Śląskiej. Ważnym celem tych wydarzeń była integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Hasło przewodnie obu wydarzeń „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do najważniejszych problemów współczesności: pandemii i zmian klimatu. Pani Prezes podkreśliła, że ważnym wydarzeniem była też I edycja konkursu gry planszowej „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” o tematyce poświęconej historii polskiej myśli technicznej, biografiom i dorobkowi słynnych wynalazców i konstruktorów działających w kraju i za granicą. Konkurs adresowany był do klas VII i VIII szkół podstawowych i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Ważnym punktem porządku posiedzenia Rady Krajowej było sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności FSNT–NOT za 2021 rok, które przedstawiła prezes E. Mańkiewicz-Cudny. Sprawozdanie finansowe z działalności FSNT–NOT za 2021 rok przedstawił Dyrektor Generalny FSNT-NOT Mariusz Płaczkiewicz. W dalszej części posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Danuta Kieljan przedstawiła ocenę działalności Zarządu Głównego w 2021 roku i sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT. W podsumowaniu sprawozdania Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu Głównego FSNT–NOT i przedstawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej ZG FSNT–NOT oraz udzielenie imiennych absolutoriów członkom Zarządu Głównego.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników